| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.208 (lg) / ec2-44-212-99-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63d0::2cd4:63d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PALTEL-AS AS12975

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12975
org:      ORG-PTC2-RIPE
as-name:    PALTEL-AS
descr:     PALTEL Autonomous System
descr:     Nablus, Palestine (PS)
import:     from AS9116 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25003 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8551 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13264 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50330 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5486 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15830 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13335 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48832 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44075 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9116 announce AS-PALTEL
export:     to AS44075 announce AS-PALTEL
export:     to AS48832 announce AS-PALTEL
export:     to AS205209 announce AS-PALTEL
export:     to AS25003 announce AS-PALTEL
export:     to AS8551 announce AS-PALTEL
export:     to AS13335 announce AS-PALTEL
export:     to AS13264 announce AS-PALTEL
export:     to AS50330 announce AS-PALTEL
export:     to AS5486 announce AS-PALTEL
export:     to AS15830 announce AS-PALTEL
export:     to AS396998 announce AS-PALTEL
export:     to AS208905 announce AS-PALTEL
admin-c:    WH185-RIPE
admin-c:    RZ2064-RIPE
admin-c:    KA1290-RIPE
admin-c:    RA2887-RIPE
tech-c:     WH185-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PALTEL-MNTNER
created:    2002-08-19T13:53:51Z
last-modified: 2023-06-16T15:44:25Z
source:     RIPE # Filtered
export:     to AS13335 announce AS-PALTEL

organisation:  ORG-PTC2-RIPE
org-name:    Palestine Telecommunications Company (PALTEL)
country:    PS
org-type:    LIR
address:    Rafeedya St.
address:    1570
address:    Nablus
address:    PALESTINE, STATE OF
phone:     +970 9 2376 225
fax-no:     +970 9 2376 227
admin-c:    WH185-RIPE
admin-c:    RZ2064-RIPE
admin-c:    KA1290-RIPE
admin-c:    RA2887-RIPE
abuse-c:    AR16479-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PALTEL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PALTEL-MNT
created:    2004-04-17T11:48:44Z
last-modified: 2020-12-16T12:43:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Khaled Sayeh
address:    PALTEL HDQ
address:    Rafeedya St.
address:    P.O.Box 1570, Nablus,
address:    Palestine.
phone:     + 970 9 2390690
fax-no:     + 970 9 2350690
nic-hdl:    KA1290-RIPE
mnt-by:     PALTEL-MNTNER
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2007-08-01T08:49:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ripe Admin-PALTEL
address:    PALTEL HDQ
address:    Rafeedya St.
address:    P.O.Box 1570, Nablus,
address:    Palestine.
phone:     + 970 9 2376225
fax-no:     + 970 9 2376227
nic-hdl:    RA2887-RIPE
mnt-by:     PALTEL-MNTNER
created:    2006-11-01T07:03:00Z
last-modified: 2011-02-22T11:52:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ruba Zalmout
address:    Nablus, Palestine
phone:     +970 92301279
nic-hdl:    RZ2064-RIPE
mnt-by:     PALTEL-MNTNER
created:    2011-10-10T10:38:37Z
last-modified: 2011-10-10T10:38:37Z
source:     RIPE

person:     Wael Hilal
address:    PALTEL HDQ
address:    Rafeedya St.
address:    P.O.Box 1570, Nablus,
address:    Palestine.
phone:     + 970 9 2390249
fax-no:     + 970 9 2350690
nic-hdl:    WH185-RIPE
mnt-by:     PALTEL-MNTNER
created:    2006-01-24T12:19:58Z
last-modified: 2006-01-24T12:19:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]