| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.71.23 (lg) / ec2-3-237-71-23.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:4717::3ed:4717 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CDP AS12968

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12968
as-name:    CDP
import:     from AS2914 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3549 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5550 action pref=100; accept AS5550 AS12827
import:     from AS5617 action pref=100; accept AS5617
import:     from AS6453 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24748 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5527 action pref=100; accept AS5527
import:     from AS5629 action pref=100; accept AS5629
import:     from AS6448 action pref=100; accept AS6448
import:     from AS6885 action pref=100; accept AS6885
import:     from AS8477 action pref=100; accept AS8477
import:     from AS8834 action pref=100; accept AS8834
import:     from AS8924 action pref=100; accept AS8924
import:     from AS12774 action pref=100; accept AS12774
import:     from AS12912 action pref=100; accept AS12912
import:     from AS12966 action pref=100; accept AS12966
import:     from AS12992 action pref=100; accept AS12992
import:     from AS15652 action pref=100; accept AS15652
import:     from AS15787 action pref=100; accept AS15787
import:     from AS15857 action pref=100; accept AS-DIALOG
import:     from AS20491 action pref=100; accept AS20491
import:     from AS20656 action pref=100; accept AS20656
import:     from AS20808 action pref=100; accept AS20808
import:     from AS20829 action pref=100; accept AS20829
import:     from AS20908 action pref=100; accept AS20908
import:     from AS20909 action pref=100; accept AS20909
import:     from AS20960 action pref=100; accept AS20960
import:     from AS21123 action pref=100; accept AS21123
import:     from AS21187 action pref=100; accept AS21187
import:     from AS21258 action pref=100; accept AS21258
import:     from AS21324 action pref=100; accept AS21324
import:     from AS21404 action pref=100; accept AS21404
import:     from AS24738 action pref=100; accept AS24738
import:     from AS24740 action pref=100; accept AS24740
import:     from AS24906 action pref=100; accept AS24906
import:     from AS24928 action pref=100; accept AS24928
import:     from AS24985 action pref=100; accept AS24985
import:     from AS25070 action pref=100; accept AS25070 AS28793
import:     from AS25075 action pref=100; accept AS25075
import:     from AS25138 action pref=100; accept AS25138
import:     from AS25313 action pref=100; accept AS25313
import:     from AS25390 action pref=100; accept AS25390
import:     from AS25506 action pref=100; accept AS25506
import:     from AS25523 action pref=100; accept AS25523
import:     from AS25552 action pref=100; accept AS25552
import:     from AS28732 action pref=100; accept AS28732
import:     from AS28815 action pref=100; accept AS28815
import:     from AS28982 action pref=100; accept AS28982
import:     from AS29023 action pref=100; accept AS29023
import:     from AS29103 action pref=100; accept AS29103
import:     from AS29235 action pref=100; accept AS29235
import:     from AS29398 action pref=100; accept AS29398
import:     from AS29451 action pref=100; accept AS29451
import:     from AS29536 action pref=100; accept AS29536
import:     from AS29596 action pref=100; accept AS29596 AS29512
import:     from AS29642 action pref=100; accept AS29642
import:     from AS29553 action pref=100; accept AS29553
import:     from AS29563 action pref=100; accept AS29563
import:     from AS29620 action pref=100; accept AS29620
import:     from AS29665 action pref=100; accept AS29665
import:     from AS30743 action pref=100; accept AS30743
import:     from AS30753 action pref=100; accept AS30753
import:     from AS30838 action pref=100; accept AS30838
import:     from AS30883 action pref=100; accept AS30883
import:     from AS31026 action pref=100; accept AS31026
import:     from AS31045 action pref=100; accept AS31045
import:     from AS31071 action pref=100; accept AS31071
import:     from AS31106 action pref=100; accept AS31106
import:     from AS31229 action pref=100; accept AS31229
import:     from AS31281 action pref=100; accept AS31281
import:     from AS31304 action pref=100; accept AS31304
import:     from AS31310 action pref=100; accept AS31310
import:     from AS31320 action pref=100; accept AS31320
import:     from AS31381 action pref=100; accept AS31381
import:     from AS31670 action pref=100; accept AS31670
import:     from AS31729 action pref=100; accept AS31729
import:     from AS33797 action pref=100; accept AS33797
import:     from AS33807 action pref=100; accept AS33807
import:     from AS33838 action pref=100; accept AS33838
import:     from AS33901 action pref=100; accept AS33901 AS41142
import:     from AS33979 action pref=100; accept AS33979
import:     from AS34045 action pref=100; accept AS34045
import:     from AS34203 action pref=100; accept AS34203
import:     from AS34275 action pref=100; accept AS34275
import:     from AS34294 action pref=100; accept AS34284
import:     from AS34316 action pref=100; accept AS34316
import:     from AS34337 action pref=100; accept AS34337
import:     from AS34390 action pref=100; accept AS34390
import:     from AS34435 action pref=100; accept AS34435
import:     from AS34494 action pref=100; accept AS34494
import:     from AS34509 action pref=100; accept AS34509 AS43015
import:     from AS34544 action pref=100; accept AS34544
import:     from AS34546 action pref=100; accept AS34546
import:     from AS34611 action pref=100; accept AS34611
import:     from AS34635 action pref=100; accept AS34635
import:     from AS34651 action pref=100; accept AS34651
import:     from AS34696 action pref=100; accept AS34696
import:     from AS34719 action pref=100; accept AS34719
import:     from AS34891 action pref=100; accept AS34891
import:     from AS35274 action pref=100; accept AS35274
import:     from AS35275 action pref=100; accept AS35275
import:     from AS35355 action pref=100; accept AS35355
import:     from AS35720 action pref=100; accept AS35720
import:     from AS35778 action pref=100; accept AS35778
import:     from AS38923 action pref=100; accept AS38923
import:     from AS38942 action pref=100; accept AS38942
import:     from AS38944 action pref=100; accept AS-LANETWRO
import:     from AS38987 action pref=100; accept AS38987 AS31604
import:     from AS39091 action pref=100; accept AS39091
import:     from AS39168 action pref=100; accept AS39168
import:     from AS39487 action pref=100; accept AS39487
import:     from AS39869 action pref=100; accept AS-SITEL-IX
import:     from AS39914 action pref=100; accept AS39914
import:     from AS41004 action pref=100; accept AS41004
import:     from AS41005 action pref=100; accept AS41005
import:     from AS41142 action pref=100; accept AS41142
import:     from AS41266 action pref=100; accept AS41266
import:     from AS41297 action pref=100; accept AS41297
import:     from AS41299 action pref=100; accept AS41299
import:     from AS41312 action pref=100; accept AS41312
import:     from AS41398 action pref=100; accept AS41398
import:     from AS41434 action pref=100; accept AS41434
import:     from AS41487 action pref=100; accept AS41487
import:     from AS41508 action pref=100; accept AS41508
import:     from AS41519 action pref=100; accept AS41519
import:     from AS41621 action pref=100; accept AS41621
import:     from AS41642 action pref=100; accept AS41642
import:     from AS41676 action pref=100; accept AS41676
import:     from AS41740 action pref=100; accept AS41740
import:     from AS41744 action pref=100; accept AS41744
import:     from AS41796 action pref=100; accept AS41796
import:     from AS41809 action pref=100; accept AS41809
import:     from AS41865 action pref=100; accept AS41865 AS43333
import:     from AS41931 action pref=100; accept AS41931
import:     from AS42058 action pref=100; accept AS42058
import:     from AS42092 action pref=100; accept AS42092
import:     from AS42097 action pref=100; accept AS42097
import:     from AS42098 action pref=100; accept AS42098
import:     from AS42125 action pref=100; accept AS42125
import:     from AS42177 action pref=100; accept AS42177
import:     from AS42198 action pref=100; accept AS42198
import:     from AS42204 action pref=100; accept AS42204
import:     from AS42326 action pref=100; accept AS42326
import:     from AS42361 action pref=100; accept AS42361
import:     from AS42445 action pref=100; accept AS42445
import:     from AS42490 action pref=100; accept AS42490
import:     from AS42520 action pref=100; accept AS42520
import:     from AS42573 action pref=100; accept AS42573
import:     from AS42644 action pref=100; accept AS42644
import:     from AS42673 action pref=100; accept AS42673
import:     from AS42746 action pref=100; accept AS42746
import:     from AS42923 action pref=100; accept AS42923
import:     from AS42924 action pref=100; accept AS42924
import:     from AS42927 action pref=100; accept AS42927
import:     from AS42928 action pref=100; accept AS42928
import:     from AS42963 action pref=100; accept AS42963
import:     from AS42966 action pref=100; accept AS42966
import:     from AS42981 action pref=100; accept AS42981
import:     from AS43026 action pref=100; accept AS43026
import:     from AS43062 action pref=100; accept AS43062
import:     from AS43169 action pref=100; accept AS43169
import:     from AS43172 action pref=100; accept AS43172
import:     from AS43173 action pref=100; accept AS43173
import:     from AS43301 action pref=100; accept AS43301
import:     from AS43412 action pref=100; accept AS43412
import:     from AS43493 action pref=100; accept AS43493
import:     from AS43495 action pref=100; accept AS43495
import:     from AS43616 action pref=100; accept AS43616
import:     from AS43619 action pref=100; accept AS43619
import:     from AS43762 action pref=100; accept AS43762
import:     from AS43914 action pref=100; accept AS43914
import:     from AS43939 action pref=100; accept AS43939
import:     from AS43961 action pref=100; accept AS43961
import:     from AS43962 action pref=100; accept AS43962
import:     from AS43963 action pref=100; accept AS43963
import:     from AS43968 action pref=100; accept AS43968
import:     from AS44080 action pref=100; accept AS44080
import:     from AS44082 action pref=100; accept AS44082
import:     from AS44162 action pref=100; accept AS44162
import:     from AS44342 action pref=100; accept AS44342
import:     from AS44490 action pref=100; accept AS44490
import:     from AS44663 action pref=100; accept AS44663
import:     from AS44732 action pref=100; accept AS44732
import:     from AS44855 action pref=100; accept AS44855
import:     from AS45016 action pref=100; accept AS45016
import:     from AS45026 action pref=100; accept AS45026
import:     from AS47160 action pref=100; accept AS47160
import:     from AS47301 action pref=100; accept AS47301
import:     from AS47305 action pref=100; accept AS47305
import:     from AS47356 action pref=100; accept AS47356
import:     from AS47404 action pref=100; accept AS47404
import:     from AS47847 action pref=100; accept AS47847
import:     from AS47884 action pref=100; accept AS47884
import:     from AS47964 action pref=100; accept AS47964
import:     from AS48002 action pref=100; accept AS48002
import:     from AS48136 action pref=100; accept AS48136
import:     from AS48213 action pref=100; accept AS48213
import:     from AS48428 action pref=100; accept AS48428
import:     from AS48505 action pref=100; accept AS48505
import:     from AS48516 action pref=100; accept AS48516
import:     from AS48523 action pref=100; accept AS48523
import:     from AS48764 action pref=100; accept AS48764
import:     from AS48791 action pref=100; accept AS48791
import:     from AS48859 action pref=100; accept AS48859
import:     from AS48956 action pref=100; accept AS48956
import:     from AS49047 action pref=100; accept AS49047
import:     from AS49102 action pref=100; accept AS49102
import:     from AS49528 action pref=100; accept AS49528
import:     from AS49616 action pref=100; accept AS49616
import:     from AS49876 action pref=100; accept AS49876
import:     from AS50095 action pref=100; accept AS50095
import:     from AS196637 action pref=100; accept AS196637
import:     from AS196649 action pref=100; accept AS196649
import:     from AS196662 action pref=100; accept AS196662
import:     from AS196677 action pref=100; accept AS196677
import:     from AS196679 action pref=100; accept AS196679
import:     from AS196707 action pref=100; accept AS196707
import:     from AS196757 action pref=100; accept AS196757
import:     from AS196826 action pref=100; accept AS196826
import:     from AS197600 action pref=100; accept AS197600
import:     from AS-CDPWIX action pref=100; accept AS-CDPWIX
import:     from AS-CDPASTERIX action pref=100; accept AS-CDPASTERIX
export:     to AS2914 announce AS-CDP
export:     to AS3549 announce AS-CDP
export:     to AS5550 announce AS-CDP
export:     to AS6453 announce AS-CDP
export:     to AS15857 announce AS-CDP
export:     to AS20960 announce AS-CDP
export:     to AS24748 announce AS-CDP
export:     to AS5527 announce ANY
export:     to AS5629 announce ANY
export:     to AS6448 announce ANY
export:     to AS6885 announce ANY
export:     to AS8477 announce ANY
export:     to AS8834 announce ANY
export:     to AS8924 announce ANY
export:     to AS12774 announce ANY
export:     to AS12912 announce ANY
export:     to AS12966 announce ANY
export:     to AS12992 announce ANY
export:     to AS15652 announce ANY
export:     to AS15787 announce ANY
export:     to AS20491 announce ANY
export:     to AS20656 announce ANY
export:     to AS20808 announce ANY
export:     to AS20829 announce ANY
export:     to AS20908 announce ANY
export:     to AS20909 announce ANY
export:     to AS21123 announce ANY
export:     to AS21187 announce ANY
export:     to AS21258 announce ANY
export:     to AS21324 announce ANY
export:     to AS21404 announce ANY
export:     to AS24738 announce ANY
export:     to AS24740 announce ANY
export:     to AS24906 announce ANY
export:     to AS24928 announce ANY
export:     to AS24985 announce ANY
export:     to AS25070 announce ANY
export:     to AS25075 announce ANY
export:     to AS25138 announce ANY
export:     to AS25313 announce ANY
export:     to AS25390 announce ANY
export:     to AS25506 announce ANY
export:     to AS25523 announce ANY
export:     to AS25552 announce ANY
export:     to AS28732 announce ANY
export:     to AS28815 announce ANY
export:     to AS28982 announce ANY
export:     to AS29023 announce ANY
export:     to AS29103 announce ANY
export:     to AS29235 announce ANY
export:     to AS29398 announce ANY
export:     to AS29451 announce ANY
export:     to AS29536 announce ANY
export:     to AS29553 announce ANY
export:     to AS29563 announce ANY
export:     to AS29596 announce ANY
export:     to AS29620 announce ANY
export:     to AS29642 announce ANY
export:     to AS29649 announce ANY
export:     to AS29665 announce ANY
export:     to AS30743 announce ANY
export:     to AS30753 announce ANY
export:     to AS30838 announce ANY
export:     to AS30883 announce ANY
export:     to AS31026 announce ANY
export:     to AS31045 announce ANY
export:     to AS31071 announce ANY
export:     to AS31106 announce ANY
export:     to AS31229 announce ANY
export:     to AS31281 announce ANY
export:     to AS31304 announce ANY
export:     to AS31310 announce ANY
export:     to AS31320 announce ANY
export:     to AS31381 announce ANY
export:     to AS31670 announce ANY
export:     to AS31729 announce ANY
export:     to AS33807 announce ANY
export:     to AS33797 announce ANY
export:     to AS33838 announce ANY
export:     to AS33901 announce ANY
export:     to AS33979 announce ANY
export:     to AS34045 announce ANY
export:     to AS34203 announce ANY
export:     to AS34264 announce ANY
export:     to AS34275 announce ANY
export:     to AS34316 announce ANY
export:     to AS34337 announce ANY
export:     to AS34390 announce ANY
export:     to AS34435 announce ANY
export:     to AS34494 announce ANY
export:     to AS34509 announce ANY
export:     to AS34544 announce ANY
export:     to AS34546 announce ANY
export:     to AS34611 announce ANY
export:     to AS34635 announce ANY
export:     to AS34651 announce ANY
export:     to AS34696 announce ANY
export:     to AS34719 announce ANY
export:     to AS34891 announce ANY
export:     to AS35274 announce ANY
export:     to AS35275 announce ANY
export:     to AS35355 announce ANY
export:     to AS35720 announce ANY
export:     to AS35778 announce ANY
export:     to AS38923 announce ANY
export:     to AS38942 announce ANY
export:     to AS38944 announce ANY
export:     to AS38987 announce ANY
export:     to AS39091 announce ANY
export:     to AS39168 announce ANY
export:     to AS39487 announce ANY
export:     to AS39869 announce ANY
export:     to AS39914 announce ANY
export:     to AS41004 announce ANY
export:     to AS41005 announce ANY
export:     to AS41266 announce ANY
export:     to AS41297 announce ANY
export:     to AS41299 announce ANY
export:     to AS41312 announce ANY
export:     to AS41398 announce ANY
export:     to AS41434 announce ANY
export:     to AS41487 announce ANY
export:     to AS41508 announce ANY
export:     to AS41519 announce ANY
export:     to AS41621 announce ANY
export:     to AS41642 announce ANY
export:     to AS41676 announce ANY
export:     to AS41740 announce ANY
export:     to AS41744 announce ANY
export:     to AS41796 announce ANY
export:     to AS41809 announce ANY
export:     to AS41865 announce ANY
export:     to AS41931 announce ANY
export:     to AS42058 announce ANY
export:     to AS42092 announce ANY
export:     to AS42097 announce ANY
export:     to AS42098 announce ANY
export:     to AS42125 announce ANY
export:     to AS42177 announce ANY
export:     to AS42198 announce ANY
export:     to AS42204 announce ANY
export:     to AS42326 announce ANY
export:     to AS42361 announce ANY
export:     to AS42445 announce ANY
export:     to AS42490 announce ANY
export:     to AS42520 announce ANY
export:     to AS42573 announce ANY
export:     to AS42644 announce ANY
export:     to AS42673 announce ANY
export:     to AS42746 announce ANY
export:     to AS42923 announce ANY
export:     to AS42924 announce ANY
export:     to AS42927 announce ANY
export:     to AS42928 announce ANY
export:     to AS42963 announce ANY
export:     to AS42966 announce ANY
export:     to AS42981 announce ANY
export:     to AS43026 announce ANY
export:     to AS43062 announce ANY
export:     to AS43169 announce ANY
export:     to AS43172 announce ANY
export:     to AS43173 announce ANY
export:     to AS43301 announce ANY
export:     to AS43412 announce ANY
export:     to AS43493 announce ANY
export:     to AS43495 announce ANY
export:     to AS43616 announce ANY
export:     to AS43619 announce ANY
export:     to AS43762 announce ANY
export:     to AS43914 announce ANY
export:     to AS43939 announce ANY
export:     to AS43961 announce ANY
export:     to AS43962 announce ANY
export:     to AS43963 announce ANY
export:     to AS43968 announce ANY
export:     to AS44080 announce ANY
export:     to AS44082 announce ANY
export:     to AS44162 announce ANY
export:     to AS44342 announce ANY
export:     to AS44490 announce ANY
export:     to AS44663 announce ANY
export:     to AS44732 announce ANY
export:     to AS44855 announce ANY
export:     to AS45016 announce ANY
export:     to AS45026 announce ANY
export:     to AS47160 announce ANY
export:     to AS47305 announce ANY
export:     to AS47301 announce ANY
export:     to AS47356 announce ANY
export:     to AS47404 announce ANY
export:     to AS47847 announce ANY
export:     to AS47884 announce ANY
export:     to AS47964 announce ANY
export:     to AS48002 announce ANY
export:     to AS48136 announce ANY
export:     to AS48213 announce ANY
export:     to AS48428 announce ANY
export:     to AS48505 announce ANY
export:     to AS48516 announce ANY
export:     to AS48523 announce ANY
export:     to AS48764 announce ANY
export:     to AS48791 announce ANY
export:     to AS48859 announce ANY
export:     to AS48956 announce ANY
export:     to AS49047 announce ANY
export:     to AS49102 announce ANY
export:     to AS49528 announce ANY
export:     to AS49616 announce ANY
export:     to AS49876 announce ANY
export:     to AS50095 announce ANY
export:     to AS196637 announce ANY
export:     to AS196649 announce ANY
export:     to AS196662 announce ANY
export:     to AS196677 announce ANY
export:     to AS196679 announce ANY
export:     to AS196707 announce ANY
export:     to AS196757 announce ANY
export:     to AS196826 announce ANY
export:     to AS197600 announce ANY
export:     to AS-CDPWIX announce AS-CDP
export:     to AS-CDPASTERIX announce AS-CDP
org:      ORG-NTS2-RIPE
admin-c:    NT1264-RIPE
tech-c:     NT1264-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-09-13T11:55:56Z
last-modified: 2019-01-30T10:48:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NTS2-RIPE
org-name:    Netia SA
org-type:    LIR
address:    ul. Ta?mowa 7A
address:    02-677
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48801802803
fax-no:     +48223522223
admin-c:    NT1264-RIPE
admin-c:    MO3780-RIPE
admin-c:    KP2343-RIPE
admin-c:    RPOZ-RIPE
admin-c:    MM18723-RIPE
tech-c:     MO3780-RIPE
tech-c:     RPOZ-RIPE
abuse-c:    NT1264-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2004-04-17T11:47:40Z
last-modified: 2017-10-30T14:45:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Netia Telekom S.A. Contact Role
address:    Poleczki 13
address:    02-822 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48(22)352 0000
fax-no:     +48(22)352 2213
remarks:    trouble: 24/7 phone number: +48(22)352 2233
admin-c:    MO3780-RIPE
tech-c:     KP2343-RIPE
tech-c:     AK3224-RIPE
tech-c:     RPOZ-RIPE
tech-c:     MM18723-RIPE
tech-c:     PN4644-RIPE
nic-hdl:    NT1264-RIPE
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    In case of abuse from our address range
remarks:    please contact abuse@inetia.pl
remarks:    ---------------------------------------
abuse-mailbox: abuse@inetia.pl
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2002-09-05T10:14:26Z
last-modified: 2017-01-10T08:56:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]