| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS12888

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12888
as-name:    UNSPECIFIED
descr:     Berghamerstr. 5
descr:     85435 Erding
descr:     Germany
org:      ORG-ADPG1-RIPE
import:     from AS1273 action pref=100; accept ANY
import:     from AS702 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3320 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2914 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6453 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1273 announce AS12888
export:     to AS702 announce AS12888
export:     to AS3320 announce AS12888
export:     to AS2914 announce AS12888
export:     to AS6453 announce AS12888
default:    to AS1273 action pref=100; networks ANY
admin-c:    RM1935-RIPE
tech-c:     RM1935-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CW-EUROPE-GSOC
mnt-by:     ANE1-MNT-PGP
mnt-by:     ANE1-MNT-MD5
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:14:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ADPG1-RIPE
org-name:    Amadeus Data Processing GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Berghamer Strasse 6
address:    85435
address:    Erding
address:    GERMANY
phone:     +49 8122 4300
admin-c:    RM1935-RIPE
admin-c:    EO188-RIPE
abuse-c:    eo1767-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ANE1-MNT-MD5
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ANE1-MNT-MD5
created:    2004-04-17T11:05:19Z
last-modified: 2020-12-16T13:41:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Robert Mairhofer
address:    Amadeus Data Processing GmbH
address:    Berghamer Str. 6
address:    D-85345 Erding
phone:     +49 8122 434465
fax-no:     +49 8122 433204
nic-hdl:    RM1935-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T18:18:43Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]