| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DCI-AS AS12880

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12880
as-name:    DCI-AS
org:      ORG-TCoI1-RIPE
import:     from AS3491 action pref=100;accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS48159 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS48159 announce AS12880
import:     from AS6453 action pref=100;accept ANY
export:     to AS202319 announce ANY
import:     from AS202319 action pref=100;accept AS202319
import:     from AS200296 action pref=100;accept AS200296
import:     from AS200406 action pref=100;accept AS200406
export:     to AS204834 announce ANY
export:     to AS200296 announce ANY
export:     to AS200406 announce ANY
import:     from AS64399 action pref=100;accept AS64399
export:     to AS64399 announce ANY
import:     from AS204834 action pref=100;accept AS204834
import:     from AS205061 action pref=100;accept AS205061
import:     from AS204857 action pref=100;accept AS204857
export:     to AS205061 announce ANY
export:     to AS204857 announce ANY
import:     from AS204650 action pref=100;accept AS204650
export:     to AS204650 announce ANY
import:     from AS3257 action pref=100;accept ANY
import:     from AS1273 action pref=100;accept ANY
import:     from AS15412 action pref=100;accept ANY
import:     from AS201295 action pref=100;accept ANY
export:     to AS203392 announce ANY
import:     from AS203392 action pref=100;accept AS203392
export:     to AS203739 announce ANY
import:     from AS203739 action pref=100;accept ANY
import:     from AS1299 action pref=100;accept ANY
import:     from AS6762 action pref=100;accept ANY
import:     from AS29049 action pref=100;accept ANY
import:     from AS8529 action pref=100;accept ANY
import:     from AS31549 action pref=100;accept AS31549
import:     from AS205647 action pref=100;accept AS205647
import:     from AS39501 action pref=100;accept AS39501
import:     from AS41152 action pref=100;accept AS41152
export:     to AS208161 announce ANY
export:     to AS34871 announce ANY
import:     from AS208161 action pref=100;accept AS208161
import:     from AS44685 action pref=100;accept AS44685
import:     from AS34871 action pref=100;accept AS34871
import:     from AS44170 action pref=100;accept AS44170
import:     from AS50558 action pref=100;accept AS50558
import:     from AS204781 action pref=100;accept AS204781
export:     to AS204781 announce ANY
export:     to AS57743 announce ANY
export:     to AS50558 announce ANY
import:     from AS209279 action pref=100;accept AS2092279
export:     to AS209279 announce ANY
import:     from AS202391 action pref=100;accept AS202391
import:     from AS209836 action pref=100;accept AS209836
export:     to AS209836 announce ANY
import:     from AS132376 action pref=100;accept AS132376
import:     from AS64422 action pref=100;accept AS64422
export:     to AS202391 announce ANY
export:     to AS202269 announce ANY
export:     to AS132376 announce ANY
import:     from AS209741 action pref=100;accept AS209741
export:     to AS209741 announce ANY
export:     to AS201295 announce ANY
export:     to AS44685 announce ANY
import:     from AS48274 action pref=100;accept AS48274
import:     from AS49666 action pref=100;accept AS49666
export:     to AS49666 announce ANY
import:     from AS202468 action pref=100;accept AS202468
export:     to AS48274 announce ANY
export:     to AS202468 announce ANY
import:     from AS204499 action pref=100;accept AS204499
export:     to AS204499 announce ANY
import:     from AS205217 action pref=100;accept AS205217
descr:
export:     to AS205217 announce ANY
import:     from AS208560 action pref=100;accept AS208560
export:     to AS208560 announce ANY
import:     from AS51488 action pref=100;accept AS51488
export:     to AS51488 announce ANY
import:     from AS61391 action pref=100;accept AS61391
export:     to AS61391 announce ANY
export:     to AS44170 announce ANY
import:     from AS43546 action pref=100;accept AS43546
export:     to AS204544 announce ANY
import:     from AS204544 action pref=100;accept AS204544
export:     to AS12697 announce ANY
import:     from AS12697 action pref=100;accept AS12697
export:     to AS205521 announce ANY
import:     from AS47990 action pref=100;accept AS47990
export:     to AS204834 announce ANY
import:     from AS204834 action pref=100;accept AS204834
export:     to AS209079 announce ANY
import:     from AS209079 action pref=100;accept AS209079
export:     to AS47990 announce ANY
import:     from AS205521 action pref=100;accept AS205521
export:     to AS44400 announce ANY
import:     from AS205491 action pref=100;accept AS205491
export:     to AS39484 announce ANY
import:     from AS200370 action pref=100;accept AS200370
export:     to AS200370 announce ANY
import:     from AS204393 action pref=100;accept AS204393
export:     to AS204393 announce ANY
import:     from AS39484 action pref=100;accept AS39484
import:     from AS50855 action pref=100;accept AS50855
export:     to AS205118 announce ANY
export:     to AS50855 announce ANY
import:     from AS39368 action pref=100;accept AS39368
import:     from AS21170 action pref=100;accept AS21170
export:     to AS39368 announce ANY
export:     to AS21170 announce ANY
import:     from AS201540 action pref=100;accept AS201540
import:     from AS60407 action pref=100;accept AS60407
import:     from AS43528 action pref=100;accept AS43528
export:     to AS43528 announce ANY
export:     to AS202735 announce ANY
import:     from AS202735 action pref=100;accept AS202735
export:     to AS209638 announce ANY
export:     to AS64422 announce ANY
import:     from AS209638 action pref=100;accept AS209638
export:     to AS200530 announce ANY
import:     from AS200530 action pref=100;accept AS200530
export:     to AS48838 announce ANY
export:     to AS60407 announce ANY
import:     from AS48838 action pref=100;accept AS48838
import:     from AS205550 action pref=100;accept AS205550
export:     to AS201540 announce ANY
export:     to AS205550 announce ANY
export:     to AS51431 announce ANY
import:     from AS51431 action pref=100;accept AS51431
import:     from AS49796 action pref=100;accept AS49796
import:     from AS205118 action pref=100;accept AS205118
export:     to AS205491 announce ANY
export:     to AS49796 announce ANY
import:     from AS44400 action pref=100;accept AS44400
export:     to AS205833 announce ANY
import:     from AS205833 action pref=100;accept AS205833
export:     to AS204865 announce ANY
import:     from AS204865 action pref=100;accept AS204865
export:     to AS51828 announce ANY
import:     from AS51828 action pref=100;accept AS51828
export:     to AS60148 announce ANY
import:     from AS60148 action pref=100;accept AS60148
export:     to AS205588 announce ANY
import:     from AS205588 action pref=100;accept AS205588
export:     to AS43546 announce ANY
import:     from AS58161 action pref=100;accept AS58161
export:     to AS200645 announce ANY
import:     from AS200645 action pref=100;accept AS200645
export:     to AS58161 announce ANY
import:     from AS42750 action pref=100;accept AS42750
export:     to AS42750 announce ANY
import:     from AS206862 action pref=100;accept AS206862
export:     to AS206862 announce ANY
import:     from AS206210 action pref=100;accept AS206210
export:     to AS206210 announce ANY
import:     from AS198398 action pref=100;accept AS198398
export:     to AS198398 announce ANY
import:     from AS205622 action pref=100;accept AS205622
export:     to AS205622 announce ANY
import:     from AS58168 action pref=100;accept AS58168
export:     to AS58168 announce ANY
import:     from AS47990 action pref=100;accept AS47990
import:     from AS202269 action pref=100;accept AS202269
export:     to AS47990 announce ANY
import:     from AS205802 action pref=100;accept AS205802
export:     to AS205802 announce ANY
import:     from AS57357 action pref=100;accept AS57357
export:     to AS57357 announce ANY
import:     from AS57574 action pref=100;accept AS57574
import:     from AS44907 action pref=100;accept AS44907
export:     to AS44907 announce ANY
export:     to AS57574 announce ANY
import:     from AS59703 action pref=100;accept AS59703
import:     from AS206065 action pref=100;accept AS206065
export:     to AS206065 announce ANY
export:     to AS59703 announce ANY
import:     from AS57743 action pref=100;accept AS57743
import:     from AS5627 action pref=100;accept AS5627
export:     to AS44243 announce ANY
import:     from AS205061 action pref=100;accept AS205061
export:     to AS205061 announce ANY
import:     from AS44243 action pref=100;accept AS44243
export:     to AS44072 announce ANY
import:     from AS21419 action pref=100;accept AS21419
export:     to AS21419 announce ANY
import:     from AS44072 action pref=100;accept AS44072
export:     to AS5627 announce ANY
import:     from AS29350 action pref=100;accept AS29350
export:     to AS29350 announce ANY
import:     from AS58081 action pref=100;accept AS58081
export:     to AS58081 announce ANY
import:     from AS58101 action pref=100;accept AS58101
import:     from AS48159 action pref=100;accept ANY
export:     to AS48159 announce AS12880
import:     from AS51280 action pref=100;accept AS51280
import:     from AS57563 action pref=100;accept AS57563
export:     to AS57563 announce ANY
import:     from AS57199 action pref=100;accept AS57199
import:     from AS41688 action pref=100;accept AS41688
import:     from AS59962 action pref=100;accept AS59962
export:     to AS59962 announce ANY
import:     from AS60010 action pref=100;accept AS60010
export:     to AS60010 announce ANY
export:     to AS41688 announce ANY
import:     from AS60138 action pref=100;accept AS60138
export:     to AS60138 announce ANY
import:     from AS201937 action pref=100;accept AS201937
export:     to AS201937 announce ANY
export:     to AS198569 announce ANY
import:     from AS201999 action pref=100;accept AS201999
export:     to AS201999 announce ANY
import:     from AS62263 action pref=100;accept AS62263
export:     to AS62263 announce ANY
import:     from AS62198 action pref=100;accept AS62198
export:     to AS62198 announce ANY
import:     from AS58224 action pref=100;accept AS58224
export:     to AS58224 announce ANY
export:     to AS57199 announce ANY
export:     to AS51280 announce ANY
export:     to AS58101 announce ANY
import:     from AS57816 action pref=100;accept AS57816
import:     from AS56503 action pref=100;accept AS56503
import:     from AS57543 action pref=100;accept AS57543
export:     to AS57543 announce ANY
import:     from AS57218 action pref=100;accept AS57218
export:     to AS57218 announce ANY
export:     to AS56503 announce ANY
import:     from AS59510 action pref=100;accept AS59510
export:     to AS59510 announce ANY
import:     from AS51001 action pref=100;accept AS51001
export:     to AS51001 announce ANY
import:     from AS42586 action pref=100;accept AS42586
export:     to AS42586 announce ANY
import:     from AS59431 action pref=100;accept AS59431
export:     to AS59431 announce ANY
import:     from AS59654 action pref=100;accept AS59654
export:     to AS59654 announce ANY
import:     from AS58333 action pref=100;accept AS58333
export:     to AS58333 announce ANY
import:     from AS16320 action pref=100;accept AS16320
export:     to AS16320 announce ANY
import:     from AS202251 action pref=100;accept AS202251
export:     to AS202251 announce ANY
import:     from AS57218 action pref=100;accept AS57218
export:     to AS57218 announce ANY
import:     from AS56861 action pref=100;accept AS56861
export:     to AS56861 announce ANY
import:     from AS59708 action pref=100;accept AS59708
export:     to AS59708 announce ANY
import:     from AS58263 action pref=100;accept AS58263
export:     to AS58263 announce ANY
import:     from AS58200 action pref=100;accept AS58200
export:     to AS58200 announce ANY
import:     from AS58201 action pref=100;accept AS58201
export:     to AS58201 announce ANY
import:     from AS58202 action pref=100;accept AS58202
export:     to AS58202 announce ANY
import:     from AS45784 action pref=100;accept AS45784
export:     to AS45784 announce ANY
import:     from AS58248 action pref=100;accept AS58248
export:     to AS58248 announce ANY
import:     from AS59691 action pref=100;accept AS59691
export:     to AS59691 announce ANY
import:     from AS59506 action pref=100;accept AS59506
import:     from AS44691 action pref=100;accept AS44691
import:     from AS62173 action pref=100;accept AS62173
import:     from AS44543 action pref=100;accept AS44543
import:     from AS43005 action pref=100;accept AS43005
export:     to AS43005 announce ANY
export:     to AS44543 announce ANY
export:     to AS62173 announce ANY
import:     from AS201227 action pref=100;accept AS201227
export:     to AS201227 announce ANY
export:     to AS44691 announce ANY
export:     to AS59506 announce ANY
import:     from AS58169 action pref=100;accept AS58169
import:     from AS56687 action pref=100;accept AS56687
export:     to AS56687 announce ANY
import:     from AS56660 action pref=100;accept AS56660
export:     to AS56660 announce ANY
import:     from AS57917 action pref=100;accept AS57917
export:     to AS57917 announce ANY
import:     from AS62140 action pref=100;accept AS62140
export:     to AS62140 announce ANY
import:     from AS59914 action pref=100;accept AS59914
import:     from AS209782 action pref=100;accept AS209782
export:     to AS59914 announce ANY
import:     from AS201830 action pref=100;accept AS201830
import:     from AS60054 action pref=100;accept AS60054
export:     to AS60054 announce ANY
export:     to AS201830 announce ANY
export:     to AS58169 announce ANY
import:     from AS59587 action pref=100;accept AS59587
export:     to AS59587 announce ANY
import:     from AS59514 action pref=100;accept AS59514
export:     to AS59514 announce ANY
import:     from AS51355 action pref=100;accept AS51355
export:     to AS51355 announce ANY
import:     from AS51788 action pref=100;accept AS51788
export:     to AS51788 announce ANY
export:     to AS57816 announce ANY
import:     from AS57936 action pref=100;accept AS57936
import:     from AS52134 action pref=100;accept AS52134
import:     from AS50982 action pref=100;accept AS50982
export:     to AS50982 announce ANY
import:     from AS50460 action pref=100;accept AS50460
export:     to AS50460 announce ANY
import:     from AS57674 action pref=100;accept AS57674
export:     to AS57674 announce ANY
export:     to AS209782 announce ANY
import:     from AS56461 action pref=100;accept AS56461
export:     to AS56461 announce ANY
import:     from AS59635 action pref=100;accept AS59635
export:     to AS59635 announce ANY
export:     to AS44498 announce ANY
import:     from AS44498 action pref=100;accept AS44498
import:     from AS59628 action pref=100;accept AS59628
export:     to AS59628 announce ANY
import:     from AS57008 action pref=100;accept AS57008
export:     to AS57008 announce ANY
export:     to AS52134 announce ANY
import:     from AS52133 action pref=100;accept AS52133
import:     from AS50892 action pref=100;accept AS50892
export:     to AS50892 announce ANY
import:     from AS52196 action pref=100;accept AS52196
import:     from AS31182 action pref=100;accept AS31182
export:     to AS31182 announce ANY
import:     from AS198178 action pref=100;accept AS198178
export:     to AS198178 announce ANY
import:     from AS57357 action pref=100;accept AS57357
export:     to AS57357 announce ANY
import:     from AS57457 action pref=100;accept AS57457
export:     to AS57457 announce ANY
import:     from AS57454 action pref=100;accept AS57454
export:     to AS57454 announce ANY
export:     to AS52196 announce ANY
import:     from AS34708 action pref=100;accept AS34708
import:     from AS56746 action pref=100;accept AS56746
export:     to AS56746 announce ANY
export:     to AS34708 announce ANY
import:     from AS51897 action pref=100;accept AS51897
import:     from AS57067 action pref=100;accept AS57067
export:     to AS57067 announce ANY
export:     to AS51897 announce ANY
export:     to AS52133 announce ANY
import:     from AS56687 action pref=100;accept AS56687
import:     from AS52210 action pref=100;accept AS52210
export:     to AS52210 announce ANY
export:     to AS56687 announce ANY
export:     to AS57936 announce ANY
import:     from AS41002 action pref=100;accept AS41002
import:     from AS203026 action pref=100;accept AS203026
import:     from AS64482 action pref=100;accept AS64482
import:     from AS47188 action pref=100;accept AS47188
import:     from AS44889 action pref=100;accept AS44889
import:     from AS60340 action pref=100;accept AS60340
import:     from AS51235 action pref=100;accept AS51235
export:     to AS51235 announce ANY
import:     from AS52196 action pref=100;accept AS52196
export:     to AS52196 announce ANY
import:     from AS47217 action pref=100;accept AS47217
export:     to AS47217 announce ANY
import:     from AS56632 action pref=100;accept AS56632
import:     from AS50948 action pref=100;accept AS50948
export:     to AS50948 announce ANY
import:     from AS12741 action pref=100;accept AS12741
export:     to AS12741 announce ANY
import:     from AS56375 action pref=100;accept AS56375
export:     to AS56375 announce ANY
export:     to AS56632 announce ANY
import:     from AS52137 action pref=100;accept AS52137
export:     to AS52137 announce ANY
import:     from AS60315 action pref=100;accept AS60315
import:     from AS52136 action pref=100;accept AS52136
export:     to AS52136 announce ANY
import:     from AS52135 action pref=100;accept AS52135
export:     to AS52135 announce ANY
export:     to AS60315 announce ANY
import:     from AS59441 action pref=100;accept AS59441
export:     to AS59441 announce ANY
import:     from AS28976 action pref=100;accept AS28976
export:     to AS28976 announce ANY
import:     from AS59912 action pref=100;accept AS59912
export:     to AS59912 announce ANY
export:     to AS20575 announce ANY
import:     from AS20575 action pref=100;accept AS20575
import:     from AS21005 action pref=100;accept AS21005
export:     to AS21005 announce ANY
export:     to AS50810 announce ANY
import:     from AS50810 action pref=100;accept AS50810
export:     to AS15438 announce ANY
import:     from AS15438 action pref=100;accept AS15438
import:     from AS15907 action pref=100;accept AS15907
export:     to AS15907 announce ANY
import:     from AS35043 action pref=100;accept AS35043
export:     to AS35043 announce ANY
import:     from AS12410 action pref=100;accept AS12410
export:     to AS12410 announce ANY
import:     from AS203895 action pref=100;accept AS203895
export:     to AS203895 announce ANY
export:     to AS57625 announce ANY
import:     from AS57625 action pref=100;accept AS57625
import:     from AS5542 action pref=100;accept AS5542
mp-import:   afi any.unicast from AS43754 accept AS43754
import:     from AS31175 action pref=100;accept AS31175
export:     to AS5542 announce ANY
import:     from AS200447 action pref=100;accept AS200447
export:     to AS31175 announce ANY
export:     to AS200447 announce ANY
import:     from AS47554 action pref=100;accept AS47554
export:     to AS47554 announce ANY
import:     from AS57461 action pref=100;accept AS57461
export:     to AS57461 announce ANY
import:     from AS57474 action pref=100;accept AS57474
export:     to AS557474 announce ANY
import:     from AS43487 action pref=100;accept AS43487
export:     to AS543487 announce ANY
export:     to AS59623 announce ANY
import:     from AS56749 action pref=100;accept AS56749
export:     to AS56749 announce ANY
import:     from AS57385 action pref=100;accept AS57385
export:     to AS57385 announce ANY
import:     from AS57386 action pref=100;accept AS57386
export:     to AS57386 announce ANY
import:     from AS64436 action pref=100;accept AS64436
import:     from AS57387 action pref=100;accept AS57387
export:     to AS57387 announce ANY
export:     to AS59441 announce ANY
export:     to AS60340 announce ANY
export:     to AS44889 announce ANY
export:     to AS47188 announce ANY
export:     to AS64482 announce ANY
export:     to AS203026 announce ANY
export:     to AS47796 announce ANY
export:     to AS47806 announce ANY
export:     to AS47817 announce ANY
import:     from AS5618 action pref=100;accept AS5618
import:     from AS47806 action pref=100;accept AS47806
import:     from AS47796 action pref=100;accept AS47796
import:     from AS47817 action pref=100;accept AS47817
import:     from AS50363 action pref=100;accept AS50363
import:     from AS49847 action pref=100;accept AS49847
export:     to AS49847 announce ANY
import:     from AS44410 action pref=100;accept AS44410
export:     to AS44410 announce ANY
export:     to AS50363 announce ANY
import:     from AS58331 action pref=100;accept AS58331
export:     to AS58331 announce ANY
import:     from AS58303 action pref=100;accept AS58303
export:     to AS58303 announce ANY
export:     to AS58167 announce ANY
import:     from AS59481 action pref=100;accept AS59481
import:     from AS59526 action pref=100;accept AS59526
export:     to AS59526 announce ANY
import:     from AS59486 action pref=100;accept AS59486
export:     to AS59486 announce ANY
import:     from AS56507 action pref=100;accept AS56507
export:     to AS56507 announce ANY
import:     from AS47262 action pref=100;accept AS47262
import:     from AS50710 action pref=100;accept AS50710
import:     from AS44932 action pref=100;accept AS44932
import:     from AS48761 action pref=100;accept AS48761
import:     from AS48762 action pref=100;accept AS48762
import:     from AS49433 action pref=100;accept AS49433
export:     to AS49433 announce ANY
export:     to AS49344 announce ANY
export:     to AS48761 announce ANY
export:     to AS48762 announce ANY
export:     to AS44932 announce ANY
export:     to AS50710 announce ANY
export:     to AS41881 announce ANY
export:     to AS41002 announce ANY
export:     to AS47262 announce ANY
import:     from AS203951 action pref=100;accept AS203951
import:     from AS48147 action pref=100;accept AS48147
export:     to AS48147 announce ANY
import:     from AS48286 action pref=100;accept AS48286
export:     to AS48286 announce ANY
import:     from AS62153 action pref=100;accept AS62153
export:     to AS62153 announce ANY
import:     from AS50057 action pref=100;accept AS50057
import:     from AS203100 action pref=100;accept AS203100
import:     from AS64417 action pref=100;accept AS64417
import:     from AS-TICIR action pref=100;accept AS-TICIR
export:     to AS-TICIR announce ANY
import:     from AS3197 action pref=100;accept AS3197
export:     to AS3197 announce ANY
import:     from AS58224 action pref=100;accept AS58224
export:     to AS58224 announce ANY
import:     from AS58256 action pref=100;accept AS58256
export:     to AS58256 announce ANY
import:     from AS59566 action pref=100;accept AS59566
export:     to AS59566 announce ANY
import:     from AS59553 action pref=100;accept AS59553
export:     to AS59553 announce ANY
import:     from AS58249 action pref=100;accept AS58249
export:     to AS58249 announce ANY
import:     from AS58104 action pref=100;accept AS58104
export:     to AS58104 announce ANY
import:     from AS62153 action pref=100;accept AS62153
import:     from AS61103 action pref=100;accept AS61103
import:     from AS51274 action pref=100;accept AS51274
import:     from AS201027 action pref=100;accept AS201027
import:     from AS62280 action pref=100;accept AS62280
import:     from AS44926 action pref=100;accept AS44926
import:     from AS57292 action pref=100;accept AS57292
import:     from AS56466 action pref=100;accept AS56466
import:     from AS30902 action pref=100;accept AS30902
export:     to AS30902 announce ANY
import:     from AS60178 action pref=100;accept AS60178
import:     from AS50114 action pref=100;accept AS50114
export:     to AS50114 announce ANY
import:     from AS51791 action pref=100;accept AS51791
export:     to AS51791 announce ANY
import:     from AS56402 action pref=100;accept AS56402
import:     from AS56703 action pref=100;accept AS56703
export:     to AS56703 announce ANY
export:     to AS56402 announce ANY
import:     from AS56346 action pref=100;accept AS56346
export:     to AS56346 announce ANY
import:     from AS59514 action pref=100;accept AS59514
import:     from AS52155 action pref=100;accept AS52155
export:     to AS52155 announce ANY
import:     from AS50868 action pref=100;accept AS50868
export:     to AS50868 announce ANY
export:     to AS59514 announce ANY
import:     from AS57235 action pref=100;accept AS57235
export:     to AS57235 announce ANY
export:     to AS60178 announce ANY
import:     from AS48551 action pref=100;accept AS48551
import:     from AS41689 action pref=100;accept AS41689
export:     to AS41689 announce ANY
import:     from AS42601 action pref=100;accept AS42601
export:     to AS42601 announce ANY
import:     from AS42867 action pref=100;accept AS42867
export:     to AS42867 announce ANY
import:     from AS42907 action pref=100;accept AS42907
export:     to AS42907 announce ANY
import:     from AS43395 action pref=100;accept AS43395
export:     to AS43395 announce ANY
import:     from AS29577 action pref=100;accept AS29577
export:     to AS29577 announce ANY
import:     from AS48281 action pref=100;accept AS48281
import:     from AS44285 action pref=100;accept AS44285
export:     to AS44285 announce ANY
import:     from AS47843 action pref=100;accept AS47843
import:     from AS34341 action pref=100;accept AS34341
export:     to AS34341 announce ANY
import:     from AS201194 action pref=100;accept AS201194
export:     to AS201194 announce ANY
export:     to AS42468 announce ANY
import:     from AS35499 action pref=100;accept AS35499
import:     from AS42468 action pref=100;accept AS42468
export:     to AS35499 announce ANY
import:     from AS39384 action pref=100;accept AS39384
export:     to AS39384 announce ANY
import:     from AS23456 action pref=100;accept AS23456
export:     to AS23456 announce ANY
import:     from AS25306 action pref=100;accept AS25306
export:     to AS25306 announce ANY
import:     from AS29020 action pref=100;accept AS29020
export:     to AS29020 announce ANY
import:     from AS29077 action pref=100;accept AS29077
export:     to AS29077 announce ANY
import:     from AS29079 action pref=100;accept AS29079
export:     to AS29079 announce ANY
import:     from AS3177 action pref=100;accept AS3177
import:     from AS48501 action pref=100;accept AS48501
import:     from AS48555 action pref=100;accept AS48555
import:     from AS48575 action pref=100;accept AS48575
export:     to AS48575 announce ANY
export:     to AS48555 announce ANY
export:     to AS48501 announce ANY
export:     to AS47843 announce ANY
export:     to AS48281 announce ANY
import:     from AS31732 action pref=100;accept AS31732
export:     to AS31732 announce ANY
export:     to AS48551 announce ANY
export:     to AS56466 announce ANY
export:     to AS57292 announce ANY
export:     to AS44926 announce ANY
export:     to AS62280 announce ANY
export:     to AS201027 announce ANY
export:     to AS51274 announce ANY
export:     to AS61103 announce ANY
export:     to AS62153 announce ANY
export:     to AS64417 announce ANY
export:     to AS203100 announce ANY
export:     to AS50057 announce ANY
export:     to AS203951 announce ANY
export:     to AS5618 announce ANY
export:     to AS41152 announce ANY
export:     to AS41002 announce ANY
export:     to AS1756 announce ANY
export:     to AS41152 announce ANY
export:     to AS39501 announce ANY
export:     to AS31549 announce ANY
export:     to AS205647 announce ANY
import:     from AS21341 action pref=100;accept AS21341
import:     from AS204010 action pref=100;accept AS204010
import:     from AS47330 action pref=100;accept AS47330
export:     to AS47330 announce ANY
export:     to AS204010 announce ANY
import:     from AS203684 action pref=100;accept AS203684
import:     from AS61386 action pref=100;accept AS61386
import:     from AS43343 action pref=100;accept AS43343
export:     to AS43343 announce ANY
import:     from AS12660 action pref=100;accept AS12660
import:     from AS42907 action pref=100;accept AS42907
import:     from AS42163 action pref=100;accept AS42163
export:     to AS42163 announce ANY
import:     from AS31476 action pref=100;accept AS31476
export:     to AS31476 announce ANY
import:     from AS-PASARGAD action pref=100;accept AS-PASARGAD
export:     to AS-PASARGAD announce ANY
import:     from AS196803 action pref=100;accept AS196803
export:     to AS196803 announce ANY
import:     from AS49103 action pref=100;accept AS49103
export:     to AS49103 announce ANY
import:     from AS49107 action pref=100;accept AS49107
export:     to AS49107 announce ANY
export:     to AS42907 announce ANY
export:     to AS12660 announce ANY
export:     to AS61386 announce ANY
export:     to AS203684 announce ANY
import:     from AS206840 action pref=100;accept AS206840
import:     from AS44531 action pref=100;accept AS44531
import:     from AS203247 action pref=100;accept AS203247
import:     from AS58262 action pref=100;accept AS58262
export:     to AS58262 announce ANY
import:     from AS58085 action pref=100;accept AS58085
export:     to AS58085 announce ANY
import:     from AS58338 action pref=100;accept AS58338
export:     to AS58338 announce ANY
import:     from AS58261 action pref=100;accept AS58261
export:     to AS58261 announce ANY
import:     from AS13231 action pref=100;accept AS13231
export:     to AS13231 announce ANY
export:     to AS203247 announce ANY
import:     from AS30902 action pref=100;accept AS30902
export:     to AS30902 announce ANY
export:     to AS44531 announce ANY
export:     to AS206840 announce ANY
import:     from AS59838 action pref=100;accept AS59838
export:     to AS59838 announce ANY
import:     from AS62048 action pref=100;accept AS62048
import:     from AS202663 action pref=100;accept AS202663
import:     from AS52223 action pref=100;accept AS52223
export:     to AS52223 announce ANY
export:     to AS202663 announce ANY
import:     from AS50551 action pref=100;accept AS50551
import:     from AS62375 action pref=100;accept AS62375
export:     to AS62375 announce ANY
export:     to AS50551 announce ANY
export:     to AS62048 announce ANY
import:     from AS206639 action pref=100;accept AS206639
import:     from AS57357 action pref=100;accept AS57357
export:     to AS57357 announce ANY
import:     from AS-ALBORZ action pref=100;accept AS-ALBORZ
export:     to AS-ALBORZ announce ANY
import:     from AS-SINET action pref=100;accept AS-SINET
import:     from AS-NEDA action pref=100;accept AS-NEDA
export:     to AS-NEDA announce ANY
export:     to AS-SINET announce ANY
export:     to AS206639 announce ANY
import:     from AS60808 action pref=100;accept AS60808
import:     from AS39571 action pref=100;accept AS39571
export:     to AS39571 announce ANY
import:     from AS57165 action pref=100;accept AS57165
export:     to AS57165 announce ANY
import:     from AS41500 action pref=100;accept AS41500
export:     to AS41500 announce ANY
import:     from AS60084 action pref=100;accept AS60084
import:     from AS43553 action pref=100;accept AS43553
import:     from AS43395 action pref=100;accept AS43395
export:     to AS43395 announce ANY
import:     from AS49344 action pref=100;accept AS49344
export:     to AS49344 announce ANY
import:     from AS49689 action pref=100;accept AS49689
export:     to AS49689 announce ANY
import:     from AS49065 action pref=100;accept AS49065
export:     to AS49065 announce ANY
import:     from AS49680 action pref=100;accept AS49680
export:     to AS49680 announce ANY
export:     to AS43553 announce ANY
export:     to AS60084 announce ANY
export:     to AS60808 announce ANY
import:     from AS205899 action pref=100;accept AS205899
import:     from AS203558 action pref=100;accept AS203558
export:     to AS203558 announce ANY
import:     from AS58256 action pref=100;accept AS58256
export:     to AS58256 announce ANY
import:     from AS35015 action pref=100;accept AS35015
export:     to AS35015 announce ANY
import:     from AS51618 action pref=100;accept AS51618
export:     to AS51618 announce ANY
import:     from AS49100 action pref=100;accept AS49100
export:     to AS49100 announce ANY
import:     from AS41500 action pref=100;accept AS41500
export:     to AS41500 announce ANY
export:     to AS205899 announce ANY
import:     from AS58080 action pref=100;accept AS58080
export:     to AS58080 announce ANY
import:     from AS206013 action pref=100;accept AS206013
export:     to AS206013 announce ANY
import:     from AS203363 action pref=100;accept AS203363
export:     to AS203363 announce ANY
import:     from AS51119 action pref=100;accept AS51119
export:     to AS51119 announce ANY
import:     from AS51130 action pref=100;accept AS51130
export:     to AS51130 announce ANY
import:     from AS62191 action pref=100;accept AS62191
export:     to AS62191 announce ANY
import:     from AS203236 action pref=100;accept AS203236
export:     to AS203236 announce ANY
import:     from AS49906 action pref=100;accept AS49906
import:     from AS62250 action pref=100;accept AS62250
export:     to AS62250 announce ANY
import:     from AS49100 action pref=100;accept AS49100
import:     from AS49147 action pref=100;accept AS49147
export:     to AS49147 announce ANY
import:     from AS43395 action pref=100;accept AS43395
export:     to AS43395 announce ANY
import:     from AS8571 action pref=100;accept AS8571
export:     to AS8571 announce ANY
import:     from AS48944 action pref=100;accept AS48944
export:     to AS48944 announce ANY
import:     from AS49065 action pref=100;accept AS49065
export:     to AS49065 announce ANY
import:     from AS42337 action pref=100;accept AS42337 AS62263
import:     from AS201150 action pref=100;accept AS201150
export:     to AS201150 announce ANY
import:     from AS201442 action pref=100;accept AS201442
export:     to AS201442 announce ANY
import:     from AS57497 action pref=100;accept AS57497
import:     from AS60178 action pref=100;accept AS60178
export:     to AS60178 announce ANY
import:     from AS197207 action pref=100;accept AS197207
export:     to AS197207 announce ANY
import:     from AS64434 action pref=100;accept AS64434
import:     from AS41689 action pref=100;accept AS41689
export:     to AS41689 announce ANY
import:     from AS48592 action pref=100;accept AS48592
export:     to AS48592 announce ANY
import:     from AS48575 action pref=100;accept AS48575
export:     to AS48575 announce ANY
import:     from AS207057 action pref=100;accept AS207057
export:     to AS207057 announce ANY
import:     from AS64413 action pref=100;accept AS64413
import:     from AS64428 action pref=100;accept AS64428
export:     to AS64428 announce ANY
export:     to AS64413 announce ANY
import:     from AS48903 action pref=100 ;accept AS48903
import:     from AS16322 action pref=100; accept AS16322 AS202571
export:     to AS202571 announce ANY
import:     from AS16322 action pref=100; accept AS16322 AS205837
export:     to AS205837 announce ANY
import:     from AS48853 action pref=100; accept AS48853
import:     from AS203798 action pref=100; accept AS203798
import:     from AS58303 action pref=100; accept AS58303
export:     to AS58303 announce ANY
import:     from AS39308 action pref=100; accept AS39308
import:     from AS39284 action pref=100; accept AS39284
export:     to AS39284 announce ANY
export:     to AS39308 announce ANY
export:     to AS203798 announce ANY
export:     to AS48853 announce ANY
import:     from AS16322 action pref=100; accept AS16322
import:     from AS-RESPINA action pref=100; accept AS-RESPINA
export:     to AS-RESPINA announce ANY
import:     from AS59589 action pref=100; accept AS59589
export:     to AS59589 announce ANY
import:     from AS207125 action pref=100; accept AS207125
export:     to AS207125 announce ANY
import:     from AS207141 action pref=100; accept AS207141
import:     from AS50810 action pref=100; accept AS50810
export:     to AS50810 announce ANY
import:     from AS58216 action pref=100; accept AS58216
export:     to AS58216 announce ANY
import:     from AS58251 action pref=100; accept AS58251
export:     to AS58251 announce ANY
import:     from AS58250 action pref=100; accept AS58250
export:     to AS58250 announce ANY
import:     from AS59796 action pref=100; accept AS56796
import:     from AS48289 action pref=100; accept AS48289
import:     from AS203100 action pref=100; accept AS203100
export:     to AS203100 announce ANY
export:     to AS207141 announce ANY
import:     from AS206596 action pref=100;accept AS206596
import:     from AS199633 action pref=100;accept AS199633
import:     from AS199836 action pref=100;accept AS199836
export:     to AS199836 announce ANY
import:     from AS50795 action pref=100;accept AS50795
export:     to AS50795 announce ANY
import:     from AS41856 action pref=100;accept AS41856
export:     to AS41856 announce ANY
import:     from AS199849 action pref=100;accept AS199849
export:     to AS199849 announce ANY
import:     from AS201689 action pref=100;accept AS201689
export:     to AS201689 announce ANY
export:     to AS62196 announce ANY
import:     from AS62196 action pref=100;accept AS62196
import:     from AS43296 action pref=100;accept AS43296
export:     to AS43296 announce ANY
export:     to AS57366 announce ANY
export:     to AS199633 announce ANY
import:     from AS57366 action pref=100;accept AS57366
import:     from AS47483 action pref=100;accept AS47483
import:     from AS25264 action pref=100;accept AS25264
export:     to AS25264 announce ANY
export:     to AS47483 announce ANY
export:     to AS206596 announce ANY
import:     from AS62334 action pref=100;accept AS62334
export:     to AS62334 announce ANY
import:     from AS59441 action pref=100;accept AS59441
export:     to AS56815 announce ANY
import:     from AS60631 action pref=100;accept AS60631
export:     to AS60631 announce ANY
import:     from AS60637 action pref=100;accept AS60637
export:     to AS60637 announce ANY
import:     from AS8571 action pref=100;accept AS8571
import:     from AS43818 action pref=100;accept AS43818
import:     from AS57366 action pref=100;accept AS57366
export:     to AS57366 announce ANY
export:     to AS43818 announce ANY
import:     from AS50709 action pref=100;accept AS50709
import:     from AS43444 action pref=100;accept AS43444
export:     to AS43444 announce ANY
export:     to AS50709 announce ANY
export:     to AS8571 announce ANY
import:     from AS56815 action pref=100;accept AS56815
import:     from AS-DADEHGOSTAR action pref=100;accept AS-DADEHGOSTAR
export:     to AS-DADEHGOSTAR announce ANY
import:     from AS-SHATELIX action pref=100;accept AS-SHATELIX
export:     to AS-SHATELIX announce ANY
import:     from AS-TSTonline action pref=100;accept AS-TSTonline
export:     to AS-TSTonline announce ANY
import:     from AS43211 action pref=100;accept AS43211
export:     to AS43211 announce ANY
import:     from AS198398 action pref=100;accept AS198398
import:     from AS198357 action pref=100;accept AS198357
export:     to AS198357 announce ANY
import:     from AS42043 action pref=100;accept AS42043
export:     to AS42043 announce ANY
import:     from AS48903 action pref=100;accept AS48903
import:     from AS202616 action pref=100;accept AS202616
export:     to AS202616 announce ANY
export:     to AS48903 announce ANY
import:     from AS64414 action pref=100;accept AS64414
export:     to AS48878 announce ANY
import:     from AS51026 action pref=100;accept AS51026
export:     to AS51026 announce ANY
export:     to AS64414 announce ANY
import:     from AS1756 action pref=100;accept AS1756
import:     from AS25124 action pref=100;accept AS25124
import:     from AS29068 action pref=100;accept AS29068
import:     from AS34918 action pref=100;accept AS34918
import:     from AS30843 action pref=100;accept AS30843
import:     from AS57687 action pref=100;accept AS57687
export:     to AS57687 announce ANY
import:     from AS35285 action pref=100;accept AS35285
export:     to AS35285 announce ANY
import:     from AS64436 action pref=100;accept AS64436
export:     to AS64434 announce ANY
export:     to AS64436 announce ANY
import:     from AS8868 action pref=100;accept AS8868
import:     from AS49697 action pref=100;accept AS49697
export:     to AS49697 announce ANY
import:     from AS15696 action pref=100;accept AS15696
export:     to AS15696 announce ANY
import:     from AS49970 action pref=100;accept AS49970
export:     to AS49970 announce ANY
import:     from AS49872 action pref=100;accept AS49872
export:     to AS49872 announce ANY
import:     from AS50160 action pref=100;accept AS50160
export:     to AS50160 announce ANY
import:     from AS30783 action pref=100;accept AS30783
export:     to AS30783 announce ANY
export:     to AS21172 announce ANY
import:     from AS21172 action pref=100;accept AS21172
import:     from AS51074 action pref=100;accept AS51074
import:     from AS51810 action pref=100;accept AS51810
import:     from AS15611 action pref=100;accept AS15611
import:     from AS13311 action pref=100;accept AS13311
import:     from AS30902 action pref=100;accept AS30902
import:     from AS31476 action pref=100;accept AS31476
import:     from AS29079 action pref=100;accept AS29079
import:     from AS34513 action pref=100;accept AS34513
import:     from AS39308 action pref=100;accept AS39308
import:     from AS39501 action pref=100;accept AS39501
import:     from AS31303 action pref=100;accept AS31303
import:     from AS29077 action pref=100;accept AS29077
import:     from AS41152 action pref=100;accept AS41152
import:     from AS41002 action pref=100;accept AS41002
import:     from AS24631 action pref=100;accept AS24631
import:     from AS34369 action pref=100;accept AS34369
import:     from AS25184 action pref=100;accept AS25184
import:     from AS5618 action pref=100;accept AS5618
import:     from AS44375 action pref=100;accept AS44375
import:     from AS41620 action pref=100;accept AS41620
import:     from AS42163 action pref=100;accept AS42163
import:     from AS56616 action pref=100;accept AS56616
import:     from AS51554 action pref=100;accept AS51554
import:     from AS51541 action pref=100;accept AS51541
import:     from AS41900 action pref=100;accept AS41900
export:     to AS41900 announce ANY
export:     to AS51541 announce ANY
import:     from AS34592 action pref=100;accept AS34592
export:     to AS34592 announce ANY
import:     from AS198825 action pref=100;accept AS198825
export:     to AS198825 announce ANY
import:     from AS51618 action pref=100;accept AS51618
export:     to AS51618 announce ANY
import:     from AS201691 action pref=100;accept AS201691
export:     to AS201691 announce ANY
import:     from AS197343 action pref=100;accept AS197343
export:     to AS197343 announce ANY
import:     from AS48356 action pref=100;accept AS48356
export:     to AS48356 announce ANY
import:     from AS52049 action pref=100;accept AS52049
export:     to AS52049 announce ANY
import:     from AS59884 action pref=100;accept AS59884
export:     to AS59884 announce ANY
import:     from AS49596 action pref=100;accept AS49596
export:     to AS49596 announce ANY
import:     from AS50749 action pref=100;accept AS50749
export:     to AS50749 announce ANY
import:     from AS3263 action pref=100;accept AS3263
export:     to AS3263 announce ANY
export:     to AS204001 announce ANY
import:     from AS204001 action pref=100;accept AS204001
import:     from AS52140 action pref=100;accept AS52140
export:     to AS52140 announce ANY
import:     from AS15828 action pref=100;accept AS15828
export:     to AS15828 announce ANY
import:     from AS8604 action pref=100;accept AS8604
import:     from AS34592 action pref=100;accept AS34592
export:     to AS8604 announce ANY
import:     from AS62284 action pref=100;accept AS62284
export:     to AS62284 announce ANY
export:     to AS34592 announce ANY
export:     to AS39074 announce ANY
import:     from AS39074 action pref=100;accept AS39074
import:     from AS201442 action pref=100;accept AS201442
export:     to AS201442 announce ANY
export:     to AS57357 announce ANY
import:     from AS57357 action pref=100;accept AS57357
export:     to AS51554 announce ANY
export:     to AS56616 announce ANY
export:     to AS42163 announce ANY
import:     from AS42105 action pref=100;accept AS42105
import:     from AS42337 action pref=100;accept AS42337
import:     from AS42440 action pref=100;accept AS42440
import:     from AS29577 action pref=100;accept AS29577
import:     from AS12660 action pref=100;accept AS12660
import:     from AS43444 action pref=100;accept AS43444
import:     from AS43818 action pref=100;accept AS43818
import:     from AS44244 action pref=100;accept AS44244
export:     to AS44244 announce ANY
export:     to AS34636 announce ANY
import:     from AS41881 action pref=100;accept AS41881
import:     from AS44889 action pref=100;accept AS44889
import:     from AS47262 action pref=100;accept AS47262
import:     from AS34636 action pref=100;accept AS34636
import:     from AS44208 action pref=100;accept AS44208
import:     from AS43965 action pref=100;accept AS43965
import:     from AS49148 action pref=100;accept AS49148
import:     from AS49344 action pref=100;accept AS49344
export:     to AS49148 announce ANY
export:     to AS43965 announce ANY
import:     from AS47843 action pref=100;accept AS47843
import:     from AS201999 action pref=100;accept AS201999
export:     to AS201999 announce ANY
import:     from AS43135 action pref=100;accept AS43135
import:     from AS43965 action pref=100;accept AS43965
export:     to AS43135 announce ANY
export:     to AS44208 announce ANY
export:     to AS48359 announce ANY
export:     to AS48431 announce ANY
export:     to AS48309 announce ANY
import:     from AS48431 action pref=100;accept AS48431
import:     from AS48359 action pref=100;accept AS48359
import:     from AS48309 action pref=100;accept AS48309
import:     from AS48592 action pref=100;accept AS48592
import:     from AS48575 action pref=100;accept AS48575
import:     from AS48944 action pref=100;accept AS48944
import:     from AS43754 action pref=100;accept AS43754
export:     to AS43754 announce ANY
import:     from AS44498 action pref=100;accept AS44498
import:     from AS196803 action pref=100;accept AS196803
import:     from AS64416 action pref=100;accept AS64413
export:     to AS64413 announce ANY
import:     from AS42163 action pref=100;accept AS42163
export:     to AS42105 announce ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS56402 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS56402 accept AS56402
import:     from AS34984 action pref=100;accept ANY
import:     from AS202601 action pref=100;accept AS202601
import:     from AS49760 action pref=100;accept AS49760
import:     from AS49844 action pref=100;accept AS49844
import:     from AS50177 action pref=100;accept AS50177
import:     from AS50269 action pref=100;accept AS50269
import:     from AS50350 action pref=100;accept AS50350
import:     from AS42915 action pref=100;accept AS42915
import:     from AS44217 action pref=100;accept AS44217
import:     from AS50530 action pref=100;accept AS50530
import:     from AS55330 action pref=100;accept AS55330
import:     from AS50692 action pref=100;accept AS50692
import:     from AS49571 action pref=100;accept AS49571
import:     from AS39216 action pref=100;accept AS39216
import:     from AS196836 action pref=100;accept AS196836
import:     from AS51241 action pref=100;accept AS51241
import:     from AS50591 action pref=100;accept AS50591
import:     from AS48608 action pref=100;accept AS48608
import:     from AS51539 action pref=100;accept AS51539
import:     from AS51411 action pref=100;accept AS51411
import:     from AS51469 action pref=100;accept AS51469
import:     from AS51542 action pref=100;accept AS51542
import:     from AS50461 action pref=100;accept AS50461
import:     from AS51018 action pref=100;accept AS51018
import:     from AS51460 action pref=100;accept AS51460
import:     from AS199152 action pref=100;accept AS199152
import:     from AS61248 action pref=100;accept AS61248
import:     from AS61239 action pref=100;accept AS61239
import:     from AS61191 action pref=100;accept AS61191
import:     from AS61173 action pref=100;accept AS61173
import:     from AS61055 action pref=100;accept AS61055
import:     from AS61036 action pref=100;accept AS61036
import:     from AS199082 action pref=100;accept AS199082
import:     from AS60627 action pref=100;accept AS60627
import:     from AS60786 action pref=100;accept AS60786
import:     from AS61362 action pref=100;accept AS61362
import:     from AS131284 action pref=100;accept AS131284
import:     from AS60516 action pref=100;accept AS60516
import:     from AS57673 action pref=100;accept AS57673
import:     from AS61028 action pref=100;accept AS61028
import:     from AS60247 action pref=100;accept AS60247
import:     from AS60256 action pref=100;accept AS60256
import:     from AS58127 action pref=100;accept AS58127
import:     from AS16018 action pref=100;accept AS16018
import:     from AS62137 action pref=100;accept AS62137
export:     to AS60249 announce ANY
export:     to AS16018 announce ANY
export:     to AS62137 announce ANY
export:     to AS62200 announce ANY
import:     from AS60249 action pref=100;accept AS60249
import:     from AS62200 action pref=100;accept AS62200
export:     to AS58127 announce ANY
export:     to AS60256 announce ANY
export:     to AS60247 announce ANY
export:     to AS60340 announce ANY
export:     to AS57497 announce ANY
export:     to AS61028 announce ANY
export:     to AS57673 announce ANY
export:     to AS60516 announce ANY
export:     to AS61104 announce ANY
export:     to AS131284 announce ANY
import:     from AS61104 action pref=100;accept AS61104
export:     to AS61362 announce ANY
export:     to AS60786 announce ANY
export:     to AS60627 announce ANY
export:     to AS199082 announce ANY
export:     to AS61036 announce ANY
export:     to AS61055 announce ANY
export:     to AS61173 announce ANY
export:     to AS61191 announce ANY
export:     to AS61239 announce ANY
export:     to AS61248 announce ANY
export:     to AS199152 announce ANY
export:     to AS51460 announce ANY
export:     to AS51018 announce ANY
export:     to AS50461 announce ANY
export:     to AS51542 announce ANY
export:     to AS51469 announce ANY
export:     to AS51411 announce ANY
export:     to AS51539 announce ANY
export:     to AS48608 announce ANY
export:     to AS50591 announce ANY
export:     to AS51074 announce ANY
export:     to AS51241 announce ANY
export:     to AS196836 announce ANY
export:     to AS39216 announce ANY
export:     to AS49571 announce ANY
export:     to AS50692 announce ANY
export:     to AS55330 announce ANY
export:     to AS50530 announce ANY
export:     to AS44217 announce ANY
export:     to AS42915 announce ANY
export:     to AS50350 announce ANY
export:     to AS50269 announce ANY
export:     to AS50177 announce ANY
export:     to AS49844 announce ANY
export:     to AS49760 announce ANY
export:     to AS202601 announce ANY
import:     from AS44650 action pref=100;accept AS44650
export:     to AS44650 announce ANY
import:     from AS42337 action pref=100;accept as-respina
import:     from AS8932 action pref=100;accept ANY
import:     from AS35690 action pref=100;accept AS35690
import:     from AS49103 action pref=100;accept AS49103
export:     to AS49103 announce ANY
import:     from AS59521 action pref=100;accept AS59521
import:     from AS48821 action pref=100;accept AS48821
export:     to AS48821 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS48159 accept AS48159
mp-export:   afi any.unicast to AS48159 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS49666 accept AS49666
mp-export:   afi any.unicast to AS49666 announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS49666 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS49666 announce AS12880
import:     from AS48787 action pref=100;accept AS48787
import:     from AS58030 action pref=100;accept AS58030
export:     to AS58030 announce ANY
import:     from AS64436 action pref=100;accept AS64436
import:     from AS56746 action pref=100;accept AS56746
export:     to AS56746 announce ANY
export:     to AS16235 announce ANY
import:     from AS16235 action pref=100;accept AS16235
import:     from AS51897 action pref=100;accept AS51897
export:     to AS51897 announce ANY
import:     from AS57405 action pref=100;accept AS57405
export:     to AS57405 announce ANY
import:     from AS56547 action pref=100;accept AS56547
export:     to AS56547 announce ANY
export:     to AS50948 announce ANY
import:     from AS50948 action pref=100;accept AS50948
export:     to AS48787 announce ANY
import:     from AS48121 action pref=100;accept AS48121
export:     to AS48121 announce ANY
import:     from AS57218 action pref=100;accept AS57218
export:     to AS57218 announce ANY
export:     to AS48121 announce ANY
import:     from AS43393 action pref=100;accept AS43393
export:     to AS43393 announce ANY
import:     from AS48281 action pref=100;accept AS48281
export:     to AS48281 announce ANY
export:     to AS35690 announce ANY
export:     to AS3491 announce AS-DCI
export:     to AS15412 announce AS-DCI
export:     to AS3257 announce AS-DCI
export:     to AS29577 announce ANY
export:     to AS64436 announce ANY
export:     to AS34636 announce ANY
export:     to AS43965 announce ANY
export:     to AS31476 announce ANY
export:     to AS42163 announce ANY
export:     to AS29049 announce AS-DCI
export:     to AS48575 announce ANY
export:     to AS1299 announce AS-DCI
export:     to AS6762 announce AS-DCI
export:     to AS51810 announce ANY
export:     to AS43754 announce ANY
export:     to AS12660 announce ANY
export:     to AS44208 announce ANY
export:     to AS44498 announce ANY
export:     to AS47262 announce ANY
export:     to AS39501 announce ANY
export:     to AS30843 announce ANY
export:     to AS48944 announce ANY
export:     to AS15611 announce ANY
export:     to AS1273 announce AS-DCI
export:     to AS43818 announce ANY
export:     to AS31476 announce ANY
export:     to AS13311 announce ANY
export:     to AS44889 announce ANY
export:     to AS29079 announce ANY
export:     to AS44375 announce ANY
export:     to AS48359 announce ANY
export:     to AS42105 announce ANY
export:     to AS48592 announce ANY
export:     to AS48431 announce ANY
export:     to AS48903 announce ANY
export:     to AS43444 announce ANY
export:     to AS44244 announce ANY
export:     to AS196803 announce ANY
export:     to AS47843 announce ANY
export:     to AS8868 announce ANY
export:     to AS42440 announce ANY
export:     to AS25184 announce ANY
export:     to AS39308 announce ANY
export:     to AS64436 announce ANY
export:     to AS48309 announce ANY
export:     to AS41620 announce ANY
export:     to AS30902 announce ANY
export:     to AS29077 announce ANY
export:     to AS16322 announce ANY
export:     to AS29068 announce ANY
export:     to AS25124 announce ANY
export:     to AS51074 announce ANY
export:     to AS34369 announce ANY
export:     to AS34513 announce ANY
export:     to AS1756 announce ANY
export:     to AS198398 announce ANY
export:     to AS42337 announce ANY
export:     to AS21341 announce ANY
export:     to AS57497 announce ANY
export:     to AS34918 announce ANY
export:     to AS34984 announce AS-DCI
export:     to AS41002 announce ANY
export:     to AS8529 announce AS-DCI
export:     to AS41152 announce ANY
export:     to AS8932 announce AS-DCI
export:     to AS5618 announce ANY
export:     to AS6453 announce AS-DCI
mp-export:   to AS6453 announce AS-DCI
export:     to AS49100 announce ANY
export:     to AS24631 announce ANY
export:     to AS49906 announce ANY
import:     from AS62256 action pref=100;accept AS62256
export:     to AS62256 announce ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS43754 announce ANY
admin-c:    HA1537-RIPE
tech-c:     FK946-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS12880-MNT
tech-c:     aS8284-RIPE
tech-c:     AM8065-RIPE
tech-c:     MRSS1-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-10-19T10:28:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TCoI1-RIPE
org-name:    Information Technology Company (ITC)
country:    IR
org-type:    LIR
descr:     Information Technology Organization
address:    Bayhaghi
address:    1515674311
address:    Teheran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982184802666
fax-no:     +982184802652
admin-c:    BA3672-RIPE
admin-c:    AA12876-RIPE
abuse-c:    AR15624-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS12880-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS12880-MNT
created:    2004-04-17T11:28:07Z
last-modified: 2021-08-11T05:37:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alirreza Mohammadi
address:    TEHRAN
phone:     +98-21-8031537
nic-hdl:    AM8065-RIPE
mnt-by:     IRNETCO-RIPE-MNT
created:    2005-06-27T11:15:46Z
last-modified: 2009-10-26T23:09:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Faranak Khani
address:    Afagh Tower, Arzhantin Sq.
address:    Tehran - Iran
address:
phone:     +98-21-84802619
nic-hdl:    FK946-RIPE
mnt-by:     as12880-mnt
created:    2005-02-08T08:40:53Z
last-modified: 2009-10-05T06:13:06Z
source:     RIPE

person:     Hamid Alipour
address:    Information Technology Company (ITC)
address:    P.O.Box 16315-737.
address:    Tehran
address:    Iran
phone:     +98 21 84803400
fax-no:     +98 21 84803453
nic-hdl:    HA1537-RIPE
mnt-by:     AS12880-mnt
created:    2002-09-23T11:47:01Z
last-modified: 2009-05-03T08:00:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohsen Rahimi
        SOC Section
address:    Iran-Tehran-LCT
phone:     +98218031508
mnt-by:     IRNETCO-RIPE-MNT
nic-hdl:    MRSS1-RIPE
created:    2005-07-02T07:09:39Z
last-modified: 2009-10-26T23:11:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     alireza Shokrani
address:    Afagh Tower, Arzhantin Sq.
phone:     +98-21-84802002
nic-hdl:    aS8284-RIPE
created:    2005-05-21T05:24:00Z
last-modified: 2005-05-30T08:34:23Z
source:     RIPE
mnt-by:     as12880-mnt
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]