| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS12876 AS12876

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12876
as-name:    AS12876
import:     from AS12322 action pref=600; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS12322 announce AS-TISCALIFR
org:      ORG-TT1-RIPE
admin-c:    TTFR1-RIPE
tech-c:     TTFR1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-TISCALIFR
mnt-by:     ONLINE-NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-05-27T13:11:32Z
last-modified: 2022-05-03T15:59:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TT1-RIPE
org-name:    ONLINE S.A.S.
country:    FR
org-type:    LIR
address:    8, rue de la Ville L'eveque
address:    75008
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33173502000
fax-no:     +33173502001
admin-c:    ACP23-RIPE
admin-c:    TCP8-RIPE
mnt-ref:    MNT-TISCALIFR
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TISCALIFR
abuse-c:    ACP23-RIPE
created:    2004-04-17T11:23:07Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SCALEWAY
remarks:    known as Online S.A.S. / Iliad-Entreprises
address:    8 rue de la ville l'vque
address:    75008 Paris
address:    France
abuse-mailbox: abuse@online.net
admin-c:    IENT-RIPE
tech-c:     IENT-RIPE
nic-hdl:    TTFR1-RIPE
mnt-by:     MNT-TISCALIFR
mnt-by:     ONLINE-NET-MNT
created:    2002-09-24T14:16:42Z
last-modified: 2022-05-03T15:52:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]