| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DEKSAR AS12861

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12861
as-name:    DEKSAR
org:      ORG-DMvT1-RIPE
import:     from AS9121 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34984 action pref=99; accept ANY
export:     to AS9121 announce AS12861
export:     to AS34984 announce AS12861
default:    to AS9121 action pref=100; networks ANY
admin-c:    DEXR2-RIPE
tech-c:     DEXR2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DEXNET-MNT
mnt-by:     SOL-NET
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-09-04T09:50:09Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DMvT1-RIPE
org-name:    Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.
country:    TR
org-type:    LIR
address:    Levent 199 Plaza
        No:199 Levent - Sisli
address:    34394
address:    Istanbul
address:    TURKEY
phone:     +902124562155
fax-no:     +902124220236
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ZORLU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ZORLU-MNT
admin-c:    HA2622-RIPE
admin-c:    CB1445-RIPE
abuse-c:    ACPF1-RIPE
created:    2004-04-17T12:07:19Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Dexar LIR Maintenance Team
address:    Deksarnet Telekomunikasyon A.S.
address:    Levent 199
address:    Istanbul - Turkiye
phone:     +90 212 456 22 00
phone:     +90 212 456 21 09
fax-no:     +90 212 422 02 36
admin-c:    HA2622-RIPE
tech-c:     HA2622-RIPE
nic-hdl:    DEXR2-RIPE
mnt-by:     DEXAR-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-02-27T13:24:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]