| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NL-BIT AS12859

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12859
as-name:    NL-BIT
descr:     BIT BV
descr:     Ede, The Netherlands
org:      ORG-BIT1-RIPE
admin-c:    BIT-RIPE
tech-c:     BIT-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BIT-MNT
mnt-by:     AS12859-MNT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | Customers                        |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    AMS-IX:
import:     from AS1200  213.136.11.178  accept AS1200
export:     to  AS1200  213.136.11.178  announce ANY
import:     from AS1200  213.136.11.179  accept AS1200
export:     to  AS1200  213.136.11.179  announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200  2001:7b8:4:1001::2 accept AS1200
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1200  2001:7b8:4:1001::2 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200  2001:7b8:4:1001::3 accept AS1200
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1200  2001:7b8:4:1001::3 announce ANY
remarks:    RIPE NCC:
import:     from AS3333  80.249.208.68  accept AS-RIPENCC
export:     to  AS3333  80.249.208.68  announce ANY
import:     from AS3333  80.249.208.71  accept AS-RIPENCC
export:     to  AS3333  80.249.208.71  announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3333  2001:7f8:1::a500:3333:1  accept AS-RIPENCC
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3333  2001:7f8:1::a500:3333:1  announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3333  2001:7f8:1::a500:3333:2  accept AS-RIPENCC
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3333  2001:7f8:1::a500:3333:2  announce ANY
remarks:    RouteViews:
import:     from AS6447  80.249.214.5   accept {}
export:     to  AS6447  80.249.214.5   announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6447  2001:7f8:1::a500:6447:1   accept {}
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6447  2001:7f8:1::a500:6447:1   announce ANY
remarks:    RIPE RIS Route Collector:
import:     from AS12654  80.249.208.69  accept AS12654:RS-RIS
export:     to  AS12654  80.249.208.69  announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12654  2001:7f8:1::a501:2654:1  accept AS12654:RS-RIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12654  2001:7f8:1::a501:2654:1  announce ANY
remarks:    RIPE K RootServer @ AMS-IX:
import:     from AS25152  80.249.208.240  accept RS-KROOT-AMS-IX
export:     to  AS25152  80.249.208.240  announce ANY
import:     from AS25152  80.249.208.240  accept RS-KROOT-AMS-IX
export:     to  AS25152  80.249.208.240  announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25152  2001:7f8:1::a502:5152:1 accept RS-KROOT-AMS-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25152  2001:7f8:1::a502:5152:1 announce ANY
remarks:    Internet Systems Consortium:
import:     from AS30132  213.154.236.75 accept AS30132:AS-SET
export:     to  AS30132  213.154.236.75 announce ANY
import:     from AS30132  213.154.236.76 accept AS30132:AS-SET
export:     to  AS30132  213.154.236.76 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30132  2001:7b8:1:57e::3 accept AS30132:AS-SET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS30132  2001:7b8:1:57e::3 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30132  2001:7b8:1:57e::4 accept AS30132:AS-SET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS30132  2001:7b8:1:57e::4 announce ANY
remarks:    Vivor:
import:     from AS34942   213.136.26.118 accept AS34942
export:     to  AS34942   213.136.26.118 announce ANY
import:     from AS34942   87.251.32.6   accept AS34942
export:     to  AS34942   87.251.32.6   announce ANY
import:     from AS34942   213.136.31.82  accept AS34942
export:     to  AS34942   213.136.31.82  announce ANY
import:     from AS34942   213.154.227.174 accept AS34942
export:     to  AS34942   213.154.227.174 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34942  2001:7b8:3:41::3 accept AS34942
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34942  2001:7b8:3:41::3 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34942  2001:7b8:3:41::4 accept AS34942
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34942  2001:7b8:3:41::4 announce ANY
remarks:    USC Peering testbed:
import:     from AS47065   80.249.209.132 accept AS47065
export:     to  AS47065   80.249.209.132 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47065  2001:7f8:1::a504:7065:1 accept AS47065
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS47065  2001:7f8:1::a504:7065:1 announce ANY
remarks:    Teleena:
import:     from AS61212  213.154.248.82 accept AS61212
export:     to  AS61212  213.154.248.82 announce { 0.0.0.0/0 }
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61212  2001:7b8:3:104e::2 accept AS61212
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS61212  2001:7b8:3:104e::2 announce { ::/0 }
remarks:    RIPE NCC Auth DNS anycast @ AMS-IX:
import:     from AS197000 80.249.209.132 accept RS-AUTHDNS-AMS
export:     to  AS197000 80.249.209.132 announce ANY
import:     from AS197000 80.249.209.132 accept RS-AUTHDNS-AMS
export:     to  AS197000 80.249.209.132 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197000 2001:7f8:1::A500:19:7000:1 accept RS-AUTHDNS-AMS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS197000 2001:7f8:1::A500:19:7000:1 announce ANY
remarks:    NLNOG RING:
export:     to  AS199036 212.114.120.72 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS199036 2001:7b8:62b:1:0:d4ff:fe72:7848 announce ANY
remarks:    InfoSupport:
import:     from AS203762 213.154.236.130 accept AS203762
export:     to  AS203762 213.154.236.130 announce ANY
import:     from AS203762 213.154.236.134 accept AS203762
export:     to  AS203762 213.154.236.134 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203762 2001:7b8:1101::3 accept AS203762
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS203762 2001:7b8:1101::3 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203762 2001:7b8:1101::4 accept AS203762
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS203762 2001:7b8:1101::4 announce ANY
remarks:    ZXCS:
import:     from AS206281 87.251.32.46 accept AS206281
export:     to  AS206281 87.251.32.46 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206281 2001:7b8:3:156::6 accept AS206281
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS206281 2001:7b8:3:156::6 announce { ::/0 }
remarks:    Formicidae Holdings:
import:     from AS208164 87.251.39.227 accept as-Formicidae
export:     to  AS208164 87.251.39.227 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS208164 87.251.39.228 accept as-Formicidae
export:     to  AS208164 87.251.39.228 announce { 0.0.0.0/0 }
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208164 2001:7b8:3:b7::3 accept AS208164
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS208164 2001:7b8:3:b7::3 announce { ::/0 }
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208164 2001:7b8:3:b7::4 accept AS208164
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS208164 2001:7b8:3:b7::4 announce { ::/0 }
remarks:    BITTERBAL LAB:
import:     from AS200995 213.136.15.243 accept AS200995
export:     to  AS200995 213.136.15.243 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200995 2001:7b8:3:1d::3 accept AS200995
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS200995 2001:7b8:3:1d::3 announce ANY
remarks:    NetOne:
import:     from AS200132 185.1.203.13 accept AS200132:AS-NETONE-NL
export:     to  AS200132 185.1.203.13 announce ANY
import:     from AS200132 185.1.203.239 accept AS200132:AS-NETONE-NL
export:     to  AS200132 185.1.203.239 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200132 2001:7f8:10f::3:dc4:13 accept AS200132:AS-NETONE-NL
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS200132 2001:7f8:10f::3:dc4:13 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200132 2001:7f8:10f::3:dc4:239 accept AS200132:AS-NETONE-NL
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS200132 2001:7f8:10f::3:dc4:239 announce ANY
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | Private interconnects                  |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    LGI
import:     from AS6830 213.136.1.137 accept AS-AORTA
export:     to  AS6830 213.136.1.137 announce AS12859:AS-BIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 2001:7b8:4:1000::1 accept AS-AORTA
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6830 2001:7b8:4:1000::1 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | AMS-IX IPv4                       |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    AMSIX:
import:     from AS1200  80.249.208.1   action pref=80; accept AS1200
export:     to  AS1200  80.249.208.1   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TDC A/S:
import:     from AS3292  80.249.208.104  action pref=80; accept AS-TDCNET
export:     to  AS3292  80.249.208.104  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    We Dare BV:
import:     from AS20495  80.249.208.107  action pref=80; accept AS-WEDARE
export:     to  AS20495  80.249.208.107  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Internet Systems Consortium:
import:     from AS30132  80.249.208.111  action pref=80; accept AS30132
export:     to  AS30132  80.249.208.111  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    FIBER TELECOM S.p.A.:
import:     from AS41327  80.249.208.112  action pref=80; accept AS41327:AS-CUSTOMERS
export:     to  AS41327  80.249.208.112  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Telecity Group International LDT:
import:     from AS15830  80.249.208.113  action pref=80; accept AS15830
export:     to  AS15830  80.249.208.113  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Vodafone Germany:
import:     from AS3209  80.249.208.123  action pref=80; accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to  AS3209  80.249.208.123  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Novoserve:
import:     from AS24875  80.249.208.126  action pref=80; accept AS-NOVOSERVE
export:     to  AS24875  80.249.208.126  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    EUnet Finland:
import:     from AS6667  80.249.208.127  action pref=80; accept AS-EUNETIP
export:     to  AS6667  80.249.208.127  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Finecom Telecommunications AG:
import:     from AS15600  80.249.208.128  action pref=80; accept AS-FINECOM
export:     to  AS15600  80.249.208.128  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Gemeente Den Haag:
import:     from AS29263  80.249.208.129  action pref=80; accept AS29263
export:     to  AS29263  80.249.208.129  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    InterConnect Services BV:
import:     from AS9150  80.249.208.139  action pref=80; accept AS-INTERCONNECT
export:     to  AS9150  80.249.208.139  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Idnet:
import:     from AS12496  80.249.208.141  action pref=80; accept AS-IDNET
export:     to  AS12496  80.249.208.141  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    CAIW Diensten BV:
import:     from AS15435  80.249.208.149  action pref=80; accept AS15435
export:     to  AS15435  80.249.208.149  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    DoclerWeb Kft:
import:     from AS34655  80.249.208.150  action pref=80; accept AS-DOCLER
export:     to  AS34655  80.249.208.150  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Edgio:
import:     from AS15133  80.249.208.151  action pref=80; accept AS-EDGECAST
export:     to  AS15133  80.249.208.151  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    GLobal-e Datacenter BV:
import:     from AS39591  80.249.208.152  action pref=80; accept AS-GLOBAL-E
export:     to  AS39591  80.249.208.152  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Pictura Database Publishing:
import:     from AS49820  80.249.208.153  action pref=80; accept AS-PICTURA
export:     to  AS49820  80.249.208.153  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    UNET BV:
import:     from AS29396  80.249.208.154  action pref=80; accept AS-UNET
export:     to  AS29396  80.249.208.154  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Plusline AG:
import:     from AS12306  80.249.208.161  action pref=80; accept AS-PLUSLINE
export:     to  AS12306  80.249.208.161  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Interactive 3D BV:
import:     from AS49544  80.249.208.162  action pref=80; accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to  AS49544  80.249.208.162  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Dailymotion:
import:     from AS41690  80.249.208.164  action pref=80; accept AS-DAILYMOTION
export:     to  AS41690  80.249.208.164  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Solcon Internetdiensten BV:
import:     from AS12414  80.249.208.165  action pref=80; accept AS-SOLCON
export:     to  AS12414  80.249.208.165  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Akamai International BV:
import:     from AS20940  80.249.208.168  action pref=80; accept AS-AKAMAI
export:     to  AS20940  80.249.208.168  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    ISC Politie:
import:     from AS16147  80.249.208.170  action pref=80; accept AS16147
export:     to  AS16147  80.249.208.170  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    True BV:
import:     from AS15703  80.249.208.171  action pref=80; accept AS-TRUE
export:     to  AS15703  80.249.208.171  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Dial Telecom a.s.:
import:     from AS29208  80.249.208.172  action pref=80; accept AS-DIALTELECOM
export:     to  AS29208  80.249.208.172  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Liberty Global:
import:     from AS6830  80.249.208.174  action pref=80; accept AS-AORTA
export:     to  AS6830  80.249.208.174  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OTE International Solutions S.A.:
import:     from AS12713  80.249.208.179  action pref=80; accept AS-OTEGLOBE
export:     to  AS12713  80.249.208.179  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    EDPnet BV:
import:     from AS9031  80.249.208.180  action pref=80; accept AS-EDPNET
export:     to  AS9031  80.249.208.180  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    InterBox Internet:
import:     from AS16298  80.249.208.183  action pref=80; accept AS-INTERBOX
export:     to  AS16298  80.249.208.183  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    ASGCNet:
import:     from AS24167  80.249.208.184  action pref=80; accept AS-ASGC
export:     to  AS24167  80.249.208.184  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    RTL Nederland Interactief BV:
import:     from AS20504  80.249.208.186  action pref=80; accept AS-RTL
export:     to  AS20504  80.249.208.186  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    I4 Networks:
import:     from AS39637  80.249.208.188  action pref=80; accept AS39637
export:     to  AS39637  80.249.208.188  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Open Peering:
import:     from AS20562  80.249.208.189  action pref=80; accept AS-OPENPEERING
export:     to  AS20562  80.249.208.189  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Afilias:
import:     from AS12041  80.249.208.190  action pref=80; accept AS-AFILIAS
export:     to  AS12041  80.249.208.190  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AT&T Global Network Services Nederland B.V.:
import:     from AS2686  80.249.208.194  action pref=80; accept AS-IGNEMEA
export:     to  AS2686  80.249.208.194  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Introweb Nederland BV:
import:     from AS20847  80.249.208.197  action pref=80; accept AS-INTROWEB
export:     to  AS20847  80.249.208.197  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Waycom:
import:     from AS30889  80.249.208.202  action pref=80; accept AS-WAYCOM
export:     to  AS30889  80.249.208.202  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    A2B Internet:
import:     from AS51088  80.249.208.209  action pref=80; accept AS51088:AS-A2B
export:     to  AS51088  80.249.208.209  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Init Seven:
import:     from AS13030  80.249.208.210  action pref=80; accept AS-INIT7
export:     to  AS13030  80.249.208.210  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Lambdanet Communications Deutschland AG:
import:     from AS13237  80.249.208.212  action pref=80; accept AS-LAMBDANET
export:     to  AS13237  80.249.208.212  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Leaseweb:
import:     from AS16265  80.249.208.215  action pref=80; accept AS-LEASEWEB
export:     to  AS16265  80.249.208.215  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Portugal Telecom:
import:     from AS8657  80.249.208.217  action pref=80; accept AS-CPRM
export:     to  AS8657  80.249.208.217  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Introweb Nederland BV:
import:     from AS20847  80.249.208.222  action pref=80; accept AS-INTROWEB
export:     to  AS20847  80.249.208.222  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Luna.nl:
import:     from AS12902  80.249.208.223  action pref=80; accept AS-LUNA
export:     to  AS12902  80.249.208.223  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IPHH:
import:     from AS12731  80.249.208.226  action pref=80; accept AS-IPPH
export:     to  AS12731  80.249.208.226  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SIG/IP-MAN:
import:     from AS20932  80.249.208.234  action pref=80; accept AS-IP-MAN
export:     to  AS20932  80.249.208.234  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Unilogic Networks BV:
import:     from AS28788  80.249.208.237  action pref=80; accept AS28788
export:     to  AS28788  80.249.208.237  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NPO:
import:     from AS25182  80.249.208.243  action pref=80; accept AS-PUBLIEKEOMROEP
export:     to  AS25182  80.249.208.243  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Transip BV:
import:     from AS20857  80.249.208.244  action pref=80; accept AS-TRANSIP
export:     to  AS20857  80.249.208.244  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Virtu Secure Webservices BV:
import:     from AS47886  80.249.208.245  action pref=80; accept AS-VIRTU
export:     to  AS47886  80.249.208.245  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Google:
import:     from AS15169  80.249.208.247  action pref=80; accept AS-GOOGLE
export:     to  AS15169  80.249.208.247  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Packet Clearing House:
import:     from AS42   80.249.208.250  action pref=80; accept AS-PCH
export:     to  AS42   80.249.208.250  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Free SAS:
import:     from AS12322  80.249.208.251  action pref=80; accept AS-PROXAD
export:     to  AS12322  80.249.208.251  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SARA Computing and Network Services:
import:     from AS1126  80.249.208.252  action pref=80; accept RS-SARA-COM-ROUTESET
export:     to  AS1126  80.249.208.252  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Godaddy:
import:     from AS20773  80.249.208.26  action pref=80; accept AS26496
export:     to  AS20773  80.249.208.26  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IELO:
import:     from AS29075  80.249.208.27  action pref=80; accept AS-EILO
export:     to  AS29075  80.249.208.27  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Ecritel:
import:     from AS8304  80.249.208.29  action pref=80; accept AS-ECRITEL
export:     to  AS8304  80.249.208.29  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NBIP:
import:     from AS200020 80.249.208.3   action pref=80; accept AS200020
export:     to  AS200020 80.249.208.3   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SURF:
import:     from AS1103  80.249.208.34  action pref=80; accept AS1103:AS-SURF
export:     to  AS1103  80.249.208.34  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    RIPE NCC AS112 Project:
import:     from AS112   80.249.208.39  action pref=80; accept AS112
export:     to  AS112   80.249.208.39  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    EWE TEL GmbH:
import:     from AS9145  80.249.208.42  action pref=80; accept AS-EWETEL
export:     to  AS9145  80.249.208.42  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Belnet:
import:     from AS2611  80.249.208.43  action pref=80; accept AS-BELNET
export:     to  AS2611  80.249.208.43  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SIDN:
import:     from AS1140  80.249.208.49  action pref=80; accept AS1140
export:     to  AS1140  80.249.208.49  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SURF:
import:     from AS1103  80.249.208.50  action pref=80; accept AS1103:AS-SURF
export:     to  AS1103  80.249.208.50  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    RCS & RDS SA:
import:     from AS8708  80.249.208.51  action pref=80; accept AS-RDSNET
export:     to  AS8708  80.249.208.51  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Online Breedband BV:
import:     from AS5390  80.249.208.55  action pref=80; accept AS-EURONETNL
export:     to  AS5390  80.249.208.55  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Coolwave Communications B.V.:
import:     from AS8918  80.249.208.58  action pref=80; accept AS-CARRIERONE
export:     to  AS8918  80.249.208.58  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    EPT Luxembourg:
import:     from AS6661  80.249.208.60  action pref=80; accept AS-PTLU
export:     to  AS6661  80.249.208.60  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Bouygues Telecom:
import:     from AS5410  80.249.208.65  action pref=80; accept AS-BOUYGTEL-ISP
export:     to  AS5410  80.249.208.65  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Orange Business Group:
import:     from AS5583  80.249.208.66  action pref=80; accept AS-OBS-BENELUX
export:     to  AS5583  80.249.208.66  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Online Breedband BV:
import:     from AS5390  80.249.208.70  action pref=80; accept AS-EURONETNL
export:     to  AS5390  80.249.208.70  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG:
import:     from AS12355  80.249.208.76  action pref=80; accept AS-HELINET-V4
export:     to  AS12355  80.249.208.76  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Claranet Benelux:
import:     from AS8426  80.249.208.82  action pref=80; accept AS-CLARANET
export:     to  AS8426  80.249.208.82  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Blizzard:
import:     from AS57976  80.249.208.83  action pref=80; accept AS57976
export:     to  AS57976  80.249.208.83  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Belgacom:
import:     from AS6774  80.249.208.87  action pref=80; accept AS-BICS-TRANSIT
export:     to  AS6774  80.249.208.87  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenDNS:
import:     from AS36692  80.249.208.88  action pref=80; accept AS-OPENDNS
export:     to  AS36692  80.249.208.88  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Gameforge Productions GmbH:
import:     from AS47195  80.249.208.92  action pref=80; accept AS47195
export:     to  AS47195  80.249.208.92  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    GlobalConnect Group:
import:     from AS31027  80.249.208.96  action pref=80; accept AS-GCNET
export:     to  AS31027  80.249.208.96  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Bahnhof AB:
import:     from AS8473  80.249.208.99  action pref=80; accept AS-BAHNHOF
export:     to  AS8473  80.249.208.99  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AMS-IX:
import:     from AS1200  80.249.209.1   action pref=80; accept AS1200
export:     to  AS1200  80.249.209.1   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Google:
import:     from AS15169  80.249.209.100  action pref=80; accept AS-GOOGLE
export:     to  AS15169  80.249.209.100  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Poznan Supercomputing and Networking Center:
import:     from AS196844 80.249.209.102  action pref=80; accept AS196844
export:     to  AS196844 80.249.209.102  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Breedband Nederland BV:
import:     from AS5524  80.249.209.104  action pref=80; accept AS5524
export:     to  AS5524  80.249.209.104  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Goscomb Technologies:
import:     from AS39326  80.249.209.107  action pref=80; accept AS-GOSCOMB
export:     to  AS39326  80.249.209.107  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Versatel AG:
import:     from AS8881  80.249.209.109  action pref=80; accept AS-VT-TRANSIT
export:     to  AS8881  80.249.209.109  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Yahoo! Europe Ltd:
import:     from AS10310  80.249.209.110  action pref=80; accept AS-YAHOO
export:     to  AS10310  80.249.209.110  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Link11 GmbH:
import:     from AS34309  80.249.209.111  action pref=80; accept AS-LINK11
export:     to  AS34309  80.249.209.111  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Marktplaats BV:
import:     from AS41552  80.249.209.112  action pref=80; accept AS41552
export:     to  AS41552  80.249.209.112  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    HL komm Telekommunikations GmbH:
import:     from AS16097  80.249.209.114  action pref=80; accept AS-HLKOMM
export:     to  AS16097  80.249.209.114  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Facebook:
import:     from AS32934  80.249.209.115  action pref=80; accept AS-FACEBOOK
export:     to  AS32934  80.249.209.115  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TNG - THE NET GENERATION AG:
import:     from AS13101  80.249.209.119  action pref=80; accept AS-TNG
export:     to  AS13101  80.249.209.119  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Core-Backbone GmbH:
import:     from AS33891  80.249.209.128  action pref=80; accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to  AS33891  80.249.209.128  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    CJ2:
import:     from AS39704  80.249.209.130  action pref=80; accept AS39704
export:     to  AS39704  80.249.209.130  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Limelight Networks:
import:     from AS22822  80.249.209.133  action pref=80; accept AS-LLNW
export:     to  AS22822  80.249.209.133  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IN2IP BV:
import:     from AS34141  80.249.209.136  action pref=80; accept AS-IN2IP
export:     to  AS34141  80.249.209.136  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    FIORD:
import:     from AS28917  80.249.209.140  action pref=80; accept AS-FIORD
export:     to  AS28917  80.249.209.140  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Neuf Cegetel/SFR:
import:     from AS15557  80.249.209.147  action pref=80; accept AS-LDCOMNET
export:     to  AS15557  80.249.209.147  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IT-Ernity Internet Services:
import:     from AS49685  80.249.209.148  action pref=80; accept AS-ITIS
export:     to  AS49685  80.249.209.148  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IT-Ernity Internet Services:
import:     from AS49685  80.249.209.149  action pref=80; accept AS-ITIS
export:     to  AS49685  80.249.209.149  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Hurricane Electric:
import:     from AS6939  80.249.209.150  action pref=80; accept AS-HURRICANE
export:     to  AS6939  80.249.209.150  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Criteo:
import:     from AS44788  80.249.209.151  action pref=80; accept AS44788
export:     to  AS44788  80.249.209.151  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Golden Telecom Limited:
import:     from AS3216  80.249.209.153  action pref=80; accept AS-SOVAM
export:     to  AS3216  80.249.209.153  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cyso Managed Hosting:
import:     from AS25151  80.249.209.155  action pref=80; accept AS-CYSO
export:     to  AS25151  80.249.209.155  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Global Network Management Ltd:
import:     from AS31500  80.249.209.157  action pref=80; accept AS-GLOBAL-NET
export:     to  AS31500  80.249.209.157  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    DENIC eG:
import:     from AS31529  80.249.209.160  action pref=80; accept AS-DENIC-ANY
export:     to  AS31529  80.249.209.160  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Edgio:
import:     from AS15133  80.249.209.162  action pref=80; accept AS-EDGECAST
export:     to  AS15133  80.249.209.162  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Yahoo! Europe Ltd:
import:     from AS10310  80.249.209.163  action pref=80; accept AS-YAHOO
export:     to  AS10310  80.249.209.163  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Facebook:
import:     from AS32934  80.249.209.164  action pref=80; accept AS-FACEBOOK
export:     to  AS32934  80.249.209.164  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Solcon Internetdiensten:
import:     from AS12414  80.249.209.165  action pref=80; accept AS-SOLCON
export:     to  AS12414  80.249.209.165  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    UNET BV:
import:     from AS29396  80.249.209.166  action pref=80; accept AS29396
export:     to  AS29396  80.249.209.166  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    ISC Politie:
import:     from AS16147  80.249.209.170  action pref=80; accept AS16147
export:     to  AS16147  80.249.209.170  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Gemeente Den Haag:
import:     from AS29263  80.249.209.172  action pref=80; accept AS29263
export:     to  AS29263  80.249.209.172  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    CAIW Diensten BV:
import:     from AS15435  80.249.209.173  action pref=80; accept AS15435
export:     to  AS15435  80.249.209.173  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Wikimedia Foundation Inc:
import:     from AS14907  80.249.209.176  action pref=80; accept AS-WIKIMEDIA
export:     to  AS14907  80.249.209.176  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    InterConnect Services BV:
import:     from AS9150  80.249.209.179  action pref=80; accept AS-INTERCONNECT
export:     to  AS9150  80.249.209.179  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    COMSTAR-Direct CJSC:
import:     from AS8359  80.249.209.188  action pref=80; accept AS-MTU
export:     to  AS8359  80.249.209.188  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Telenor Norge AS:
import:     from AS2119  80.249.209.192  action pref=80; accept AS-TELENOR
export:     to  AS2119  80.249.209.192  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    VTech Electronics Europe:
import:     from AS208844 80.249.209.195  action pref=80; accept AS208844
export:     to  AS208844 80.249.209.195  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IPTP Networks:
import:     from AS41095  80.249.209.196  action pref=80; accept AS-IPTP
export:     to  AS41095  80.249.209.196  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Open Peering:
import:     from AS20562  80.249.209.197  action pref=80; accept AS-OPENPEERING
export:     to  AS20562  80.249.209.197  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Microsoft:
import:     from AS8075  80.249.209.20  action pref=80; accept AS-MICROSOFT
export:     to  AS8075  80.249.209.20  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netrouting:
import:     from AS47869  80.249.209.202  action pref=80; accept AS-NETROUTING
export:     to  AS47869  80.249.209.202  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NORDUnet A/S:
import:     from AS2603  80.249.209.203  action pref=80; accept AS-NORDUNET
export:     to  AS2603  80.249.209.203  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Gemeente Heerlen:
import:     from AS38915  80.249.209.205  action pref=80; accept AS38915
export:     to  AS38915  80.249.209.205  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Telekom Austria:
import:     from AS8447  80.249.209.207  action pref=80; accept AS-PTA
export:     to  AS8447  80.249.209.207  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Akamai International BV.:
import:     from AS20940  80.249.209.208  action pref=80; accept AS-AKAMAI
export:     to  AS20940  80.249.209.208  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Microsoft:
import:     from AS8075  80.249.209.21  action pref=80; accept AS-MICROSOFT
export:     to  AS8075  80.249.209.21  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TU Darmstadt, Hochschulrechenzentrum:
import:     from AS8365  80.249.209.217  action pref=80; accept AS-MANDA
export:     to  AS8365  80.249.209.217  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    DENIC eG:
import:     from AS8763  80.249.209.22  action pref=80; accept AS-DENIC
export:     to  AS8763  80.249.209.22  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Virtu Secure Webservices BV:
import:     from AS47886  80.249.209.222  action pref=80; accept AS-VIRTU
export:     to  AS47886  80.249.209.222  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    RTL Nederland Interactief BV:
import:     from AS20504  80.249.209.225  action pref=80; accept AS-RTL
export:     to  AS20504  80.249.209.225  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NOB:
import:     from AS20969  80.249.209.227  action pref=80; accept AS20969
export:     to  AS20969  80.249.209.227  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Claranet Benelux:
import:     from AS8426  80.249.209.228  action pref=80; accept AS-CLARANET
export:     to  AS8426  80.249.209.228  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OVH:
import:     from AS16276  80.249.209.231  action pref=80; accept AS-OVH
export:     to  AS16276  80.249.209.231  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    VeriSign:
import:     from AS7342  80.249.209.232  action pref=80; accept AS7342
export:     to  AS7342  80.249.209.232  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IP-Only:
import:     from AS12552  80.249.209.235  action pref=80; accept AS-IPO
export:     to  AS12552  80.249.209.235  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.:
import:     from AS1267  80.249.209.236  action pref=80; accept AS-INFOSTRADA
export:     to  AS1267  80.249.209.236  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Jaguar Network:
import:     from AS30781  80.249.209.239  action pref=80; accept AS-JAGUAR
export:     to  AS30781  80.249.209.239  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    VTX Services SA:
import:     from AS12350  80.249.209.24  action pref=80; accept AS-VTX
export:     to  AS12350  80.249.209.24  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Linxtelecom:
import:     from AS3327  80.249.209.242  action pref=80; accept AS-LINXTELECOM
export:     to  AS3327  80.249.209.242  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Gandi:
import:     from AS29169  80.249.209.244  action pref=80; accept AS-GANDI
export:     to  AS29169  80.249.209.244  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OVH:
import:     from AS16276  80.249.209.245  action pref=80; accept AS-OVH
export:     to  AS16276  80.249.209.245  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Portlane Networks:
import:     from AS42708  80.249.209.25  action pref=80; accept AS-PORTLANE
export:     to  AS42708  80.249.209.25  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Packet Clearing House:
import:     from AS3856  80.249.209.250  action pref=80; accept AS-PCH
export:     to  AS3856  80.249.209.250  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    xTom:
import:     from AS3214  80.249.209.255  action pref=80; accept AS-XTOM
export:     to  AS3214  80.249.209.255  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Neterra Ltd:
import:     from AS34224  80.249.209.26  action pref=80; accept AS-NETERRA-INT
export:     to  AS34224  80.249.209.26  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Kantonsschule Zug:
import:     from AS34288  80.249.209.29  action pref=80; accept AS34288
export:     to  AS34288  80.249.209.29  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Opal Telecom Ltd.:
import:     from AS13285  80.249.209.34  action pref=80; accept AS-OPAL
export:     to  AS13285  80.249.209.34  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Intermax BV:
import:     from AS24586  80.249.209.41  action pref=80; accept AS-INTERMAX
export:     to  AS24586  80.249.209.41  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Basefarm AS:
import:     from AS25148  80.249.209.42  action pref=80; accept AS-BASEFARM
export:     to  AS25148  80.249.209.42  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Bezeq International:
import:     from AS8551  80.249.209.46  action pref=80; accept AS-BEZEQINT
export:     to  AS8551  80.249.209.46  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Trix:
import:     from AS35709  80.249.209.54  action pref=80; accept AS-TRIX
export:     to  AS35709  80.249.209.54  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Hetzner Online AG:
import:     from AS24940  80.249.209.55  action pref=80; accept AS-HETZNER
export:     to  AS24940  80.249.209.55  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SOCO Network Solutions GmbH:
import:     from AS12759  80.249.209.59  action pref=80; accept AS-SOCO
export:     to  AS12759  80.249.209.59  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Evolink AD:
import:     from AS8262  80.249.209.61  action pref=80; accept AS-EVOLINK
export:     to  AS8262  80.249.209.61  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NetCologne GmbH:
import:     from AS8422  80.249.209.62  action pref=80; accept AS-NETCOLOGNE
export:     to  AS8422  80.249.209.62  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Infracom Internet BV:
import:     from AS8587  80.249.209.71  action pref=80; accept AS-INFRACOMNL
export:     to  AS8587  80.249.209.71  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Redhosting / Voiceworks:
import:     from AS39647  80.249.209.72  action pref=80; accept AS39647
export:     to  AS39647  80.249.209.72  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TeleData Friedrichshafen GmbH:
import:     from AS21263  80.249.209.74  action pref=80; accept AS-TELEDATA
export:     to  AS21263  80.249.209.74  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Belgacom:
import:     from AS6774  80.249.209.76  action pref=80; accept AS-BICS-TRANSIT
export:     to  AS6774  80.249.209.76  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    DELTA Fiber Nederland:
import:     from AS30925  80.249.209.79  action pref=80; accept AS-SPEEDXS
export:     to  AS30925  80.249.209.79  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Iunxi BV:
import:     from AS34968  80.249.209.81  action pref=80; accept AS-IUNXI
export:     to  AS34968  80.249.209.81  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NPO:
import:     from AS25182  80.249.209.86  action pref=80; accept AS25182
export:     to  AS25182  80.249.209.86  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Emirates Telcommunications:
import:     from AS8966  80.249.209.89  action pref=80; accept AS-EMIX
export:     to  AS8966  80.249.209.89  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Telekom Malaysia Berhad:
import:     from AS4788  80.249.209.91  action pref=80; accept AS4788
export:     to  AS4788  80.249.209.91  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netnod:
import:     from AS8674  80.249.209.92  action pref=80; accept AS-NETNOD
export:     to  AS8674  80.249.209.92  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Belgian Network Solutions:
import:     from AS8368  80.249.209.97  action pref=80; accept AS-BENESOL
export:     to  AS8368  80.249.209.97  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Duocast:
import:     from AS31477  80.249.209.98  action pref=80; accept AS-DUOCAST
export:     to  AS31477  80.249.209.98  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    ScanPlus GmbH:
import:     from AS12399  80.249.209.99  action pref=80; accept AS-SPXS
export:     to  AS12399  80.249.209.99  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Tencent:
import:     from AS132203 80.249.210.1   action pref=80; accept AS132203:AS-TENCENT
export:     to  AS132203 80.249.210.1   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Severen Telecom:
import:     from AS13002  80.249.210.10  action pref=80; accept AS-LINKEY
export:     to  AS13002  80.249.210.10  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Amazon:
import:     from AS16509  80.249.210.100  action pref=80; accept AS-AMAZON
export:     to  AS16509  80.249.210.100  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Intermax:
import:     from AS24586  80.249.210.107  action pref=80; accept AS-INTERMAX
export:     to  AS24586  80.249.210.107  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
import:     from AS13335  80.249.210.118  action pref=80; accept AS13335
export:     to  AS13335  80.249.210.118  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Biznetworks:
import:     from AS17451  80.249.210.131  action pref=80; accept AS17451
export:     to  AS17451  80.249.210.131  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IP-Max SA:
import:     from AS25091  80.249.210.135  action pref=80; accept AS-IP-MAX
export:     to  AS25091  80.249.210.135  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Telenor Serbia:
import:     from AS15958  80.249.210.14  action pref=80; accept AS-TELENORDOO
export:     to  AS15958  80.249.210.14  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SG.GS:
import:     from AS24482  80.249.210.153  action pref=80; accept AS-SGGS
export:     to  AS24482  80.249.210.153  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cato Networks:
import:     from AS13150  80.249.210.159  action pref=80; accept AS-CATONETWORKS-ASNS
export:     to  AS13150  80.249.210.159  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Mainsoft:
import:     from AS51185  80.249.210.163  action pref=80; accept AS-MAINSOFT
export:     to  AS51185  80.249.210.163  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SED Multitel s.r.l.:
import:     from AS35574  80.249.210.171  action pref=80; accept AS-LOTTOMATICA
export:     to  AS35574  80.249.210.171  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IONOS:
import:     from AS8560  80.249.210.180  action pref=80; accept AS-IONOS
export:     to  AS8560  80.249.210.180  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Justin TV:
import:     from AS46489  80.249.210.197  action pref=80; accept AS46489
export:     to  AS46489  80.249.210.197  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Blatz Networks Telecom:
import:     from AS20886  80.249.210.203  action pref=80; accept AS-BLATZ
export:     to  AS20886  80.249.210.203  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Tenet/Ubuntunet:
import:     from AS36944  80.249.210.204  action pref=80; accept AS-TERTIARY
export:     to  AS36944  80.249.210.204  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Init Seven:
import:     from AS13030  80.249.210.210  action pref=80; accept AS-INIT7
export:     to  AS13030  80.249.210.210  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Amazon:
import:     from AS16509  80.249.210.217  action pref=80; accept AS-AMAZON
export:     to  AS16509  80.249.210.217  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SEACOM Limited:
import:     from AS37100  80.249.210.223  action pref=80; accept AS37100
export:     to  AS37100  80.249.210.223  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    LASOTEL SAS:
import:     from AS39180  80.249.210.24  action pref=80; accept AS-LASOTEL
export:     to  AS39180  80.249.210.24  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Continent 8 Technologies:
import:     from AS14537  80.249.210.242  action pref=80; accept AS-CONTINENT8
export:     to  AS14537  80.249.210.242  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netflix:
import:     from AS2906  80.249.210.250  action pref=80; accept AS-NETFLIX
export:     to  AS2906  80.249.210.250  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Unidata:
import:     from AS5394  80.249.210.29  action pref=80; accept AS-UNIDATACUST
export:     to  AS5394  80.249.210.29  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Voxility:
import:     from AS3223  80.249.210.43  action pref=80; accept AS-VOXILITY-SET
export:     to  AS3223  80.249.210.43  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Exponential-e Ltd:
import:     from AS25180  80.249.210.52  action pref=80; accept AS-EXPONENTIAL-e
export:     to  AS25180  80.249.210.52  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TKRZ Stadtwerke GmbH:
import:     from AS42184  80.249.210.6   action pref=80; accept AS-TKRZ
export:     to  AS42184  80.249.210.6   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Oracle Corporation:
import:     from AS43898  80.249.210.66  action pref=80; accept AS-ORACLE-CLOUD
export:     to  AS43898  80.249.210.66  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Serbia BroadBand:
import:     from AS31042  80.249.210.89  action pref=80; accept AS-SBB
export:     to  AS31042  80.249.210.89  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Accenture BV:
import:     from AS8315  80.249.210.90  action pref=80; accept AS8315:AS-ACNBB
export:     to  AS8315  80.249.210.90  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Glasvezelring Hilversum:
import:     from AS34756  80.249.210.97  action pref=80; accept AS-GVRH
export:     to  AS34756  80.249.210.97  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    MCKAYCOM:
import:     from AS50763  80.249.210.99  action pref=80; accept AS-MCKAY
export:     to  AS50763  80.249.210.99  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netskope Inc:
import:     from AS55256  80.249.211.101  action pref=80; accept AS-NETSKOPE
export:     to  AS55256  80.249.211.101  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Custodian LTD.:
import:     from AS50300  80.249.211.14  action pref=80; accept AS-CUSTDC
export:     to  AS50300  80.249.211.14  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
import:     from AS13335  80.249.211.140  action pref=80; accept AS13335
export:     to  AS13335  80.249.211.140  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    ColocationIX:
import:     from AS61955  80.249.211.155  action pref=80; accept AS-COLOCATIONIX
export:     to  AS61955  80.249.211.155  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple:
import:     from AS714   80.249.211.160  action pref=80; accept AS714
export:     to  AS714   80.249.211.160  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Coloclue:
import:     from AS8283  80.249.211.161  action pref=80; accept AS-COLOCLUE
export:     to  AS8283  80.249.211.161  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Digital Ocean:
import:     from AS14061  80.249.211.163  action pref=80; accept AS14061
export:     to  AS14061  80.249.211.163  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Computerline Group:
import:     from AS41913  80.249.211.177  action pref=80; accept AS-COMPUTERLINE
export:     to  AS41913  80.249.211.177  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple:
import:     from AS714   80.249.211.183  action pref=80; accept AS714
export:     to  AS714   80.249.211.183  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Mail.Ru Group:
import:     from AS60476  80.249.211.188  action pref=80; accept AS-MAILRU
export:     to  AS60476  80.249.211.188  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Yandex:
import:     from AS13238  80.249.211.200  action pref=80; accept AS-YANDEX
export:     to  AS13238  80.249.211.200  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Trunk Networks:
import:     from AS49375  80.249.211.202  action pref=80; accept AS-TRUNKNETWORKS
export:     to  AS49375  80.249.211.202  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Mail.Ru Group:
import:     from AS60476  80.249.211.206  action pref=80; accept AS-MAILRU
export:     to  AS60476  80.249.211.206  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Glasvezelring Hilversum:
import:     from AS34756  80.249.211.216  action pref=80; accept AS-GVRH
export:     to  AS34756  80.249.211.216  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Tilaa:
import:     from AS196752 80.249.211.247  action pref=80; accept AS-TILAA
export:     to  AS196752 80.249.211.247  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netflix:
import:     from AS2906  80.249.211.250  action pref=80; accept AS-NETFLIX
export:     to  AS2906  80.249.211.250  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    ASDASD srl:
import:     from AS28929  80.249.211.252  action pref=80; accept AS-ASDASD
export:     to  AS28929  80.249.211.252  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Justin TV:
import:     from AS46489  80.249.211.27  action pref=80; accept AS46489
export:     to  AS46489  80.249.211.27  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AC Webconnecting BV:
import:     from AS47836  80.249.211.31  action pref=80; accept AS47836
export:     to  AS47836  80.249.211.31  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Grifonline S.r.l.:
import:     from AS43942  80.249.211.49  action pref=80; accept AS43942
export:     to  AS43942  80.249.211.49  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Unitas Global:
import:     from AS1828  80.249.211.6   action pref=80; accept AS-UNITAS
export:     to  AS1828  80.249.211.6   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Websense:
import:     from AS44444  80.249.211.69  action pref=80; accept AS-WHS-EU
export:     to  AS44444  80.249.211.69  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Greenhost:
import:     from AS47172  80.249.211.78  action pref=80; accept AS-GREENHOST
export:     to  AS47172  80.249.211.78  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NBIP:
import:     from AS200020 80.249.211.82  action pref=80; accept AS200020
export:     to  AS200020 80.249.211.82  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Brandler & Krantz GmbH:
import:     from AS29141  80.249.211.87  action pref=80; accept AS-BKVG
export:     to  AS29141  80.249.211.87  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Airenetworks:
import:     from AS29119  80.249.211.91  action pref=80; accept AS-SERVIHOSTING
export:     to  AS29119  80.249.211.91  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Qonnected B.V.:
import:     from AS200023 80.249.212.103  action pref=80; accept AS200023
export:     to  AS200023 80.249.212.103  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Facebook:
import:     from AS32934  80.249.212.174  action pref=80; accept AS-FACEBOOK
export:     to  AS32934  80.249.212.174  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Facebook:
import:     from AS32934  80.249.212.175  action pref=80; accept AS-FACEBOOK
export:     to  AS32934  80.249.212.175  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IP ServerOne Solutions:
import:     from AS45352  80.249.212.191  action pref=80; accept AS45352
export:     to  AS45352  80.249.212.191  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Bandwidth Technologies:
import:     from AS25369  80.249.212.219  action pref=80; accept AS-BANDWIDTH
export:     to  AS25369  80.249.212.219  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    peering@frontiir.net:
import:     from AS58952  80.249.212.236  action pref=80; accept AS58952
export:     to  AS58952  80.249.212.236  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    PhoenixNAP:
import:     from AS12189  80.249.212.6   action pref=80; accept AS12189
export:     to  AS12189  80.249.212.6   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    UK2Group:
import:     from AS13213  80.249.212.69  action pref=80; accept AS-UK2NET
export:     to  AS13213  80.249.212.69  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    GreenMini:
import:     from AS205668 80.249.213.117  action pref=80; accept AS-GREENMINI
export:     to  AS205668 80.249.213.117  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Digital Ocean:
import:     from AS14061  80.249.213.143  action pref=80; accept AS14061
export:     to  AS14061  80.249.213.143  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Tama Cable Network:
import:     from AS131958 80.249.213.157  action pref=80; accept AS-131958
export:     to  AS131958 80.249.213.157  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AS32787:
import:     from AS32787  80.249.213.92  action pref=80; accept AS32787
export:     to  AS32787  80.249.213.92  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Freedom Internet:
import:     from AS206238 80.249.214.176  action pref=80; accept AS-FREEDOM
export:     to  AS206238 80.249.214.176  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NewVM:
import:     from AS201401 80.249.214.196  action pref=80; accept AS-NEWVM
export:     to  AS201401 80.249.214.196  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    RCS & RDS SA:
import:     from AS8708  80.249.214.199  action pref=80; accept AS-RDSNET
export:     to  AS8708  80.249.214.199  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Novoserve:
import:     from AS24875  80.249.214.70  action pref=80; accept AS-NOVOSERVE
export:     to  AS24875  80.249.214.70  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AS-OPENFIBER | noc@openfiber.nl:
import:     from AS207176 80.249.215.100  action pref=80; accept AS207176
export:     to  AS207176 80.249.215.100  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Solutions Informatiques:
import:     from AS50858  80.249.215.156  action pref=80; accept AS-SOLUINFO
export:     to  AS50858  80.249.215.156  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | AMS-IX IPv6                       |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    Tama Cable Network:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS131958 2001:7f8:1:0:a500:13:1958:1  accept AS-131958
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS131958 2001:7f8:1:0:a500:13:1958:1  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NewVM:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201401 2001:7f8:1:0:a500:20:1401:1  accept AS-NEWVM
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS201401 2001:7f8:1:0:a500:20:1401:1  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NBIP Nawas:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200020 2001:7f8:1:0:a500:20:20:1   accept AS-NBIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS200020 2001:7f8:1:0:a500:20:20:1   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NBIP Nawas:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200020 2001:7f8:1:0:a500:20:20:2   accept AS-NBIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS200020 2001:7f8:1:0:a500:20:20:2   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    GreenMini:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205668 2001:7f8:1:0:a500:20:5668:1  accept AS-GREENMINI
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS205668 2001:7f8:1:0:a500:20:5668:1  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Freedom Internet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206238 2001:7f8:1:0:a500:20:6238:1  accept AS-FREEDOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS206238 2001:7f8:1:0:a500:20:6238:1  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AS-OPENFIBER | noc@openfiber.nl:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207176 2001:7f8:1:0:a500:20:7176:1  accept AS207176
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS207176 2001:7f8:1:0:a500:20:7176:1  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Yandex:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208722 2001:7f8:1:0:a500:20:8722:1  accept AS-YANDEX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS208722 2001:7f8:1:0:a500:20:8722:1  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Qonnected B.V.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200023 2001:7f8:1::a500:0020:0023:1  accept AS200023
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS200023 2001:7f8:1::a500:0020:0023:1  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714   2001:7f8:1::a500:0714:1    accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS714   2001:7f8:1::a500:0714:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714   2001:7f8:1::a500:0714:2    accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS714   2001:7f8:1::a500:0714:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SURF:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1103  2001:7f8:1::a500:1103:1    accept AS1103:AS-SURF
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1103  2001:7f8:1::a500:1103:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SURF:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1103  2001:7f8:1::a500:1103:2    accept AS1103:AS-SURF
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1103  2001:7f8:1::a500:1103:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SARA:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1126  2001:7f8:1::a500:1126:1    accept AS1126
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1126  2001:7f8:1::a500:1126:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SIDN:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1140  2001:7f8:1::a500:1140:1    accept AS1140
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1140  2001:7f8:1::a500:1140:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TELE2:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1257  2001:7f8:1::a500:1257:1    accept AS-TELE2
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1257  2001:7f8:1::a500:1257:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Unitas Global:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1828  2001:7f8:1::a500:1828:1    accept AS-UNITAS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1828  2001:7f8:1::a500:1828:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Tilaa:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196752 2001:7f8:1::a500:19:6752:1   accept AS-TILAA
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS196752 2001:7f8:1::a500:19:6752:1   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Telenor:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119  2001:7f8:1::a500:2119:1    accept AS2119
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS2119  2001:7f8:1::a500:2119:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Nordunet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603  2001:7f8:1::a500:2603:1    accept AS2603
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS2603  2001:7f8:1::a500:2603:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AT&T Global:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2686  2001:7f8:1::a500:2686:1    accept AS2686
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS2686  2001:7f8:1::a500:2686:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netflix:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906  2001:7f8:1::a500:2906:1    accept AS-NETFLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS2906  2001:7f8:1::a500:2906:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netflix:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906  2001:7f8:1::a500:2906:2    accept AS-NETFLIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS2906  2001:7f8:1::a500:2906:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    xTom:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3214  2001:7f8:1::a500:3214:1    accept AS-XTOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3214  2001:7f8:1::a500:3214:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Linxtelecom:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3327  2001:7f8:1::a500:3327:1    accept AS3327
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3327  2001:7f8:1::a500:3327:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Packet Clearing House:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856  2001:7f8:1::a500:3856:1    accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3856  2001:7f8:1::a500:3856:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Packet Clearing House:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42   2001:7f8:1::a500:42:1     accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS42   2001:7f8:1::a500:42:1     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Telecom Malaysia:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4788  2001:7f8:1::a500:4788:1    accept AS4788
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS4788  2001:7f8:1::a500:4788:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Unidata:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5394  2001:7f8:1::a500:5394:1    accept AS-UNIDATACUST
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS5394  2001:7f8:1::a500:5394:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    T-Online France:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5410  2001:7f8:1::a500:5410:1    accept AS5410
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS5410  2001:7f8:1::a500:5410:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Breedband Nederland:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5524  2001:7f8:1::a500:5524:1    accept AS-BREEDBANDNEDERLAND
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS5524  2001:7f8:1::a500:5524:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Orange Business Group:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5583  2001:7f8:1::a500:5583:1    accept AS-OBS-BENELUX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS5583  2001:7f8:1::a500:5583:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Eunet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667  2001:7f8:1::a500:6667:1    accept AS6667
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6667  2001:7f8:1::a500:6667:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Liberty Global:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830  2001:7f8:1::a500:6830:3    accept AS-AORTA6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6830  2001:7f8:1::a500:6830:3    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Hurricane Electric:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939  2001:7f8:1::a500:6939:1    accept AS6939
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6939  2001:7f8:1::a500:6939:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    VeriSign:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7342  2001:7f8:1::a500:7342:1    accept AS7342
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS7342  2001:7f8:1::a500:7342:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Evolink:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8262  2001:7f8:1::a500:8262:1    accept AS8262
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8262  2001:7f8:1::a500:8262:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Coloclue:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8283  2001:7f8:1::a500:8283:1    accept AS-COLOCLUE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8283  2001:7f8:1::a500:8283:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Ecritel:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8304  2001:7f8:1::a500:8304:1    accept AS-ECRITEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8304  2001:7f8:1::a500:8304:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Accenture BV:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8315  2001:7f8:1::a500:8315:1    accept AS8315:AS-ACNBB
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8315  2001:7f8:1::a500:8315:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    COMSTAR-Direct CJSC:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359  2001:7f8:1::a500:8359:1    accept AS-MTU
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8359  2001:7f8:1::a500:8359:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    man-da.de GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365  2001:7f8:1::a500:8365:1    accept AS8365
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8365  2001:7f8:1::a500:8365:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Belgian Network Solutions:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8368  2001:7f8:1::a500:8368:1    accept AS8368
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8368  2001:7f8:1::a500:8368:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Bezeq International:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8551  2001:7f8:1::a500:8551:1    accept AS-BEZEQINT
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8551  2001:7f8:1::a500:8551:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IONOS:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560  2001:7f8:1::a500:8560:1    accept AS-IONOS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8560  2001:7f8:1::a500:8560:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netnod:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674  2001:7f8:1::a500:8674:2    accept AS-NETNOD
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8674  2001:7f8:1::a500:8674:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    RDSNet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708  2001:7f8:1::a500:8708:1    accept AS8708
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8708  2001:7f8:1::a500:8708:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    RDSNet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708  2001:7f8:1::a500:8708:2    accept AS8708
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8708  2001:7f8:1::a500:8708:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    DENIC eG:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8763  2001:7f8:1::a500:8763:1    accept AS-DENIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8763  2001:7f8:1::a500:8763:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Versatel:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8881  2001:7f8:1::a500:8881:1    accept AS8881
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8881  2001:7f8:1::a500:8881:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Emirates Telcommunications:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966  2001:7f8:1::a500:8966:1    accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8966  2001:7f8:1::a500:8966:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    EDPNet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9031  2001:7f8:1::a500:9031:1    accept AS9031
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS9031  2001:7f8:1::a500:9031:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    InterConnect:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9150  2001:7f8:1::a500:9150:1    accept AS9150
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS9150  2001:7f8:1::a500:9150:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    InterConnect:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9150  2001:7f8:1::a500:9150:2    accept AS9150
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS9150  2001:7f8:1::a500:9150:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Afilias:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041  2001:7f8:1::a501:2041:1    accept AS-AFILIAS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12041  2001:7f8:1::a501:2041:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Proxad:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12322  2001:7f8:1::a501:2322:1    accept AS12322
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12322  2001:7f8:1::a501:2322:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    VTX Services SA:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12350  2001:7f8:1::a501:2350:1    accept AS-VTX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12350  2001:7f8:1::a501:2350:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Helinet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12355  2001:7f8:1::a501:2355:2    accept AS12355
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12355  2001:7f8:1::a501:2355:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    ScanPlus GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12399  2001:7f8:1::a501:2399:1    accept AS-SPXS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12399  2001:7f8:1::a501:2399:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Solcon:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12414  2001:7f8:1::a501:2414:1    accept AS12414
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12414  2001:7f8:1::a501:2414:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AS12414:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12414  2001:7f8:1::a501:2414:2    accept AS12414
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12414  2001:7f8:1::a501:2414:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IP-Only:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12552  2001:7f8:1::a501:2552:1    accept AS12552
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12552  2001:7f8:1::a501:2552:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OTEglobe:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12713  2001:7f8:1::a501:2713:1    accept AS12713
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12713  2001:7f8:1::a501:2713:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IPHH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12731  2001:7f8:1::a501:2731:1    accept AS-IPHH-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12731  2001:7f8:1::a501:2731:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SOCO Network Solutions GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12759  2001:7f8:1::a501:2759:1    accept AS-SOCO
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12759  2001:7f8:1::a501:2759:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Luna:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12902  2001:7f8:1::a501:2902:1    accept AS12902
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12902  2001:7f8:1::a501:2902:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Severen Telecom:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13002  2001:7f8:1::a501:3002:1    accept AS-LINKEY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13002  2001:7f8:1::a501:3002:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Init7:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030  2001:7f8:1::a501:3030:1    accept AS13030
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13030  2001:7f8:1::a501:3030:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Init7:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030  2001:7f8:1::a501:3030:2    accept AS13030
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13030  2001:7f8:1::a501:3030:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TNG - THE NET GENERATION AG:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13101  2001:7f8:1::a501:3101:1    accept AS-TNG-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13101  2001:7f8:1::a501:3101:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Yahoo! Europe Ltd:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310  2001:7f8:1::a501:310:1     accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS10310  2001:7f8:1::a501:310:1     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Yahoo! Europe Ltd:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310  2001:7f8:1::a501:310:2     accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS10310  2001:7f8:1::a501:310:2     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    UK2Group:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13213  2001:7f8:1::a501:3213:1    accept AS-UK2NET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13213  2001:7f8:1::a501:3213:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Lambdanet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13237  2001:7f8:1::a501:3237:1    accept AS13237
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13237  2001:7f8:1::a501:3237:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Opal Telecom Ltd.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285  2001:7f8:1::a501:3285:1    accept AS-OPAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13285  2001:7f8:1::a501:3285:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335  2001:7f8:1::a501:3335:1    accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13335  2001:7f8:1::a501:3335:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335  2001:7f8:1::a501:3335:2    accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13335  2001:7f8:1::a501:3335:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Digital Ocean:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061  2001:7f8:1::a501:4061:2    accept AS14061
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS14061  2001:7f8:1::a501:4061:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Digital Ocean:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061  2001:7f8:1::a501:4061:3    accept AS14061
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS14061  2001:7f8:1::a501:4061:3    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Continent 8 Technologies:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14537  2001:7f8:1::a501:4537:1    accept AS-CONTINENT8
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS14537  2001:7f8:1::a501:4537:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Wikimedia:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14907  2001:7f8:1::a501:4907:1    accept AS14907
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS14907  2001:7f8:1::a501:4907:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Edgio:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133  2001:7f8:1::a501:5133:1    accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15133  2001:7f8:1::a501:5133:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Edgio:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133  2001:7f8:1::a501:5133:2    accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15133  2001:7f8:1::a501:5133:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Google:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169  2001:7f8:1::a501:5169:1    accept AS15169
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15169  2001:7f8:1::a501:5169:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Delta Fiber:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15435  2001:7f8:1::a501:5435:1    accept AS-KABELFOON
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15435  2001:7f8:1::a501:5435:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Delta Fiber:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15435  2001:7f8:1::a501:5435:2    accept AS-KABELFOON
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15435  2001:7f8:1::a501:5435:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Neuf Cegetel/SFR:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15557  2001:7f8:1::a501:5557:1    accept AS-LDCOMNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15557  2001:7f8:1::a501:5557:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Finecom:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15600  2001:7f8:1::a501:5600:1    accept AS15600
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15600  2001:7f8:1::a501:5600:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Telenor Serbia:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15958  2001:7f8:1::a501:5958:1    accept AS-TELENORDOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15958  2001:7f8:1::a501:5958:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    HL komm:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16097  2001:7f8:1::a501:6097:1    accept AS16097
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS16097  2001:7f8:1::a501:6097:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    LeaseWeb:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265  2001:7f8:1::a501:6265:1    accept AS16265
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS16265  2001:7f8:1::a501:6265:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    LeaseWeb:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265  2001:7f8:1::a501:6265:2    accept AS16265
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS16265  2001:7f8:1::a501:6265:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OVH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276  2001:7f8:1::a501:6276:1    accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS16276  2001:7f8:1::a501:6276:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OVH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276  2001:7f8:1::a501:6276:2    accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS16276  2001:7f8:1::a501:6276:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Biznetworks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS17451  2001:7f8:1::a501:7451:1    accept AS17451
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS17451  2001:7f8:1::a501:7451:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Transip:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20857  2001:7f8:1::a502:0857:1    accept AS20857
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20857  2001:7f8:1::a502:0857:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IP Man:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20932  2001:7f8:1::a502:0932:1    accept AS20932
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20932  2001:7f8:1::a502:0932:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TeleData Friedrichshafen GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21263  2001:7f8:1::a502:1263:1    accept AS21263
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS21263  2001:7f8:1::a502:1263:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Limelight:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22822  2001:7f8:1::a502:2822:1    accept AS22822
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS22822  2001:7f8:1::a502:2822:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SG.GS:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24482  2001:7f8:1::a502:4482:1    accept AS-SGGS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS24482  2001:7f8:1::a502:4482:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Intermax:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24586  2001:7f8:1::a502:4586:1    accept AS-INTERMAX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS24586  2001:7f8:1::a502:4586:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Intermax:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24586  2001:7f8:1::a502:4586:2    accept AS-INTERMAX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS24586  2001:7f8:1::a502:4586:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Novoserve:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24875  2001:7f8:1::a502:4875:1    accept AS-NOVOSERVE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS24875  2001:7f8:1::a502:4875:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Hetzner Online AG:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24940  2001:7f8:1::a502:4940:1    accept AS24940
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS24940  2001:7f8:1::a502:4940:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    We-Dare:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20495  2001:7f8:1::a502:495:1     accept AS20495
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20495  2001:7f8:1::a502:495:1     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IP-Max SA:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25091  2001:7f8:1::a502:5091:1    accept AS-IP-MAX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25091  2001:7f8:1::a502:5091:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Basefarm:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25148  2001:7f8:1::a502:5148:1    accept AS25148
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25148  2001:7f8:1::a502:5148:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cyso Managed Hosting:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25151  2001:7f8:1::a502:5151:1    accept AS-CYSO
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25151  2001:7f8:1::a502:5151:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Exponential-e Ltd:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25180  2001:7f8:1::a502:5180:1    accept AS-EXPONENTIAL-e
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25180  2001:7f8:1::a502:5180:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NPO - Nederlandse Publieke Omroep:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25182  2001:7f8:1::a502:5182:1    accept AS25182
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25182  2001:7f8:1::a502:5182:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NPO - Nederlandse Publieke Omroep:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25182  2001:7f8:1::a502:5182:2    accept AS25182
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25182  2001:7f8:1::a502:5182:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Bandwidth Technologies:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25369  2001:7f8:1::a502:5369:1    accept AS-BANDWIDTH
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25369  2001:7f8:1::a502:5369:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Open Peering:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562  2001:7f8:1::a502:562:1     accept AS20562
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20562  2001:7f8:1::a502:562:1     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Open Peering:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562  2001:7f8:1::a502:562:2     accept AS20562
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20562  2001:7f8:1::a502:562:2     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Godaddy:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20773  2001:7f8:1::a502:773:1     accept AS26496
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20773  2001:7f8:1::a502:773:1     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Introweb:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20847  2001:7f8:1::a502:847:1     accept AS20847
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20847  2001:7f8:1::a502:847:1     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Introweb:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20847  2001:7f8:1::a502:847:2     accept AS20847
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20847  2001:7f8:1::a502:847:2     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Unilogic:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28788  2001:7f8:1::a502:8788:1    accept AS28788
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS28788  2001:7f8:1::a502:8788:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    FIORD:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28917  2001:7f8:1::a502:8917:1    accept AS-FIORD
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS28917  2001:7f8:1::a502:8917:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    ASDASD srl:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28929  2001:7f8:1::a502:8929:1    accept AS-ASDASD
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS28929  2001:7f8:1::a502:8929:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IELO:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29075  2001:7f8:1::a502:9075:1    accept AS-IELO
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS29075  2001:7f8:1::a502:9075:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Airenetworks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29119  2001:7f8:1::a502:9119:1    accept AS-SERVIHOSTING
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS29119  2001:7f8:1::a502:9119:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Brandler & Krantz GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29141  2001:7f8:1::a502:9141:1    accept AS-BKVG
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS29141  2001:7f8:1::a502:9141:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Gandi:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29169  2001:7f8:1::a502:9169:1    accept AS-GANDI
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS29169  2001:7f8:1::a502:9169:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Dial Telecom:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29208  2001:7f8:1::a502:9208:1    accept AS29208
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS29208  2001:7f8:1::a502:9208:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Unet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29396  2001:7f8:1::a502:9396:1    accept AS29396
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS29396  2001:7f8:1::a502:9396:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Unet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29396  2001:7f8:1::a502:9396:2    accept AS29396
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS29396  2001:7f8:1::a502:9396:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Akamai International BV.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940  2001:7f8:1::a502:940:1     accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20940  2001:7f8:1::a502:940:1     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Akamai International BV.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940  2001:7f8:1::a502:940:2     accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20940  2001:7f8:1::a502:940:2     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Jaguar Network:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30781  2001:7f8:1::a503:0781:1    accept AS30781
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS30781  2001:7f8:1::a503:0781:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    GlobalConnect Group:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31027  2001:7f8:1::a503:1027:2    accept AS-GCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS31027  2001:7f8:1::a503:1027:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Serbia BroadBand:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31042  2001:7f8:1::a503:1042:1    accept AS-SBB
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS31042  2001:7f8:1::a503:1042:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    ISC (F-root):
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30132  2001:7f8:1::a503:132:1     accept AS30132
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS30132  2001:7f8:1::a503:132:1     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Duocast BV:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31477  2001:7f8:1::a503:1477:1    accept AS-DUOCAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS31477  2001:7f8:1::a503:1477:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Global Network Management Ltd:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500  2001:7f8:1::a503:1500:1    accept AS31500
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS31500  2001:7f8:1::a503:1500:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Denic:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529  2001:7f8:1::a503:1529:1    accept AS31529
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS31529  2001:7f8:1::a503:1529:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AS32787:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32787  2001:7f8:1::a503:2787:1    accept AS32787
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS32787  2001:7f8:1::a503:2787:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Facebook:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934  2001:7f8:1::a503:2934:1    accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS32934  2001:7f8:1::a503:2934:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Facebook:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934  2001:7f8:1::a503:2934:2    accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS32934  2001:7f8:1::a503:2934:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Facebook:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934  2001:7f8:1::a503:2934:3    accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS32934  2001:7f8:1::a503:2934:3    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Facebook:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934  2001:7f8:1::a503:2934:4    accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS32934  2001:7f8:1::a503:2934:4    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Core Backbone GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891  2001:7f8:1::a503:3891:1    accept AS33891
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS33891  2001:7f8:1::a503:3891:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Kantonsschule Zug:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34288  2001:7f8:1::a503:4288:1    accept AS34288
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34288  2001:7f8:1::a503:4288:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Link11 GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34309  2001:7f8:1::a503:4309:1    accept AS-LINK11
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34309  2001:7f8:1::a503:4309:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Iunxi BV:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34968  2001:7f8:1::a503:4968:1    accept AS-IUNXI
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34968  2001:7f8:1::a503:4968:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Trix:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35709  2001:7f8:1::a503:5709:1    accept AS-TRIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS35709  2001:7f8:1::a503:5709:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenDNS:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692  2001:7f8:1::a503:6692:1    accept AS-OPENDNS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS36692  2001:7f8:1::a503:6692:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SEACOM Limited:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37100  2001:7f8:1::a503:7100:1    accept AS37100
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS37100  2001:7f8:1::a503:7100:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Gemeente Heerlen:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38915  2001:7f8:1::a503:8915:1    accept AS38915
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS38915  2001:7f8:1::a503:8915:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    LASOTEL SAS:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39180  2001:7f8:1::a503:9180:1    accept AS-LASOTEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS39180  2001:7f8:1::a503:9180:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SpeedXS:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30925  2001:7f8:1::a503:925:1     accept AS30925
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS30925  2001:7f8:1::a503:925:1     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Goscomb:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39326  2001:7f8:1::a503:9326:1    accept AS39326
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS39326  2001:7f8:1::a503:9326:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    PE Netlogics:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39637  2001:7f8:1::a503:9637:1    accept AS39637
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS39637  2001:7f8:1::a503:9637:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    CJ2:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39704  2001:7f8:1::a503:9704:1    accept AS39704
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS39704  2001:7f8:1::a503:9704:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IPTP networks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41095  2001:7f8:1::a504:1095:1    accept AS41095
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS41095  2001:7f8:1::a504:1095:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    FIBER TELECOM S.p.A.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41327  2001:7f8:1::a504:1327:1    accept AS41327:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS41327  2001:7f8:1::a504:1327:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Marktplaats:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41552  2001:7f8:1::a504:1552:2    accept AS41552
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS41552  2001:7f8:1::a504:1552:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenCarrier:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692  2001:7f8:1::a504:1692:1    accept AS41692
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS41692  2001:7f8:1::a504:1692:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TKRZ Stadtwerke GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42184  2001:7f8:1::a504:2184:3    accept AS-TKRZ
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS42184  2001:7f8:1::a504:2184:3    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Portlane Networks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42708  2001:7f8:1::a504:2708:1    accept AS-PORTLANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS42708  2001:7f8:1::a504:2708:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Grifonline S.r.l.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43942  2001:7f8:1::a504:3942:1    accept AS43942
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS43942  2001:7f8:1::a504:3942:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Websense:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44444  2001:7f8:1::a504:4444:1    accept AS-WHS-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS44444  2001:7f8:1::a504:4444:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IP ServerOne Solutions:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS45352  2001:7f8:1::a504:5352:1    accept AS45352
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS45352  2001:7f8:1::a504:5352:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Greenhost:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47172  2001:7f8:1::a504:7172:1    accept AS-GREENHOST
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS47172  2001:7f8:1::a504:7172:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Mail.Ru Group:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60476  2001:7f8:1::a504:7541:2    accept AS-MAILRU
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS60476  2001:7f8:1::a504:7541:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Mail.Ru Group:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60476  2001:7f8:1::a504:7764:2    accept AS-MAILRU
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS60476  2001:7f8:1::a504:7764:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AC Webconnecting BV:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47836  2001:7f8:1::a504:7836:1    accept AS-ACWEBCONNECTING
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS47836  2001:7f8:1::a504:7836:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netrouting:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47869  2001:7f8:1::a504:7869:1    accept AS-NETROUTING
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS47869  2001:7f8:1::a504:7869:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Virtu Secure Webservices BV:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47886  2001:7f8:1::a504:7886:1    accept AS-VIRTU
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS47886  2001:7f8:1::a504:7886:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Virtu Secure Webservices BV:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47886  2001:7f8:1::a504:7886:2    accept AS-VIRTU
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS47886  2001:7f8:1::a504:7886:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Trunk Networks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49375  2001:7f8:1::a504:9375:1    accept AS-TRUNKNETWORKS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS49375  2001:7f8:1::a504:9375:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    I3D:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544  2001:7f8:1::a504:9544:1    accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS49544  2001:7f8:1::a504:9544:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IT-Ernity Internet Services:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49685  2001:7f8:1::a504:9685:1    accept AS-ITIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS49685  2001:7f8:1::a504:9685:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IT-Ernity Internet Services:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49685  2001:7f8:1::a504:9685:2    accept AS-ITIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS49685  2001:7f8:1::a504:9685:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Picture Database Publishing:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49820  2001:7f8:1::a504:9820:1    accept AS49820
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS49820  2001:7f8:1::a504:9820:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Custodian LTD.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50300  2001:7f8:1::a505:0300:1    accept AS-CUSTDC
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS50300  2001:7f8:1::a505:0300:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    A2B Internet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51088  2001:7f8:1::a505:1088:1    accept AS51088:AS-A2B
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS51088  2001:7f8:1::a505:1088:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Mainsoft:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51185  2001:7f8:1::a505:1185:1    accept AS-MAINSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS51185  2001:7f8:1::a505:1185:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netskope Inc:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS55256  2001:7f8:1::a505:5256:1    accept AS-NETSKOPE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS55256  2001:7f8:1::a505:5256:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    MCKAYCOM:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50763  2001:7f8:1::a505:763:1     accept AS-MCKAY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS50763  2001:7f8:1::a505:763:1     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Blizzard:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976  2001:7f8:1::a505:7976:1    accept AS57976
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS57976  2001:7f8:1::a505:7976:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Solutions Informatiques:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50858  2001:7f8:1::a505:858:1     accept AS-SOLUINFO
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS50858  2001:7f8:1::a505:858:1     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    ColocationIX:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61955  2001:7f8:1::a506:1955:1    accept AS-COLOCATIONIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS61955  2001:7f8:1::a506:1955:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | DE-CIX IPv4                       |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    Google:
import:     from AS15169  80.81.192.108  action pref=80; accept AS-GOOGLE
export:     to  AS15169  80.81.192.108  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Arcor:
import:     from AS3209  80.81.192.117  action pref=80; accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to  AS3209  80.81.192.117  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Bouygues Telecom:
import:     from AS5410  80.81.192.130  action pref=80; accept AS-BOUYGTEL-ISP
export:     to  AS5410  80.81.192.130  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Probe Networks:
import:     from AS29686  80.81.192.133  action pref=80; accept AS29686
export:     to  AS29686  80.81.192.133  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Finecom Telecommunications AG:
import:     from AS15600  80.81.192.138  action pref=80; accept AS-FINECOM
export:     to  AS15600  80.81.192.138  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Elisa / Saunalahti Group:
import:     from AS6667  80.81.192.144  action pref=80; accept AS-EUNETIP
export:     to  AS6667  80.81.192.144  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TDC A/S:
import:     from AS3292  80.81.192.16   action pref=80; accept AS-TDCNET
export:     to  AS3292  80.81.192.16   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netnod:
import:     from AS8674  80.81.192.160  action pref=80; accept AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to  AS8674  80.81.192.160  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Akamai International BV.:
import:     from AS20940  80.81.192.168  action pref=80; accept AS-AKAMAI
export:     to  AS20940  80.81.192.168  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    KT Corporation (Korea Telecom):
import:     from AS4766  80.81.192.170  action pref=80; accept AS-KORNETBGP
export:     to  AS4766  80.81.192.170  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Hurricane Electric:
import:     from AS6939  80.81.192.172  action pref=80; accept AS-HURRICANE
export:     to  AS6939  80.81.192.172  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TKRZ Stadtwerke GmbH:
import:     from AS42184  80.81.192.178  action pref=80; accept AS-TKRZ
export:     to  AS42184  80.81.192.178  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Core-Backbone GmbH:
import:     from AS33891  80.81.192.187  action pref=80; accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to  AS33891  80.81.192.187  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Neuf Cegetel:
import:     from AS15557  80.81.192.201  action pref=80; accept AS15557
export:     to  AS15557  80.81.192.201  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Link11 GmbH:
import:     from AS34309  80.81.192.218  action pref=80; accept AS-LINK11
export:     to  AS34309  80.81.192.218  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Limelight Networks:
import:     from AS22822  80.81.192.221  action pref=80; accept AS-LLNW
export:     to  AS22822  80.81.192.221  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Free SAS:
import:     from AS12322  80.81.192.223  action pref=80; accept AS-PROXAD
export:     to  AS12322  80.81.192.223  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Emirates Telcommunications:
import:     from AS8966  80.81.192.228  action pref=80; accept AS-EMIX
export:     to  AS8966  80.81.192.228  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NORDUnet:
import:     from AS2603  80.81.192.241  action pref=80; accept AS-NORDUNET
export:     to  AS2603  80.81.192.241  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    VimpelCom Group (Golden Telecom/Sovam):
import:     from AS3216  80.81.192.243  action pref=80; accept AS-SOVAM
export:     to  AS3216  80.81.192.243  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Occino GmbH:
import:     from AS15925  80.81.192.253  action pref=80; accept AS-NEXIU
export:     to  AS15925  80.81.192.253  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Akamai International BV.:
import:     from AS20940  80.81.192.28   action pref=80; accept AS-AKAMAI
export:     to  AS20940  80.81.192.28   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    PT Comunicacoes S.A.:
import:     from AS8657  80.81.192.38   action pref=80; accept AS-CPRM
export:     to  AS8657  80.81.192.38   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IPTP Networks:
import:     from AS41095  80.81.192.47   action pref=80; accept AS-IPTP
export:     to  AS41095  80.81.192.47   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    BSE Software GmbH:
import:     from AS9044  80.81.192.48   action pref=80; accept AS-SOLNET
export:     to  AS9044  80.81.192.48   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    freenet Cityline GmbH:
import:     from AS5430  80.81.192.49   action pref=80; accept AS5430
export:     to  AS5430  80.81.192.49   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    MANDA (Metropolitan Area Network Darmstadt):
import:     from AS8365  80.81.192.6   action pref=80; accept AS-MANDA
export:     to  AS8365  80.81.192.6   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Init Seven AG:
import:     from AS13030  80.81.192.67   action pref=80; accept AS-INIT7
export:     to  AS13030  80.81.192.67   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    A1 Telekom Austria AG:
import:     from AS8447  80.81.192.69   action pref=80; accept AS-PTA
export:     to  AS8447  80.81.192.69   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    COMSTAR-Direct CJSC:
import:     from AS8359  80.81.192.78   action pref=80; accept AS-MTU
export:     to  AS8359  80.81.192.78   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    RCS & RDS SA:
import:     from AS8708  80.81.192.87   action pref=80; accept AS-RDSNET
export:     to  AS8708  80.81.192.87   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Open Peering:
import:     from AS20562  80.81.192.96   action pref=80; accept AS-OPENPEERING-EU
export:     to  AS20562  80.81.192.96   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Google:
import:     from AS15169  80.81.193.108  action pref=80; accept AS-GOOGLE
export:     to  AS15169  80.81.193.108  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Arcor:
import:     from AS3209  80.81.193.117  action pref=80; accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to  AS3209  80.81.193.117  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
import:     from AS13335  80.81.193.129  action pref=80; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to  AS13335  80.81.193.129  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Digital Ocean:
import:     from AS14061  80.81.193.141  action pref=80; accept AS14061
export:     to  AS14061  80.81.193.141  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netnod:
import:     from AS8674  80.81.193.160  action pref=80; accept AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to  AS8674  80.81.193.160  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SG.GS:
import:     from AS24482  80.81.193.18   action pref=80; accept AS-SGGS
export:     to  AS24482  80.81.193.18   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AT&T Global Network Services:
import:     from AS2686  80.81.193.199  action pref=80; accept AS-IGNEMEA
export:     to  AS2686  80.81.193.199  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple Inc.:
import:     from AS714   80.81.193.202  action pref=80; accept AS714
export:     to  AS714   80.81.193.202  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Link11 GmbH:
import:     from AS34309  80.81.193.218  action pref=80; accept AS-LINK11
export:     to  AS34309  80.81.193.218  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Limelight Networks:
import:     from AS22822  80.81.193.221  action pref=80; accept AS-LLNW
export:     to  AS22822  80.81.193.221  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple Inc.:
import:     from AS714   80.81.193.223  action pref=80; accept AS714
export:     to  AS714   80.81.193.223  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Init Seven AG:
import:     from AS13030  80.81.193.67   action pref=80; accept AS-INIT7
export:     to  AS13030  80.81.193.67   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    MTS PJSC:
import:     from AS8359  80.81.193.78   action pref=80; accept AS-MTU
export:     to  AS8359  80.81.193.78   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Justin.tv:
import:     from AS46489  80.81.193.81   action pref=80; accept AS46489
export:     to  AS46489  80.81.193.81   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Telehouse:
import:     from AS57344  80.81.193.96   action pref=80; accept AS-57344
export:     to  AS57344  80.81.193.96   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Interactive 3D BV:
import:     from AS49544  80.81.194.107  action pref=80; accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to  AS49544  80.81.194.107  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Qatar Telecom:
import:     from AS8781  80.81.194.11   action pref=80; accept AS-QTEL-SET
export:     to  AS8781  80.81.194.11   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    GlobalConnect:
import:     from AS12552  80.81.194.114  action pref=80; accept AS-IPO
export:     to  AS12552  80.81.194.114  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Elisa / Saunalahti Group:
import:     from AS6667  80.81.194.150  action pref=80; accept AS-EUNETIP
export:     to  AS6667  80.81.194.150  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Amazon:
import:     from AS16509  80.81.194.152  action pref=80; accept AS-AMAZON
export:     to  AS16509  80.81.194.152  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    nic.fr:
import:     from AS2484  80.81.194.155  action pref=80; accept AS2484
export:     to  AS2484  80.81.194.155  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple Inc.:
import:     from AS714   80.81.194.161  action pref=80; accept AS714
export:     to  AS714   80.81.194.161  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple Inc.:
import:     from AS714   80.81.194.171  action pref=80; accept AS714
export:     to  AS714   80.81.194.171  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
import:     from AS13335  80.81.194.180  action pref=80; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to  AS13335  80.81.194.180  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Justin.tv:
import:     from AS46489  80.81.194.181  action pref=80; accept AS46489
export:     to  AS46489  80.81.194.181  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Telehouse:
import:     from AS57344  80.81.194.183  action pref=80; accept AS-57344
export:     to  AS57344  80.81.194.183  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Exponential-E:
import:     from AS25180  80.81.194.187  action pref=80; accept AS-EXPONENTIAL-e
export:     to  AS25180  80.81.194.187  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    DU:
import:     from AS15802  80.81.194.198  action pref=80; accept AS15802
export:     to  AS15802  80.81.194.198  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Afilias:
import:     from AS12041  80.81.194.2   action pref=80; accept AS-AFILIAS
export:     to  AS12041  80.81.194.2   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    xTom GmbH:
import:     from AS3214  80.81.194.213  action pref=80; accept AS-XTOM
export:     to  AS3214  80.81.194.213  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenDNS:
import:     from AS36692  80.81.194.218  action pref=80; accept AS-OPENDNS
export:     to  AS36692  80.81.194.218  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Facebook UK Ltd:
import:     from AS32934  80.81.194.40   action pref=80; accept AS-FACEBOOK
export:     to  AS32934  80.81.194.40   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Microsoft:
import:     from AS8075  80.81.194.52   action pref=80; accept AS-MICROSOFT
export:     to  AS8075  80.81.194.52   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    GlobalConnect Group:
import:     from AS31027  80.81.194.79   action pref=80; accept AS-GCNET
export:     to  AS31027  80.81.194.79   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    JMP Technology Services GmbH:
import:     from AS61423  80.81.195.13   action pref=80; accept AS-JMP
export:     to  AS61423  80.81.195.13   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Meta:
import:     from AS32934  80.81.195.141  action pref=80; accept AS-FACEBOOK
export:     to  AS32934  80.81.195.141  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Voxility:
import:     from AS3223  80.81.195.144  action pref=80; accept AS-VOXILITY-SET
export:     to  AS3223  80.81.195.144  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Digital Ocean:
import:     from AS14061  80.81.195.151  action pref=80; accept AS14061
export:     to  AS14061  80.81.195.151  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Akamai International BV.:
import:     from AS20940  80.81.195.168  action pref=80; accept AS-AKAMAI
export:     to  AS20940  80.81.195.168  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Meta:
import:     from AS32934  80.81.195.176  action pref=80; accept AS-FACEBOOK
export:     to  AS32934  80.81.195.176  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Facebook UK Ltd:
import:     from AS32934  80.81.195.40   action pref=80; accept AS-FACEBOOK
export:     to  AS32934  80.81.195.40   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netrouting:
import:     from AS47869  80.81.195.5   action pref=80; accept AS-NETROUTING
export:     to  AS47869  80.81.195.5   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Alibaba:
import:     from AS45102  80.81.195.60   action pref=80; accept AS45102
export:     to  AS45102  80.81.195.60   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    FIBER TELECOM S.p.A.:
import:     from AS41327  80.81.196.146  action pref=80; accept AS41327:AS-CUSTOMERS
export:     to  AS41327  80.81.196.146  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenFactory:
import:     from AS58299  80.81.196.197  action pref=80; accept AS58299:AS-ALL
export:     to  AS58299  80.81.196.197  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Unitas Global:
import:     from AS1828  80.81.196.38   action pref=80; accept AS-UNITAS
export:     to  AS1828  80.81.196.38   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC:
import:     from AS60051  80.81.196.43   action pref=80; accept AS-DMCC
export:     to  AS60051  80.81.196.43   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netskope Inc:
import:     from AS55256  80.81.196.63   action pref=80; accept AS-NETSKOPE
export:     to  AS55256  80.81.196.63   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    RCS & RDS SA:
import:     from AS8708  80.81.197.4   action pref=80; accept AS-RDSNET
export:     to  AS8708  80.81.197.4   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cato Networks:
import:     from AS13150  80.81.197.55   action pref=80; accept AS-CATONETWORKS-ASNS
export:     to  AS13150  80.81.197.55   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | DE-CIX IPv6                       |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    MCBone:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5430  2001:7f8::1536:0:1       accept AS5430
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS5430  2001:7f8::1536:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Elisa / Saunalahti Group:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667  2001:7f8::1a0b:0:1       accept AS-EUNETIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6667  2001:7f8::1a0b:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Hurricane Electric:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939  2001:7f8::1b1b:0:1       accept AS6939
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6939  2001:7f8::1b1b:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Microsoft:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075  2001:7f8::1f8b:0:1       accept AS8075
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8075  2001:7f8::1f8b:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Comstar:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359  2001:7f8::20a7:0:1       accept AS8359
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8359  2001:7f8::20a7:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    MTS PJSC:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359  2001:7f8::20a7:0:2       accept AS-MTU-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8359  2001:7f8::20a7:0:2       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    MANDA:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365  2001:7f8::20ad:0:1       accept AS8365
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8365  2001:7f8::20ad:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Telekom Austria:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8447  2001:7f8::20ff:0:1       accept AS8447
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8447  2001:7f8::20ff:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    CPRM:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8657  2001:7f8::21d1:0:1       accept AS-CPRM
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8657  2001:7f8::21d1:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netnod:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674  2001:7f8::21e2:0:1       accept AS-NETNOD
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8674  2001:7f8::21e2:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netnod:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674  2001:7f8::21e2:0:2       accept AS-NETNOD
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8674  2001:7f8::21e2:0:2       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    RCS & RDS SA:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708  2001:7f8::2204:0:1       accept AS-RDSNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8708  2001:7f8::2204:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    RCS & RDS SA:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708  2001:7f8::2204:0:2       accept AS-RDSNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8708  2001:7f8::2204:0:2       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Emirates Telcommunications:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966  2001:7f8::2306:0:1       accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8966  2001:7f8::2306:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Solnet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9044  2001:7f8::2354:0:1       accept AS9044
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS9044  2001:7f8::2354:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple Inc.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714   2001:7f8::2ca:0:1       accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS714   2001:7f8::2ca:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple Inc.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714   2001:7f8::2ca:0:2       accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS714   2001:7f8::2ca:0:2       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple Inc.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714   2001:7f8::2ca:0:3       accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS714   2001:7f8::2ca:0:3       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple Inc.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714   2001:7f8::2ca:0:4       accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS714   2001:7f8::2ca:0:4       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Afilias:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041  2001:7f8::2f09:0:1       accept AS-AFILIAS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12041  2001:7f8::2f09:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Proxad:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12322  2001:7f8::3022:0:1       accept AS12322
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12322  2001:7f8::3022:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    GlobalConnect:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12552  2001:7f8::3108:0:1       accept AS-IPO
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12552  2001:7f8::3108:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Init7:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030  2001:7f8::32e6:0:1       accept AS13030
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13030  2001:7f8::32e6:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Init7:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030  2001:7f8::32e6:0:2       accept AS13030
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13030  2001:7f8::32e6:0:2       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335  2001:7f8::3417:0:1       accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13335  2001:7f8::3417:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335  2001:7f8::3417:0:2       accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13335  2001:7f8::3417:0:2       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Digital Ocean:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061  2001:7f8::36ed:0:1       accept AS14061
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS14061  2001:7f8::36ed:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Digital Ocean:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061  2001:7f8::36ed:0:2       accept AS14061
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS14061  2001:7f8::36ed:0:2       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Google:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169  2001:7f8::3b41:0:1       accept AS15169
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15169  2001:7f8::3b41:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Neuf Cegetel/SFR:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15557  2001:7f8::3cc5:0:2       accept AS-LDCOMNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15557  2001:7f8::3cc5:0:2       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Occino GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15925  2001:7f8::3e35:0:1       accept AS-NEXIU
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15925  2001:7f8::3e35:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Open Peering:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562  2001:7f8::5052:0:1       accept AS-OPENPEERING-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20562  2001:7f8::5052:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Akamai:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940  2001:7f8::51cc:0:168      accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20940  2001:7f8::51cc:0:168      announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Akamai:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940  2001:7f8::51cc:0:28      accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20940  2001:7f8::51cc:0:28      announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Akamai International BV.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940  2001:7f8::51cc:1:168      accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20940  2001:7f8::51cc:1:168      announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SG.GS:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24482  2001:7f8::5fa2:0:1       accept AS-SGGS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS24482  2001:7f8::5fa2:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Exponential-E:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25180  2001:7f8::625c:0:1       accept AS-EXPONENTIAL-e
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25180  2001:7f8::625c:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Unitas Global:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1828  2001:7f8::724:0:1       accept AS-UNITAS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1828  2001:7f8::724:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Probe Networks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29686  2001:7f8::73f6:0:1       accept AS29686
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS29686  2001:7f8::73f6:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    GlobalConnect Group:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31027  2001:7f8::7933:0:1       accept AS-GCNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS31027  2001:7f8::7933:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Facebook:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934  2001:7f8::80a6:0:1       accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS32934  2001:7f8::80a6:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Facebook:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934  2001:7f8::80a6:0:2       accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS32934  2001:7f8::80a6:0:2       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Meta:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934  2001:7f8::80a6:0:3       accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS32934  2001:7f8::80a6:0:3       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Meta:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934  2001:7f8::80a6:0:4       accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS32934  2001:7f8::80a6:0:4       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    peer11:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34309  2001:7f8::8605:0:1       accept AS34309
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34309  2001:7f8::8605:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Link11 GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34309  2001:7f8::8605:0:2       accept AS-LINK11
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34309  2001:7f8::8605:0:2       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenDNS:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692  2001:7f8::8f54:0:1       accept AS-OPENDNS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS36692  2001:7f8::8f54:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    nic.fr:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2484  2001:7f8::9b4:0:1       accept AS2484
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS2484  2001:7f8::9b4:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IPTP networks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41095  2001:7f8::a087:0:1       accept AS41095
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS41095  2001:7f8::a087:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    FIBER TELECOM S.p.A.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41327  2001:7f8::a16f:0:1       accept AS41327:AS-CUSTOMERS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS41327  2001:7f8::a16f:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NORDUnet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603  2001:7f8::a2b:0:1       accept AS-NORDUNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS2603  2001:7f8::a2b:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TKRZ Stadtwerke GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42184  2001:7f8::a4c8:0:1       accept AS-TKRZ
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS42184  2001:7f8::a4c8:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AT&T Global:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2686  2001:7f8::a7e:0:2       accept AS2686
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS2686  2001:7f8::a7e:0:2       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netrouting:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47869  2001:7f8::bafd:0:1       accept AS-NETROUTING
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS47869  2001:7f8::bafd:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Interactive 3D BV:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544  2001:7f8::c188:0:1       accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS49544  2001:7f8::c188:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    xTom GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3214  2001:7f8::c8e:0:1       accept AS-XTOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3214  2001:7f8::c8e:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Golden Telecom:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3216  2001:7f8::c90:0:1       accept AS-SOVAM
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3216  2001:7f8::c90:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netskope Inc:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS55256  2001:7f8::d7d8:0:1       accept AS-NETSKOPE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS55256  2001:7f8::d7d8:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    e-utp.net:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56662  2001:7f8::dd56:0:1       accept AS-EUTPNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS56662  2001:7f8::dd56:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenFactory:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58299  2001:7f8::e3bb:0:1       accept AS58299
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS58299  2001:7f8::e3bb:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60051  2001:7f8::ea93:0:1       accept AS-DMCC
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS60051  2001:7f8::ea93:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    JMP Technology Services GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61423  2001:7f8::efef:0:1       accept AS-JMP
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS61423  2001:7f8::efef:0:1       announce AS12859:AS-BIT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | Frys-IX IPv4                      |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    IPng Networks GmbH:
import:     from AS8298  185.1.203.130  action pref=80; accept AS-IPNG
export:     to  AS8298  185.1.203.130  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AS212635:
import:     from AS212635 185.1.203.134  action pref=80; accept AS212635:AS-212635
export:     to  AS212635 185.1.203.134  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IP-Max SA:
import:     from AS25091  185.1.203.135  action pref=80; accept AS-IP-MAX
export:     to  AS25091  185.1.203.135  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenFactory:
import:     from AS58299  185.1.203.137  action pref=80; accept AS58299
export:     to  AS58299  185.1.203.137  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    WD6.net:
import:     from AS20495  185.1.203.139  action pref=80; accept AS-WEDARE
export:     to  AS20495  185.1.203.139  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netwerkvereniging ColoClue:
import:     from AS8283  185.1.203.140  action pref=80; accept AS-COLOCLUE
export:     to  AS8283  185.1.203.140  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Freedom Internet:
import:     from AS206238 185.1.203.143  action pref=80; accept AS-FREEDOM
export:     to  AS206238 185.1.203.143  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Accenture BV:
import:     from AS8315  185.1.203.145  action pref=80; accept AS8315:AS-ACNBB
export:     to  AS8315  185.1.203.145  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Fusix Networks:
import:     from AS57866  185.1.203.148  action pref=80; accept AS-FUSIX
export:     to  AS57866  185.1.203.148  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    LUJE.net:
import:     from AS212855 185.1.203.152  action pref=80; accept AS-LUJE
export:     to  AS212855 185.1.203.152  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Prolocation:
import:     from AS41887  185.1.203.156  action pref=80; accept AS-PROLOCATION
export:     to  AS41887  185.1.203.156  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    341173 Services AB:
import:     from AS39351  185.1.203.158  action pref=80; accept AS-ESAB
export:     to  AS39351  185.1.203.158  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenFiber:
import:     from AS207176 185.1.203.163  action pref=80; accept AS-OPENFIBER
export:     to  AS207176 185.1.203.163  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Nederlandse Publieke Omroep:
import:     from AS25182  185.1.203.166  action pref=80; accept AS-PUBLIEKEOMROEP
export:     to  AS25182  185.1.203.166  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    CLDIN:
import:     from AS48635  185.1.203.168  action pref=80; accept AS-CLDIN
export:     to  AS48635  185.1.203.168  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    I3D:
import:     from AS49544  185.1.203.171  action pref=80; accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to  AS49544  185.1.203.171  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    DELTA Fiber Nederland:
import:     from AS30925  185.1.203.172  action pref=80; accept AS-SPEEDXS
export:     to  AS30925  185.1.203.172  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    A2B Internet:
import:     from AS51088  185.1.203.179  action pref=80; accept AS51088:AS-A2B
export:     to  AS51088  185.1.203.179  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Google:
import:     from AS15169  185.1.203.180  action pref=80; accept AS-GOOGLE
export:     to  AS15169  185.1.203.180  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Tuxis Internet Engineering:
import:     from AS197731 185.1.203.183  action pref=80; accept AS-TUXIS
export:     to  AS197731 185.1.203.183  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Colocenter:
import:     from AS58291  185.1.203.185  action pref=80; accept AS-COLOCENTER
export:     to  AS58291  185.1.203.185  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netwerkvereniging ColoClue:
import:     from AS8283  185.1.203.187  action pref=80; accept AS-COLOCLUE
export:     to  AS8283  185.1.203.187  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Eurofiber:
import:     from AS39686  185.1.203.194  action pref=80; accept AS-EUROFIBER
export:     to  AS39686  185.1.203.194  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Speakup:
import:     from AS49627  185.1.203.206  action pref=80; accept AS49627
export:     to  AS49627  185.1.203.206  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Duocast:
import:     from AS31477  185.1.203.213  action pref=80; accept AS-DUOCAST
export:     to  AS31477  185.1.203.213  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
import:     from AS13335  185.1.203.217  action pref=80; accept AS13335
export:     to  AS13335  185.1.203.217  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Meta:
import:     from AS32934  185.1.203.225  action pref=80; accept AS-FACEBOOK
export:     to  AS32934  185.1.203.225  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Meta:
import:     from AS32934  185.1.203.226  action pref=80; accept AS-FACEBOOK
export:     to  AS32934  185.1.203.226  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SURF:
import:     from AS1103  185.1.203.232  action pref=80; accept AS1103:AS-SURF
export:     to  AS1103  185.1.203.232  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Xyphen IT:
import:     from AS211588 185.1.203.236  action pref=80; accept AS211588:AS-XYPHEN
export:     to  AS211588 185.1.203.236  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Digital Ocean:
import:     from AS14061  185.1.203.40   action pref=80; accept AS-14061
export:     to  AS14061  185.1.203.40   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    xTom GmbH:
import:     from AS3214  185.1.203.48   action pref=80; accept AS-XTOM
export:     to  AS3214  185.1.203.48   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Nikhef:
import:     from AS1104  185.1.203.66   action pref=80; accept AS-NIKHEF
export:     to  AS1104  185.1.203.66   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | Frys-IX IPv6                      |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    Netwerkvereniging ColoClue:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8283  2001:7f8:10f::205b:140     accept AS-COLOCLUE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8283  2001:7f8:10f::205b:140     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netwerkvereniging ColoClue:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8283  2001:7f8:10f::205b:187     accept AS-COLOCLUE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8283  2001:7f8:10f::205b:187     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IPng Networks GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8298  2001:7f8:10f::206a:130     accept AS-IPNG
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8298  2001:7f8:10f::206a:130     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Accenture BV:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8315  2001:7f8:10f::207b:145     accept AS8315:AS-ACNBB
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8315  2001:7f8:10f::207b:145     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335  2001:7f8:10f::3417:217     accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13335  2001:7f8:10f::3417:217     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Digital Ocean:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061  2001:7f8:10f::36ed:40     accept AS-14061
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS14061  2001:7f8:10f::36ed:40     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Freedom Internet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206238 2001:7f8:10f::3:259e:143    accept AS-FREEDOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS206238 2001:7f8:10f::3:259e:143    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenFiber:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207176 2001:7f8:10f::3:2948:163    accept AS-OPENFIBER
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS207176 2001:7f8:10f::3:2948:163    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Xyphen IT:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS211588 2001:7f8:10f::3:3a84:236    accept AS211588:AS-XYPHEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS211588 2001:7f8:10f::3:3a84:236    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AS212635:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS212635 2001:7f8:10f::3:3e9b:134    accept AS212635:AS-212635
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS212635 2001:7f8:10f::3:3e9b:134    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    LUJE.net:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS212855 2001:7f8:10f::3:3f95:152    accept AS-LUJE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS212855 2001:7f8:10f::3:3f95:152    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Tuxis Internet Engineering:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197731 2001:7f8:10f::3:463:183    accept AS-TUXIS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS197731 2001:7f8:10f::3:463:183    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Google:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169  2001:7f8:10f::3b41:180     accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15169  2001:7f8:10f::3b41:180     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SURF:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1103  2001:7f8:10f::44f:232     accept AS1103:AS-SURF
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1103  2001:7f8:10f::44f:232     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Nikhef:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1104  2001:7f8:10f::450:66      accept AS-NIKHEF
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1104  2001:7f8:10f::450:66      announce AS12859:AS-BIT
remarks:    WD6.net:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20495  2001:7f8:10f::500f:139     accept AS-WEDARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20495  2001:7f8:10f::500f:139     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IP-Max SA:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25091  2001:7f8:10f::6203:135     accept AS-IP-MAX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25091  2001:7f8:10f::6203:135     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Nederlandse Publieke Omroep:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25182  2001:7f8:10f::625e:166     accept AS-PUBLIEKEOMROEP
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25182  2001:7f8:10f::625e:166     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    DELTA Fiber Nederland:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30925  2001:7f8:10f::78cd:172     accept AS-SPEEDXS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS30925  2001:7f8:10f::78cd:172     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Duocast:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31477  2001:7f8:10f::7af5:213     accept AS-DUOCAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS31477  2001:7f8:10f::7af5:213     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Meta:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934  2001:7f8:10f::80a6:225     accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS32934  2001:7f8:10f::80a6:225     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Meta:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934  2001:7f8:10f::80a6:226     accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS32934  2001:7f8:10f::80a6:226     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    341173 Services AB:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39351  2001:7f8:10f::99b7:158     accept AS-ESAB
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS39351  2001:7f8:10f::99b7:158     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Eurofiber:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39686  2001:7f8:10f::9b06:194     accept AS-EUROFIBER
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS39686  2001:7f8:10f::9b06:194     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Prolocation:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41887  2001:7f8:10f::a39f:156     accept AS-PROLOCATION
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS41887  2001:7f8:10f::a39f:156     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    CLDIN:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48635  2001:7f8:10f::bdfb:168     accept AS-CLDIN
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS48635  2001:7f8:10f::bdfb:168     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    I3D:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544  2001:7f8:10f::c188:171     accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS49544  2001:7f8:10f::c188:171     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Speakup:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49627  2001:7f8:10f::c1db:206     accept AS49627
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS49627  2001:7f8:10f::c1db:206     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    A2B Internet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51088  2001:7f8:10f::c790:179     accept AS51088:AS-A2B
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS51088  2001:7f8:10f::c790:179     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    xTom GmbH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3214  2001:7f8:10f::c8e:48      accept AS-XTOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3214  2001:7f8:10f::c8e:48      announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Fusix Networks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57866  2001:7f8:10f::e20a:148     accept AS-FUSIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS57866  2001:7f8:10f::e20a:148     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Colocenter:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58291  2001:7f8:10f::e3b3:185     accept AS-COLOCENTER
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS58291  2001:7f8:10f::e3b3:185     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenFactory:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58299  2001:7f8:10f::e3bb:137     accept AS58299
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS58299  2001:7f8:10f::e3bb:137     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | NL-ix IPv4                       |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    RIPE NCC K-root server:
import:     from AS28788  193.239.116.102 action pref=80; accept RS-KROOT
export:     to  AS28788  193.239.116.102 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Infracom Internet:
import:     from AS8587  193.239.116.105 action pref=80; accept AS-INFRACOMNL
export:     to  AS8587  193.239.116.105 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Internet Systems Consortium:
import:     from AS30132  193.239.116.112 action pref=80; accept AS30132
export:     to  AS30132  193.239.116.112 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Internet Systems Consortium:
import:     from AS30132  193.239.116.113 action pref=80; accept AS30132
export:     to  AS30132  193.239.116.113 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Tango S.A.:
import:     from AS56665  193.239.116.116 action pref=80; accept AS-TANGO
export:     to  AS56665  193.239.116.116 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Goscomb Technologies:
import:     from AS39326  193.239.116.120 action pref=80; accept AS-GOSCOMB
export:     to  AS39326  193.239.116.120 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Vivor:
import:     from AS34942  193.239.116.121 action pref=80; accept AS-FUTUREFLEX
export:     to  AS34942  193.239.116.121 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    PCH:
import:     from AS3856  193.239.116.122 action pref=80; accept AS3856
export:     to  AS3856  193.239.116.122 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    PCH:
import:     from AS42   193.239.116.123 action pref=80; accept AS42
export:     to  AS42   193.239.116.123 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Duocast:
import:     from AS31477  193.239.116.132 action pref=80; accept AS-DUOCAST
export:     to  AS31477  193.239.116.132 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Hurricane Electric:
import:     from AS6939  193.239.116.14  action pref=80; accept AS-HURRICANE
export:     to  AS6939  193.239.116.14  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Icehosting Internet Services:
import:     from AS42093  193.239.116.140 action pref=80; accept AS42093
export:     to  AS42093  193.239.116.140 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SIG - Service Telecom:
import:     from AS20932  193.239.116.144 action pref=80; accept AS-IP-MAN
export:     to  AS20932  193.239.116.144 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Iunxi BV:
import:     from AS34968  193.239.116.146 action pref=80; accept AS-IUNXI
export:     to  AS34968  193.239.116.146 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Marktplaats BV:
import:     from AS41552  193.239.116.154 action pref=80; accept AS41552
export:     to  AS41552  193.239.116.154 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SpeakUp:
import:     from AS49627  193.239.116.158 action pref=80; accept AS49627
export:     to  AS49627  193.239.116.158 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Accenture BV:
import:     from AS8315  193.239.116.161 action pref=80; accept AS8315:AS-ACNBB
export:     to  AS8315  193.239.116.161 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Dalnet IRC:
import:     from AS31800  193.239.116.162 action pref=80; accept AS31800
export:     to  AS31800  193.239.116.162 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Open Peering:
import:     from AS20562  193.239.116.17  action pref=80; accept AS-OPENPEERING
export:     to  AS20562  193.239.116.17  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Glasvezelring Hilversum:
import:     from AS34756  193.239.116.180 action pref=80; accept AS-GVRH
export:     to  AS34756  193.239.116.180 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Glasvezelring Hilversum:
import:     from AS34756  193.239.116.181 action pref=80; accept AS-GVRH
export:     to  AS34756  193.239.116.181 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Afilias:
import:     from AS12041  193.239.116.185 action pref=80; accept AS-AFILIAS
export:     to  AS12041  193.239.116.185 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    InterBox Internet:
import:     from AS16298  193.239.116.187 action pref=80; accept AS-INTERBOX
export:     to  AS16298  193.239.116.187 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Redhosting / Voiceworks:
import:     from AS39647  193.239.116.201 action pref=80; accept AS39647
export:     to  AS39647  193.239.116.201 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Prolocation:
import:     from AS41887  193.239.116.205 action pref=80; accept AS-PROLOCATION
export:     to  AS41887  193.239.116.205 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Equinix Netherlands:
import:     from AS47886  193.239.116.207 action pref=80; accept AS-EQUINIX-EU
export:     to  AS47886  193.239.116.207 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Equinix Netherlands:
import:     from AS47886  193.239.116.208 action pref=80; accept AS-EQUINIX-EU
export:     to  AS47886  193.239.116.208 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Akamai:
import:     from AS20940  193.239.116.226 action pref=80; accept AS-AKAMAI
export:     to  AS20940  193.239.116.226 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SURF:
import:     from AS1103  193.239.116.243 action pref=80; accept AS1103:AS-SURF
export:     to  AS1103  193.239.116.243 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    CBizz:
import:     from AS30925  193.239.116.245 action pref=80; accept AS-SPEEDXS
export:     to  AS30925  193.239.116.245 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TNG - THE NET GENERATION AG:
import:     from AS13101  193.239.116.27  action pref=80; accept AS-TNG
export:     to  AS13101  193.239.116.27  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Delta Fiber:
import:     from AS15435  193.239.116.29  action pref=80; accept AS-KABELFOON
export:     to  AS15435  193.239.116.29  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Open Peering:
import:     from AS20562  193.239.116.3  action pref=80; accept AS-OPENPEERING
export:     to  AS20562  193.239.116.3  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Gemeente Heerlen:
import:     from AS38915  193.239.116.35  action pref=80; accept AS38915
export:     to  AS38915  193.239.116.35  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Carrier2Carrier:
import:     from AS24753  193.239.116.5  action pref=80; accept AS-C2C-NL
export:     to  AS24753  193.239.116.5  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NORDUnet:
import:     from AS2603  193.239.116.53  action pref=80; accept AS-NORDUNET
export:     to  AS2603  193.239.116.53  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Delta Fiber:
import:     from AS15435  193.239.116.55  action pref=80; accept AS-KABELFOON
export:     to  AS15435  193.239.116.55  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Limelight Networks:
import:     from AS22822  193.239.116.59  action pref=80; accept AS-LLNW
export:     to  AS22822  193.239.116.59  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NOB:
import:     from AS20969  193.239.116.63  action pref=80; accept AS20969
export:     to  AS20969  193.239.116.63  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Luna.nl:
import:     from AS12902  193.239.116.65  action pref=80; accept AS-LUNA
export:     to  AS12902  193.239.116.65  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Solcon Internetdiensten BV:
import:     from AS12414  193.239.116.72  action pref=80; accept AS-SOLCON
export:     to  AS12414  193.239.116.72  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Introweb Nederland BV:
import:     from AS20847  193.239.116.85  action pref=80; accept AS-INTROWEB
export:     to  AS20847  193.239.116.85  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Introweb Nederland BV:
import:     from AS20847  193.239.116.86  action pref=80; accept AS-INTROWEB
export:     to  AS20847  193.239.116.86  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Redhosting / Voiceworks:
import:     from AS39647  193.239.116.91  action pref=80; accept AS39647
export:     to  AS39647  193.239.116.91  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NPO:
import:     from AS25182  193.239.116.94  action pref=80; accept AS-PUBLIEKEOMROEP
export:     to  AS25182  193.239.116.94  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netskope Inc:
import:     from AS55256  193.239.116.95  action pref=80; accept AS-NETSKOPE
export:     to  AS55256  193.239.116.95  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Global-e:
import:     from AS39591  193.239.116.98  action pref=80; accept AS-GLOBAL-E
export:     to  AS39591  193.239.116.98  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple:
import:     from AS714   193.239.117.112 action pref=80; accept AS714
export:     to  AS714   193.239.117.112 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple:
import:     from AS714   193.239.117.113 action pref=80; accept AS714
export:     to  AS714   193.239.117.113 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
import:     from AS13335  193.239.117.114 action pref=80; accept AS13335
export:     to  AS13335  193.239.117.114 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
import:     from AS13335  193.239.117.14  action pref=80; accept AS13335
export:     to  AS13335  193.239.117.14  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Justin TV:
import:     from AS46489  193.239.117.158 action pref=80; accept AS46489
export:     to  AS46489  193.239.117.158 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Justin TV:
import:     from AS46489  193.239.117.161 action pref=80; accept AS46489
export:     to  AS46489  193.239.117.161 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Coloclue:
import:     from AS8283  193.239.117.203 action pref=80; accept AS-COLOCLUE
export:     to  AS8283  193.239.117.203 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SpeakUp:
import:     from AS49627  193.239.117.39  action pref=80; accept AS49627
export:     to  AS49627  193.239.117.39  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NPO:
import:     from AS25182  193.239.117.40  action pref=80; accept AS-PUBLIEKEOMROEP
export:     to  AS25182  193.239.117.40  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    BusinessConnect BV:
import:     from AS15693  193.239.117.46  action pref=80; accept AS-BUSINESSCONNECT
export:     to  AS15693  193.239.117.46  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AS212635:
import:     from AS212635 193.239.117.55  action pref=80; accept AS212635:AS-212635
export:     to  AS212635 193.239.117.55  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Gelderland Internet Exchange:
import:     from AS43190  193.239.117.59  action pref=80; accept AS43190
export:     to  AS43190  193.239.117.59  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SG.GS:
import:     from AS24482  193.239.117.61  action pref=80; accept AS-SGGS
export:     to  AS24482  193.239.117.61  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    KPN:
import:     from AS1136  193.239.117.66  action pref=80; accept AS-KPN
export:     to  AS1136  193.239.117.66  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    KPN:
import:     from AS1136  193.239.117.67  action pref=80; accept AS-KPN
export:     to  AS1136  193.239.117.67  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Astralus:
import:     from AS48635  193.239.117.68  action pref=80; accept AS-ASTRALUS
export:     to  AS48635  193.239.117.68  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Interactive 3D BV:
import:     from AS49544  193.239.117.76  action pref=80; accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to  AS49544  193.239.117.76  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netskope Inc:
import:     from AS55256  193.239.117.93  action pref=80; accept AS-NETSKOPE
export:     to  AS55256  193.239.117.93  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NBIP:
import:     from AS200020 193.239.118.113 action pref=80; accept AS200020
export:     to  AS200020 193.239.118.113 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    LASOTEL SAS:
import:     from AS39180  193.239.118.119 action pref=80; accept AS-LASOTEL
export:     to  AS39180  193.239.118.119 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NBIP:
import:     from AS200020 193.239.118.131 action pref=80; accept AS200020
export:     to  AS200020 193.239.118.131 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Parknet:
import:     from AS197301 193.239.118.134 action pref=80; accept AS-PARKNET
export:     to  AS197301 193.239.118.134 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
import:     from AS13335  193.239.118.138 action pref=80; accept AS13335
export:     to  AS13335  193.239.118.138 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Vodafone DE:
import:     from AS3209  193.239.118.156 action pref=80; accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to  AS3209  193.239.118.156 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenFactory:
import:     from AS41666  193.239.118.164 action pref=80; accept AS41666
export:     to  AS41666  193.239.118.164 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    InterConnect Services BV:
import:     from AS9150  193.239.118.177 action pref=80; accept AS-INTERCONNECT
export:     to  AS9150  193.239.118.177 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Alibaba:
import:     from AS45102  193.239.118.179 action pref=80; accept AS45102
export:     to  AS45102  193.239.118.179 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TRIX:
import:     from AS35709  193.239.118.181 action pref=80; accept AS-TRIX
export:     to  AS35709  193.239.118.181 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenFactory:
import:     from AS58299  193.239.118.73  action pref=80; accept AS58299
export:     to  AS58299  193.239.118.73  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Dansk KabelTV:
import:     from AS15516  193.239.118.87  action pref=80; accept AS-DK-DANSKKABELTV
export:     to  AS15516  193.239.118.87  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Openfiber:
import:     from AS207176 193.239.119.26  action pref=80; accept AS-OPENFIBER
export:     to  AS207176 193.239.119.26  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Openfiber:
import:     from AS207176 193.239.119.27  action pref=80; accept AS-OPENFIBER
export:     to  AS207176 193.239.119.27  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Productsup:
import:     from AS200249 193.239.119.40  action pref=80; accept AS200249
export:     to  AS200249 193.239.119.40  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | NL-ix IPv6                       |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    SURF:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1103  2001:7f8:13::a500:1103:1    accept AS1103:AS-SURF
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1103  2001:7f8:13::a500:1103:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    KPN:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1136  2001:7f8:13::a500:1136:1    accept AS-KPN
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1136  2001:7f8:13::a500:1136:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    KPN:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1136  2001:7f8:13::a500:1136:2    accept AS-KPN
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1136  2001:7f8:13::a500:1136:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NORDUnet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603  2001:7f8:13::a500:2603:1    accept AS-NORDUNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS2603  2001:7f8:13::a500:2603:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    PCH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856  2001:7f8:13::a500:3856:1    accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3856  2001:7f8:13::a500:3856:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    PCH:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42   2001:7f8:13::a500:42:1     accept AS42
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS42   2001:7f8:13::a500:42:1     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Hurricane Electric:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939  2001:7f8:13::a500:6939:1    accept AS6939
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6939  2001:7f8:13::a500:6939:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714   2001:7f8:13::a500:714:1    accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS714   2001:7f8:13::a500:714:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Apple:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714   2001:7f8:13::a500:714:2    accept AS714
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS714   2001:7f8:13::a500:714:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Coloclue:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8283  2001:7f8:13::a500:8283:2    accept AS-COLOCLUE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8283  2001:7f8:13::a500:8283:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Accenture BV:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8315  2001:7f8:13::a500:8315:1    accept AS8315:AS-ACNBB
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8315  2001:7f8:13::a500:8315:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Infracom:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8587  2001:7f8:13::a500:8587:1    accept AS8587
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8587  2001:7f8:13::a500:8587:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Interconnect:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9150  2001:7f8:13::a500:9150:2    accept AS9150
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS9150  2001:7f8:13::a500:9150:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Afilias:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041  2001:7f8:13::a501:2041:1    accept AS-AFILIAS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12041  2001:7f8:13::a501:2041:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Solcon:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12414  2001:7f8:13::a501:2414:1    accept AS12414
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12414  2001:7f8:13::a501:2414:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Luna:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12902  2001:7f8:13::a501:2902:1    accept AS12902
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12902  2001:7f8:13::a501:2902:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Vodafone DE:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3209  2001:7f8:13::a501:3209:1    accept AS-ARCORGLOBAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3209  2001:7f8:13::a501:3209:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335  2001:7f8:13::a501:3335:1    accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13335  2001:7f8:13::a501:3335:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335  2001:7f8:13::a501:3335:2    accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13335  2001:7f8:13::a501:3335:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Cloudflare:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335  2001:7f8:13::a501:3335:3    accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13335  2001:7f8:13::a501:3335:3    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Delta Fiber:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15435  2001:7f8:13::a501:5435:1    accept AS-KABELFOON
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15435  2001:7f8:13::a501:5435:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Delta Fiber:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15435  2001:7f8:13::a501:5435:2    accept AS-KABELFOON
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15435  2001:7f8:13::a501:5435:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Dansk KabelTV:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15516  2001:7f8:13::a501:5516:1    accept AS-DK-DANSKKABELTV
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15516  2001:7f8:13::a501:5516:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    BusinessConnect BV:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15693  2001:7f8:13::a501:5693:1    accept AS-BUSINESSCONNECT
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15693  2001:7f8:13::a501:5693:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Open Peering:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562  2001:7f8:13::a502:0562:2    accept AS20562
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20562  2001:7f8:13::a502:0562:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SG.GS:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24482  2001:7f8:13::a502:4482:1    accept AS-SGGS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS24482  2001:7f8:13::a502:4482:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Publieke Omroep:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25182  2001:7f8:13::a502:5182:1    accept AS25182
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25182  2001:7f8:13::a502:5182:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Publieke Omroep:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25182  2001:7f8:13::a502:5182:2    accept AS25182
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25182  2001:7f8:13::a502:5182:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Open Peering:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562  2001:7f8:13::a502:562:1    accept AS20562
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20562  2001:7f8:13::a502:562:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Open Peering:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562  2001:7f8:13::a502:562:2    accept AS20562
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20562  2001:7f8:13::a502:562:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Introweb:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20847  2001:7f8:13::a502:847:1    accept AS20847
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20847  2001:7f8:13::a502:847:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Introweb:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20847  2001:7f8:13::a502:847:2    accept AS20847
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20847  2001:7f8:13::a502:847:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Unilogic Networks B.V.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28788  2001:7f8:13::a502:8788:1    accept AS-UNILOGICNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS28788  2001:7f8:13::a502:8788:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    IP Man IPv6:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20932  2001:7f8:13::a502:932:1    accept AS20932
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20932  2001:7f8:13::a502:932:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Akamai:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940  2001:7f8:13::a502:940:1    accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20940  2001:7f8:13::a502:940:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Trans-iX:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30870  2001:7f8:13::a503:0870:1    accept AS-TRANSIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS30870  2001:7f8:13::a503:0870:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    ISC:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30132  2001:7f8:13::a503:132:1    accept AS30132
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS30132  2001:7f8:13::a503:132:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    ISC:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30132  2001:7f8:13::a503:132:2    accept AS30132
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS30132  2001:7f8:13::a503:132:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Duocast BV:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31477  2001:7f8:13::a503:1477:1    accept AS-DUOCAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS31477  2001:7f8:13::a503:1477:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Iunxi BV:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34968  2001:7f8:13::a503:4968:1    accept AS-IUNXI
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34968  2001:7f8:13::a503:4968:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    TRIX:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35709  2001:7f8:13::a503:5709:1    accept AS-TRIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS35709  2001:7f8:13::a503:5709:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Gemeente Heerlen:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38915  2001:7f8:13::a503:8915:1    accept AS38915
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS38915  2001:7f8:13::a503:8915:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    LASOTEL SAS:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39180  2001:7f8:13::a503:9180:1    accept AS-LASOTEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS39180  2001:7f8:13::a503:9180:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    CBizz:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30925  2001:7f8:13::a503:925:1    accept AS-SPEEDXS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS30925  2001:7f8:13::a503:925:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Goscomb:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39326  2001:7f8:13::a503:9326:1    accept AS39326
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS39326  2001:7f8:13::a503:9326:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Marktplaats:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41552  2001:7f8:13::a504:1552:1    accept AS41552
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS41552  2001:7f8:13::a504:1552:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenFactory:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41666  2001:7f8:13::a504:1666:1    accept AS58299
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS41666  2001:7f8:13::a504:1666:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Prolocation:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41887  2001:7f8:13::a504:1887:1    accept AS41887
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS41887  2001:7f8:13::a504:1887:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Gelderland Internet Exchange:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43190  2001:7f8:13::a504:3190:1    accept AS43190
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS43190  2001:7f8:13::a504:3190:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Equinix Netherlands:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47886  2001:7f8:13::a504:7886:1    accept AS-EQUINIX-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS47886  2001:7f8:13::a504:7886:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Equinix Netherlands:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47886  2001:7f8:13::a504:7886:2    accept AS-EQUINIX-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS47886  2001:7f8:13::a504:7886:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Astralus:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48635  2001:7f8:13::a504:8635:1    accept AS-ASTRALUS
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS48635  2001:7f8:13::a504:8635:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    I3D:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544  2001:7f8:13::a504:9544:1    accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS49544  2001:7f8:13::a504:9544:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SpeakUp:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49627  2001:7f8:13::a504:9627:1    accept AS49627
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS49627  2001:7f8:13::a504:9627:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    SpeakUp:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49627  2001:7f8:13::a504:9627:2    accept AS49627
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS49627  2001:7f8:13::a504:9627:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netskope Inc:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS55256  2001:7f8:13::a505:5256:1    accept AS-NETSKOPE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS55256  2001:7f8:13::a505:5256:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Netskope Inc:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS55256  2001:7f8:13::a505:5256:2    accept AS-NETSKOPE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS55256  2001:7f8:13::a505:5256:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Tango S.A.:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56665  2001:7f8:13::a505:6665:1    accept AS-TANGO
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS56665  2001:7f8:13::a505:6665:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    OpenFactory:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58299  2001:7f8:13::a505:8299:1    accept AS58299
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS58299  2001:7f8:13::a505:8299:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Parknet:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197301 2001:7f8:13::a519:7301:1    accept AS-PARKNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS197301 2001:7f8:13::a519:7301:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NBIP:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200020 2001:7f8:13::a520:0020:1    accept AS200020
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS200020 2001:7f8:13::a520:0020:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NBIP:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200020 2001:7f8:13::a520:0020:2    accept AS200020
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS200020 2001:7f8:13::a520:0020:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Productsup:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200249 2001:7f8:13::a520:249:1    accept AS200249
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS200249 2001:7f8:13::a520:249:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Openfiber:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207176 2001:7f8:13::a520:7176:1    accept AS-OPENFIBER
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS207176 2001:7f8:13::a520:7176:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Openfiber:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207176 2001:7f8:13::a520:7176:2    accept AS-OPENFIBER
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS207176 2001:7f8:13::a520:7176:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    AS212635:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS212635 2001:7f8:13::a521:2635:1    accept AS212635:AS-212635
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS212635 2001:7f8:13::a521:2635:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | Routeservers IPv4                    |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    Frys-IX Routeserver 1:
import:     from AS56393  185.1.203.253  action pref=80; accept AS56393
export:     to  AS56393  185.1.203.253  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Frys-IX Routeserver 2:
import:     from AS56393  185.1.203.254  action pref=80; accept AS56393
export:     to  AS56393  185.1.203.254  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    rs1.nl-ix.net:
import:     from AS34307  193.239.116.255 action pref=80; accept ANY
export:     to  AS34307  193.239.116.255 announce AS12859:AS-BIT
remarks:    rs2.nl-ix.net:
import:     from AS34307  193.239.117.0  action pref=80; accept ANY
export:     to  AS34307  193.239.117.0  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    rs1.ams-ix.net:
import:     from AS6777  80.249.208.255  action pref=80; accept ANY
export:     to  AS6777  80.249.208.255  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    rs2.ams-ix.net:
import:     from AS6777  80.249.209.0   action pref=80; accept ANY
export:     to  AS6777  80.249.209.0   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    rs1.de-cix.net:
import:     from AS6695  80.81.192.157  action pref=80; accept ANY
export:     to  AS6695  80.81.192.157  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    rs2.de-cix.net:
import:     from AS6695  80.81.193.157  action pref=80; accept ANY
export:     to  AS6695  80.81.193.157  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | Routeservers IPv6                    |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    Frys-IX Route Server 1:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56393  2001:7f8:10f::dc49:253     accept AS56393
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS56393  2001:7f8:10f::dc49:253     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Frys-IX Route Server 2:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56393  2001:7f8:10f::dc49:254     accept AS56393
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS56393  2001:7f8:10f::dc49:254     announce AS12859:AS-BIT
remarks:    rs1.nl-ix.net:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34307  2001:7f8:13::a503:4307:1    accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34307  2001:7f8:13::a503:4307:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    rs2.nl-ix.net:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34307  2001:7f8:13::a503:4307:2    accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34307  2001:7f8:13::a503:4307:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    rs1.ams-ix.net:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777  2001:7f8:1::a500:6777:1    accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6777  2001:7f8:1::a500:6777:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    rs2.ams-ix.net:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777  2001:7f8:1::a500:6777:2    accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6777  2001:7f8:1::a500:6777:2    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    rs1.de-cix.net:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695  2001:7f8::1a27:5051:c09d    accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6695  2001:7f8::1a27:5051:c09d    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    rs2.de-cix.net:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695  2001:7f8::1a27:5051:c19d    accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6695  2001:7f8::1a27:5051:c19d    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | Transit IPv4                      |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    NTT/Verio:
import:     from AS2914  213.198.77.137  action pref=80; accept ANY
export:     to  AS2914  213.198.77.137  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Arelion:
import:     from AS1299  62.115.56.156  action pref=80; accept ANY
export:     to  AS1299  62.115.56.156  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NTT:
import:     from AS2914  83.231.213.57  action pref=80; accept ANY
export:     to  AS2914  83.231.213.57  announce AS12859:AS-BIT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | Transit IPv6                      |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    Arelion:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299  2001:2035:0:2568::1      accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1299  2001:2035:0:2568::1      announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NTT:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914  2001:418:0:5000:0:0:0:1401   accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS2914  2001:418:0:5000:0:0:0:1401   announce AS12859:AS-BIT
remarks:    NTT/Verio:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914  2001:728:0:5000::71      accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS2914  2001:728:0:5000::71      announce AS12859:AS-BIT
remarks:    Hurricane Electric (via AMS-IX):
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939  2001:7f8:1::a500:6939:1    accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6939  2001:7f8:1::a500:6939:1    announce AS12859:AS-BIT
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    | Other Information:                   |
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    This object reflects the routing policy as configured in
remarks:    our routers. accept ANY means 'we do not filter' rather
remarks:    than 'we use this AS for transit'.
remarks:    We do not filter our peers unless they screw up.
remarks:    We do use maximum-prefix filters on all sessions.
remarks:
remarks:    If you want to peer with us, visit
remarks:    http://noc.bit.nl/peering/
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    Communities tagged on inbound transit/peering prefixes:
remarks:
remarks:    ORIGIN-AMSIX    12859:1000
remarks:    ORIGIN-AMSIX-RS   12859:1001
remarks:    ORIGIN-NLIX     12859:1005
remarks:    ORIGIN-NLIX-RS   12859:1006
remarks:    ORIGIN-DECIX    12859:1010
remarks:    ORIGIN-DECIX-RS   12859:1015
remarks:    ORIGIN-FRYSIX    12859:1020
remarks:    ORIGIN-FRYSIX-RS  12859:1025
remarks:    ORIGIN-PUBLICPEER  12859:1100
remarks:    ORIGIN-TRANSIT   12859:1200
remarks:    ORIGIN-PRIVATEPEER 12859:1400
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    Special-meaning internal communities:
remarks:
remarks:    BIT-BLACKHOLE    12859:666
remarks:    BIT-LOCAL      12859:3000
remarks:    BIT-INTERNAL    12859:3100
remarks:    BIT-TRANSITCUSTOMER 12859:4000
remarks:    BIT-PRIVATECUSTOMER 12859:4100
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    Customers can use the following communities to
remarks:    control our outbound advertisements:
remarks:
remarks:    NO-OUT-AMSIX    12859:2000
remarks:    NO-OUT-AMSIX-RS   12859:2001
remarks:    NO-OUT-NLIX     12859:2005
remarks:    NO-OUT-NLIX-RS   12859:2006
remarks:    NO-OUT-DECIX    12859:2010
remarks:    NO-OUT-DECIX-RS   12859:2015
remarks:    NO-OUT-FRYSIX    12859:2020
remarks:    NO-OUT-FRYSIX-RS  12859:2025
remarks:    NO-OUT-PUBLICPEER  12859:2100
remarks:    NO-OUT-TRANSIT   12859:2200
remarks:    NO-OUT-NTTVERIO   12859:2240
remarks:    NO-OUT-ARELION   12859:2260
remarks:    NO-OUT-CUSTOMER   12859:2300
remarks:    NO-OUT-PRIVATEPEER 12859:2400
remarks:    +---------------------------------------------------------+
remarks:    BIT supports blackholing of destination IP addresses:
remarks:    BIT-BLACKHOLE:   12859:666
remarks:    +---------------------------------------------------------+
created:    2002-09-19T06:04:26Z
last-modified: 2024-02-15T10:00:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BIT1-RIPE
org-name:    BIT BV
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Postbus 536
address:    6710 BM
address:    BM EDE
address:    NETHERLANDS
phone:     +31318648688
fax-no:     +31318643334
admin-c:    TEUN-RIPE
admin-c:    AB2298-RIPE
admin-c:    SSM13-RIPE
mnt-ref:    BIT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BIT-MNT
abuse-c:    BBAR1-RIPE
created:    2004-04-17T11:40:08Z
last-modified: 2022-08-10T09:19:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BIT B.V. Technical Role Account
address:    BIT B.V.
address:    Galileilaan 19
address:    6716 BP EDE
address:    The Netherlands
phone:     +31 318 648688
fax-no:     +31 318 643334
abuse-mailbox: abuse@bit.nl
admin-c:    AB2298-RIPE
admin-c:    TEUN-RIPE
tech-c:     AB2298-RIPE
tech-c:     TEUN-RIPE
nic-hdl:    BIT-RIPE
remarks:    Please send abuse complaints ONLY to abuse@bit.nl
remarks:    Technical issues can be directed to noc@bit.nl
remarks:    Peering requests go to peering@bit.nl
remarks:    Peering details can be found at http://noc.bit.nl
mnt-by:     BIT-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2013-05-21T08:36:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]