| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELEMAXX AS12843

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12843
as-name:    TELEMAXX
org:      ORG-TTG2-RIPE
remarks:
remarks:    upstreams
remarks:
import:     from AS174 action pref=150; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-TXX
import:     from AS3257 action pref=150; accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-TXX
import:     from AS1299 action pref=150; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-TXX
import:     from AS8560 action pref=150; accept ANY
export:     to AS8560 announce AS-TXX
import:     from AS3320 action pref=150; accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-TXX
remarks:
remarks:    peerings
remarks:
import:     from AS8560 action pref=200; accept AS-1AND1
export:     to AS8560 announce AS-TXX
import:     from AS6695 action pref=200; accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-TXX
import:     from AS65001 action pref=200; accept AS-BW-IX-KARLSRUHE
export:     to AS65001 announce AS-TXX
import:     from AS15169 action pref=200; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-TXX
import:     from AS12306 action pref=200; accept AS-PLUSLINE
export:     to AS12306 announce AS-TXX
import:     from AS13184 action pref=200; accept AS-HANSENET
export:     to AS13184 announce AS-TXX
import:     from AS6805 action pref=200; accept AS-TDDE
export:     to AS6805 announce AS-TXX
import:     from AS9063 action pref=300; accept AS-SAARGATE
export:     to AS9063 announce AS-TXX
import:     from AS5430 action pref=200; accept AS-FREENETDE
export:     to AS5430 announce AS-TXX
import:     from AS20676 action pref=250; accept AS-QSC
export:     to AS20676 announce AS-TXX
import:     from AS6661 action pref=200; accept AS-PTLU
export:     to AS6661 announce AS-TXX
import:     from AS16509 action pref=200; accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-TXX
import:     from AS714 action pref=200; accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-TXX
import:     from AS32934 action pref=200; accept AS-Facebook
export:     to AS32934 announce AS-TXX
import:     from AS32590 action pref=200; accept AS-Valve
export:     to AS32590 announce AS-TXX
import:     from AS8365 action pref=200; accept AS-MANDA
export:     to AS8365 announce AS-TXX
import:     from AS6939 action pref=200; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-TXX
import:     from AS2603 action pref=200; accept AS-NORDUNET
export:     to AS2603 announce AS-TXX
import:     from AS9002 action pref=200; accept AS-RETN
export:     to AS9002 announce AS-TXX
import:     from AS8596 action pref=200; accept AS-HOTZE
export:     to AS8596 announce AS-TXX
import:     from AS36408 action pref=200; accept AS-CDNETWORKSUS-02
export:     to AS36408 announce AS-TXX
import:     from AS13030 action pref=200; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-TXX
import:     from AS42473 action pref=200; accept AS-ANEXIA
export:     to AS42473 announce AS-TXX
import:     from AS680 action pref=200; accept AS-DFN
export:     to AS680 announce AS-TXX
import:     from AS3223 action pref=200; accept AS-VOXILITY
export:     to AS3223 announce AS-TXX
import:     from AS25291 action pref=200; accept AS-SysEleven
export:     to AS25291 announce AS-TXX
import:     from AS20562 action pref=200; accept AS-OPEN-PEERING
export:     to AS20562 announce AS-TXX
import:     from AS3209 action pref=200; accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to AS3209 announce AS-TXX
import:     from AS50629 action pref=200; accept AS-LWL
export:     to AS50629 announce AS-TXX
import:     from AS43350 action pref=200; accept AS-NFORCE
export:     to AS43350 announce AS-TXX
import:     from AS42 action pref=200; accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-TXX
import:     from AS19679 action pref=200; accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 announce AS-TXX
import:     from AS46489 action pref=200; accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 announce AS-TXX
import:     from AS8551 action pref=200; accept AS-BEZEQINT
export:     to AS8551 announce AS-TXX
import:     from AS14340 action pref=200; accept AS-SALESFORCE
export:     to AS14340 announce AS-TXX
import:     from AS54104 action pref=200; accept AS-STACKPATH
export:     to AS54104 announce AS-TXX
import:     from AS20940 action pref=200; accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-TXX
import:     from AS8657 action pref=200; accept AS-CPRM
export:     to AS8657 announce AS-TXX
import:     from AS8220 action pref=200; accept AS-COLT
export:     to AS8220 announce AS-TXX
import:     from AS8966 action pref=200; accept AS-EMIX
export:     to AS8966 announce AS-TXX
remarks:
remarks:    customers
remarks:
import:     from AS202113 action pref=300; accept AS-PLANB
export:     to AS202113 announce ANY
import:     from AS51862 action pref=300; accept AS51862
export:     to AS51862 announce ANY
import:     from AS20849 action pref=300; accept AS520849
export:     to AS20849 announce ANY
import:     from AS57224 action pref=300; accept AS57224
export:     to AS57224 announce ANY
import:     from AS50964 action pref=300; accept AS50964
export:     to AS50964 announce ANY
import:     from AS47372 action pref=300; accept AS-BRINGEIT
export:     to AS47372 announce ANY
import:     from AS13040 action pref=300; accept AS13040
export:     to AS13040 announce ANY
import:     from AS202040 action pref=300; accept AS202040
export:     to AS202040 announce ANY
import:     from AS200941 action pref=300; accept AS200941
export:     to AS200941 announce ANY
import:     from AS25579 action pref=300; accept AS25579
export:     to AS25579 announce ANY
import:     from AS29682 action pref=300; accept AS29682
export:     to AS29682 announce ANY
import:     from AS31735 action pref=300; accept AS31735
export:     to AS31735 announce ANY
import:     from AS35309 action pref=300; accept AS35309
export:     to AS35309 announce ANY
import:     from AS24926 action pref=300; accept AS24926
export:     to AS24926 announce ANY
import:     from AS41699 action pref=300; accept AS41699
export:     to AS41699 announce ANY
import:     from AS20795 action pref=300; accept AS20795
export:     to AS20795 announce ANY
import:     from AS58106 action pref=300; accept AS58106
export:     to AS58106 announce ANY
import:     from AS29236 action pref=300; accept AS29236
export:     to AS29236 announce ANY
import:     from AS13148 action pref=300; accept AS13148
export:     to AS13148 announce ANY
import:     from AS49819 action pref=300; accept AS49819
export:     to AS49819 announce ANY
import:     from AS25245 action pref=300; accept AS25245
export:     to AS25245 announce ANY
import:     from AS44152 action pref=300; accept AS44152
export:     to AS44152 announce ANY
import:     from AS201741 action pref=300; accept AS201741
export:     to AS201741 announce ANY
import:     from AS203465 action pref=300; accept AS203465
export:     to AS203465 announce ANY
import:     from AS57190 action pref=300; accept AS57190
export:     to AS57190 announce ANY
import:     from AS43204 action pref=300; accept AS43204
export:     to AS43204 announce ANY
import:     from AS202545 action pref=300; accept AS202545
export:     to AS202545 announce ANY
import:     from AS206825 action pref=300; accept AS206825
export:     to AS206825 announce ANY
import:     from AS198321 action pref=300; accept AS198321
export:     to AS198321 announce ANY
import:     from AS205543 action pref=300; accept AS205543
export:     to AS205543 announce ANY
import:     from AS205390 action pref=300; accept AS205390
export:     to AS205390 announce ANY
import:     from AS205046 action pref=300; accept AS205046
export:     to AS205046 announce ANY
import:     from AS202462 action pref=300; accept AS202462
export:     to AS202462 announce ANY
import:     from AS35309 action pref=300; accept AS35309
export:     to AS35309 announce ANY
import:     from AS207572 action pref=300; accept AS207572
export:     to AS207572 announce ANY
import:     from AS13054 action pref=300; accept AS-FREINET
export:     to AS13054 announce ANY
import:     from AS25081 action pref=300; accept AS-HDiT
export:     to AS25081 announce ANY
import:     from AS21234 action pref=300; accept AS21234
export:     to AS21234 announce ANY
import:     from AS3278 action pref=300; accept AS3278
export:     to AS3278 announce ANY
import:     from AS210424 action pref=300; accept AS210424
export:     to AS210424 announce ANY
import:     from AS210333 action pref=300; accept AS210333
export:     to AS210333 announce ANY
admin-c:    TXX100-RIPE
tech-c:     TXX100-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TXX-MNT
created:    2002-09-09T13:21:01Z
last-modified: 2022-03-14T07:51:23Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TTG2-RIPE
org-name:    TelemaxX Telekommunikation GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Amalienbadstrasse 41 Bau 61
address:    D-76227
address:    Karlsruhe
address:    GERMANY
phone:     +49721130880
fax-no:     +497211308877
admin-c:    SS6097-RIPE
admin-c:    HK3438-RIPE
admin-c:    SC11180-RIPE
admin-c:    MK13587-RIPE
admin-c:    TOl1337-RIPE
admin-c:    KK6665-RIPE
admin-c:    MD25526-RIPE
admin-c:    TA8096-RIPE
tech-c:     TXX100-RIPE
abuse-c:    TXX100-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TXX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TXX-MNT
created:    2004-04-17T11:12:45Z
last-modified: 2021-07-27T05:59:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TelemaxX technical contact
address:    TelemaxX Telekommunikation GmbH
address:    Amalienbadstr. 41
address:    Bau 61
address:    D-76227 Karlsruhe
address:    DE
phone:     +49 721 13088 0
fax-no:     +49 721 13088 77
abuse-mailbox: abuse@telemaxx.de
admin-c:    SS6097-RIPE
admin-c:    SC11180-RIPE
tech-c:     HK3438-RIPE
tech-c:     MK13587-RIPE
tech-c:     TOl1337-RIPE
tech-c:     KK6665-RIPE
tech-c:     MD25526-RIPE
tech-c:     TA8096-RIPE
nic-hdl:    TXX100-RIPE
mnt-by:     TXX-MNT
created:    2002-05-23T13:11:26Z
last-modified: 2021-07-27T05:58:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]