| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Veltrade-AS AS12841

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12841
as-name:    Veltrade-AS
org:      ORG-IL384-RIPE
import:     from AS25515 accept ANY
export:     to AS25515 announce AS12841
import:     from AS31370 accept ANY
export:     to AS31370 announce AS12841
admin-c:    AC31920-RIPE
tech-c:     AC31920-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2015-09-23T12:17:38Z
last-modified: 2020-11-16T17:55:32Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-IL384-RIPE
org-name:    Veltrade LLC
org-type:    other
address:    143362, Moscow region, Naro-Fominsk district, d. Small Slides, d.128
abuse-c:    AC31920-RIPE
mnt-ref:    lidertelecom-mnt
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2015-09-22T12:05:45Z
last-modified: 2018-01-25T12:58:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse Contact
address:    143362, Moscow region, Naro-Fominsk district, d. Malie Goki, d.128
abuse-mailbox: support@veltrade.ru
nic-hdl:    AC31920-RIPE
mnt-by:     lidertelecom-mnt
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2016-05-13T10:40:51Z
last-modified: 2019-03-15T08:22:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]