| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 184.73.14.222 (lg) / ec2-184-73-14-222.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:b849:ede::b849:ede (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HOMEPL-AS AS12824

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12824
as-name:    HOMEPL-AS
org:      ORG-hA12-RIPE
remarks:    GTS-ENERGIS
import:     from AS8246 action med=100; accept ANY
export:     to AS8246 announce AS-HOMEPL
remarks:    LEVEL3
import:     from AS3356 action med=90; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-HOMEPL
remarks:    ATMAN
import:     from AS24748 action med=30; accept ANY
export:     to AS24748 announce AS-HOMEPL
remarks:    PLIX
import:     from AS8545 action med=10; accept AS-PLIX
export:     to AS8545 announce AS-HOMEPL
remarks:    CROWLEY
import:     from AS12968 action med=20; accept AS-CDP
export:     to AS12968 announce AS-HOMEPL
remarks:    NASK
import:     from AS8308 action med=20; accept AS-NASK
export:     to AS8308 announce AS-HOMEPL
remarks:    TKTELEKOM
import:     from AS20960 action med=20; accept AS-TKTELEKOM
export:     to AS20960 announce AS-HOMEPL
remarks:    NETIA
import:     from AS12741 action med=10; accept AS-NETIA
export:     to AS12741 announce AS-HOMEPL
remarks:    INIT7
import:     from AS13030 action med=10; accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-HOMEPL
remarks:    OVH
import:     from AS16276 action med=10; accept AS-OVH
export:     to AS16276 announce AS-HOMEPL
admin-c:    hNA8-RIPE
tech-c:     hNA8-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HOMENET-MNT
created:    2002-02-22T12:33:57Z
last-modified: 2019-01-14T10:29:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-hA12-RIPE
org-name:    home.pl S.A.
org-type:    LIR
address:    ul. Zbozowa 4
address:    70-653
address:    Szczecin
address:    POLAND
phone:     +48914325555
phone:     +48914325540
fax-no:     +48914325599
mnt-ref:    HOMENET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HOMENET-MNT
admin-c:    HOME4-RIPE
abuse-c:    HA2866-RIPE
created:    2004-04-17T11:47:11Z
last-modified: 2019-01-14T10:26:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      home.pl Network Administrators
address:    home.pl S.A.
address:    Zbozowa 4
address:    70-653 Szczecin
address:    Poland
phone:     +48 504 502 500
fax-no:     +48 91 432 55 99
admin-c:    DG11796-RIPE
tech-c:     RAVN-RIPE
tech-c:     MKAP-RIPE
nic-hdl:    hNA8-RIPE
mnt-by:     HOMENET-MNT
created:    2004-01-28T12:12:16Z
last-modified: 2019-01-14T10:28:37Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@home.pl
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]