| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.200.130.163 (lg) / ec2-52-200-130-163.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34c8:82a3::34c8:82a3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CCBANK-AS AS12795

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12795
as-name:    CCBANK-AS
org:      ORG-CA1148-RIPE
import:     from AS8262 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43561 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8262 announce AS12795
export:     to AS43561 announce AS12795
admin-c:    NP498-RIPE
tech-c:     NO169-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CCBANK-MNT
created:    2004-02-04T15:12:37Z
last-modified: 2018-09-04T10:00:39Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NAL1-RIPE

organisation:  ORG-CA1148-RIPE
org-name:    Central Cooperative Bank PLC
org-type:    OTHER
address:    103 "Rakovska" Str.
address:    Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AR25204-RIPE
phone:     +359 889 934605
admin-c:    NP498-RIPE
tech-c:     NO169-RIPE
mnt-by:     CCBANK-MNT
mnt-ref:    CCBANK-MNT
created:    2012-02-01T14:16:19Z
last-modified: 2014-11-17T21:02:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nikolay Opichkov
address:    Central Cooperative Bank PLC. - Bulgaria
address:    103 "Rakovska" Str.
address:    Sofia
address:    Bulgaria
phone:     +359 2 9266538
fax-no:     +359 2 9804386
nic-hdl:    NO169-RIPE
created:    2004-02-02T14:39:38Z
last-modified: 2012-02-02T12:42:04Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     CCBANK-MNT

person:     Nikolay Popchev
address:    Central Cooperative Bank PLC. - Bulgaria
address:    103 "Rakovska" Str.
address:    Sofia
address:    Bulgaria
phone:     +359 2 9266537
fax-no:     +359 2 9804386
nic-hdl:    NP498-RIPE
created:    2004-02-02T14:39:39Z
last-modified: 2012-02-02T12:43:05Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     CCBANK-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]