| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  A1-TELEKOM-AT AS12793

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12793
org:      ORG-TAA1-RIPE
as-name:    A1-TELEKOM-AT
descr:     A1 Telekom Austria AG
descr:     Arsenal Obj 24
descr:     1030 Vienna
remarks:    formerly eTel Austria AG
remarks:    *****************
remarks:    * Upstream rel. *
remarks:    *****************
import:     from AS1901 accept ANY
export:     to AS1901 announce ANY
import:     from AS8447 accept ANY
export:     to AS8447 announce ANY
admin-c:    HMH25-RIPE
tech-c:     NCH12-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8447-MNT
created:    2002-08-22T09:38:07Z
last-modified: 2022-07-13T08:23:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TAA1-RIPE
org-name:    A1 Telekom Austria AG
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Lassallestrasse 9
address:    1020
address:    Wien
address:    AUSTRIA
phone:     +43 50 664 8 664 100
fax-no:     +43 50 664 8 664 101
descr:     ======================================================================
descr:     www.a1.net
descr:     Abuse issues abuse@A1.at
descr:     Operational issues noc@aon.at
descr:     Peering requests peering@aon.at
descr:     Looking glass https://ppp.a1.net/tools/lookingglass.sp
descr:     Other info https://as8447.peeringdb.com
descr:     ======================================================================
admin-c:    NCH12-RIPE
admin-c:    HMH25-RIPE
admin-c:    AJ2061-RIPE
admin-c:    MA3804-RIPE
abuse-c:    HMH25-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS8447-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8447-MNT
created:    2004-04-17T10:59:34Z
last-modified: 2020-12-16T12:30:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Host Master Highway
address:    A1 Telekom Austria AG
address:    Arsenal Objekt 24
address:    1030 Vienna
address:    Austria
phone:     +43 50 664 8 664 100
fax-no:     +43 50 664 8 664 101
abuse-mailbox: abuse@a1.at
remarks:    for database maintenance please contact
remarks:    < hostmaster @ aon.at >
admin-c:    MA3804-RIPE
admin-c:    AJ2061-RIPE
tech-c:     MA3804-RIPE
tech-c:     AJ2061-RIPE
nic-hdl:    HMH25-RIPE
mnt-by:     AS8447-MNT
created:    2002-05-31T10:41:49Z
last-modified: 2021-10-19T11:50:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC Highway
address:    A1 Telekom Austria AG
address:    PNO IP - Highway 194
address:    Arsenal Objekt 24
address:    1103 Vienna
address:    Austria
phone:     +43 50 664 8 664 100
fax-no:     +43 50 664 8 664 101
abuse-mailbox: abuse@a1.at
remarks:    for routing issues please contact network core
remarks:    < noc @ aon.at >
admin-c:    HMH25-RIPE
tech-c:     AW973-RIPE
tech-c:     WB381-RIPE
tech-c:     MP165-RIPE
tech-c:     AV2603-RIPE
nic-hdl:    NCH12-RIPE
mnt-by:     AS8447-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2022-07-13T08:20:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]