| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KHB-AS AS12770

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12770
as-name:    KHB-AS
org:      ORG-PNU1-RIPE
import:     from AS5568 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3267 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34584 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5568 announce AS12770
export:     to AS3267 announce AS12770
export:     to AS34584 announce AS12770
status:     ASSIGNED
default:    to AS5568 action pref=100; networks ANY
admin-c:    TAN-RU
tech-c:     TAN-RU
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KCNET-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-09-04T09:48:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-PNU1-RIPE
org-name:    Pacific National University, Public Institution
org-type:    OTHER
address:    Russia, 127055, Moscow, Novolesnaya str., 2
phone:     +7 4212733730
abuse-c:    PNU4-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     KCNET-MNT
created:    2014-04-08T14:14:39Z
last-modified: 2014-04-09T08:45:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey N. Tuev
address:    Khabarovsk regional center of information technologies and telecommunications
address:    Tikhookeanskaya st. 221 of. 1.
address:    Khabarovsk
address:    Russia
phone:     +7 4212 733729
fax-no:     +7 4212 744602
nic-hdl:    TAN-RU
mnt-by:     KCNET-MNT
created:    2012-02-10T08:42:02Z
last-modified: 2012-02-10T08:43:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]