| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.68.86 (lg) / ec2-44-201-68-86.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:4456::2cc9:4456 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SOFTEC-MNT AS12750

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12750
as-name:    SOFTEC-MNT
descr:     Interconnect Services
descr:     Industriestrasse 51
descr:     Steinhausen
descr:     Switzerland
org:      ORG-SIA1-RIPE
import:     from AS3303 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8821 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3303 announce AS12750
export:     to AS8821 announce AS12750
admin-c:    BRA2-RIPE
tech-c:     MG66-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     BM3168-RIPE
mnt-by:     AS12750-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:17:28Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SIA1-RIPE
org-name:    Softec AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Industriestrasse 51
address:    CH-6312
address:    Steinhausen
address:    SWITZERLAND
phone:     +41417470747
fax-no:     +41417470748
admin-c:    BM3168-RIPE
admin-c:    MG66-RIPE
mnt-ref:    AS12750-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS12750-MNT
abuse-c:    siah32-ripe
created:    2004-04-17T11:03:15Z
last-modified: 2020-12-16T12:36:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bitzi Manuel
address:    Softec AG
address:    Industriestrasse 51
address:    CH-6312 Steinhausen
address:    Switzerland
phone:     +41 41 747 07 47
fax-no:     +41 41 747 07 48
nic-hdl:    BM3168-RIPE
mnt-by:     AS12750-MNT
created:    2007-09-18T08:44:38Z
last-modified: 2017-01-24T09:55:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adrian Brunner
address:    Softec AG
address:    Industriestrasse 51
address:    CH-6312 Steinhausen
address:    Switzerland
phone:     +41 41 747 07 47
fax-no:     +41 41 747 07 48
nic-hdl:    BRA2-RIPE
mnt-by:     AS12750-MNT
created:    2002-06-24T14:50:12Z
last-modified: 2017-01-24T07:55:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marius Gaudin
address:    Softec AG
address:    Industriestrasse 51
address:    CH-6312 Steinhausen
address:    Switzerland
phone:     +41 41 747 07 47
fax-no:     +41 41 747 07 48
nic-hdl:    MG66-RIPE
mnt-by:     AS12750-MNT
created:    2002-07-13T10:21:48Z
last-modified: 2017-01-24T07:57:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]