| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MELITACABLE AS12709

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12709
as-name:    MELITACABLE
org:      ORG-MCp1-RIPE
import:     from AS1267 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS35134 accept AS35134
import:     from AS57435 accept AS57435
import:     from AS57567 accept AS57567
import:     from AS200127 accept AS200127
import:     from AS200805 accept AS200805
export:     to AS1267 announce AS-MELITA
export:     to AS3356 announce AS-MELITA
export:     to AS1299 announce AS-MELITA
export:     to AS35134 announce ANY
export:     to AS57435 announce ANY
export:     to AS57567 announce ANY
export:     to AS200127 announce ANY
export:     to AS200805 announce ANY
admin-c:    MC2549-RIPE
tech-c:     MC2549-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MELITACABLE-MNT
created:    2002-09-10T11:50:59Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MCp1-RIPE
org-name:    Melita Limited
country:    MT
org-type:    LIR
address:    Gasan Centre
        Mriehel ByPass
address:    BKR3000
address:    Mriehel
address:    MALTA
phone:     +356 2727 0000
fax-no:     +356 2727 5040
admin-c:    MPB5-RIPE
admin-c:    AC16014-RIPE
admin-c:    MC2549-RIPE
mnt-ref:    MELITACABLE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MELITACABLE-MNT
abuse-c:    MC2549-RIPE
created:    2004-04-17T11:39:20Z
last-modified: 2020-12-16T12:57:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MELITACABLE Hostmaster
address:    Melita plc
address:    Gasan Centre
address:    Mriehel By-Pass
address:    Mriehel BKR 3000
address:    MALTA
remarks:    ---------------------------------
remarks:    SPAM/ABUSE: abuse@melitacable.com
remarks:    ---------------------------------
phone:     +356 2727 0000
fax-no:     +356 2727 5040
abuse-mailbox: abuse@melitacable.com
admin-c:    AC16014-RIPE
tech-c:     PC16800-RIPE
tech-c:     MPB5-RIPE
nic-hdl:    MC2549-RIPE
mnt-by:     MELITACABLE-MNT
created:    2002-10-25T10:02:04Z
last-modified: 2020-02-19T16:22:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]