| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STATEL-AS AS12683

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12683
org:      ORG-JR8-RIPE
as-name:    STATEL-AS
descr:     Stavropol branch of Rostelecom
descr:     10/12, Oktyabrskoi Revolutsii pr., Stavropol, 355035, Russia
descr:     tel: +78652351112 fax: +78652245258
import:     from AS44467 accept ANY
import:     from AS49721 action pref=100; accept AS49721
import:     from AS50317 action pref=100; accept AS50317
import:     from AS52010 action pref=100; accept AS52010
import:     from AS57064 action pref=100; accept AS57064
import:     from AS12484 action pref=100; accept AS12484
import:     from AS44963 action pref=100; accept AS44963
import:     from AS50250 action pref=100; accept AS50250
import:     from AS13077 action pref=100; accept AS13077
import:     from AS61291 action pref=100; accept AS61291
import:     from AS44412 action pref=100; accept AS44412
import:     from AS202802 action pref=100; accept AS202802
import:     from AS62236 action pref=100; accept AS62236
import:     from AS57579 action pref=100; accept AS57579
export:     to AS44467 announce ANY
export:     to AS49721 announce ANY
export:     to AS50317 announce ANY
export:     to AS52010 announce ANY
export:     to AS57064 announce ANY
export:     to AS12484 announce ANY
export:     to AS44963 announce ANY
export:     to AS50250 announce ANY
export:     to AS13077 announce ANY
export:     to AS61291 announce ANY
export:     to AS44412 announce ANY
export:     to AS202802 announce ANY
export:     to AS62236 announce ANY
export:     to AS57579 announce ANY
default:    to AS44467 action pref=100; networks ANY
admin-c:    SG2478-RIPE
admin-c:    AI212-RIPE
tech-c:     AI212-RIPE
tech-c:     SG2478-RIPE
remarks:    Please report network,spam problem to: stv.monitoring@south.rt.ru
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     STATEL-RIPE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-01-12T11:05:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JR8-RIPE
org-name:    PJSC Rostelecom
country:    RU
org-type:    LIR
address:    25-2, Dubovaya Roscha street
address:    127427
address:    MOSCOW
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 339 11 22
fax-no:     +74999953619
admin-c:    RTNC-RIPE
admin-c:    DS4715-RIPE
admin-c:    EP6706-RIPE
admin-c:    OO1522-RIPE
admin-c:    NM7547-RIPE
admin-c:    AA728-RIPE
admin-c:    SVS153-RIPE
admin-c:    ASV77-RIPE
admin-c:    RVP-RIPE
admin-c:    VEV57-RIPE
admin-c:    TR4627-RIPE
admin-c:    TL4565-RIPE
admin-c:    AVB77-RIPE
admin-c:    DN216-RIPE
admin-c:    DA2353-RIPE
admin-c:    ANK2555-RIPE
admin-c:    IS111-RIPE
admin-c:    VE128-RIPE
admin-c:    SS216-RIPE
abuse-c:    RTNC-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ROSTELECOM-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ROSTELECOM-MNT
created:    2005-03-22T11:11:20Z
last-modified: 2021-03-12T18:23:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Ivanov
address:    290, Myra st., 355000, Stavropol, Russia
phone:     +7 8652 249595
fax-no:     +7 8652 243432
nic-hdl:    AI212-RIPE
mnt-by:     STATEL-RIPE-MNT
created:    2009-06-04T05:40:19Z
last-modified: 2016-05-11T14:03:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Serge Guznov
address:    290, Myra st.
address:    355000, Stavropol, Russia
phone:     +7 8652 262645
nic-hdl:    SG2478-RIPE
mnt-by:     STATEL-RIPE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-05-11T14:17:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]