| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-Ringier AS12672

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12672
as-name:    ASN-Ringier
org:      ORG-RPS2-RIPE
import:     from AS5606 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39737 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8953 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5606 announce AS12672
export:     to AS39737 announce AS12672
export:     to AS8953 announce AS12672
default:    to AS5606 action pref=200; networks ANY
default:    to AS39737 action pref=100; networks ANY
default:    to AS8953 action pref=100; networks ANY
admin-c:    GCC1-RIPE
tech-c:     GCC1-RIPE
tech-c:     GEB1-RIPE
tech-c:     DD2270-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS12672-MNT
mnt-by:     ALSYS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:13:32Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ANS6-RIPE

organisation:  ORG-RPS2-RIPE
org-name:    Ringier Print SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Dimitrie Pompeiu 6, Sector 2
abuse-c:    RA7401-RIPE
address:    Bucharest, Romania
mnt-ref:    ALSYS-MNT
mnt-by:     ALSYS-MNT
created:    2009-10-02T11:11:57Z
last-modified: 2022-12-01T16:45:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dragos Dionisie
address:    Ringier Romania SRL
address:    Dimitrie Pompeiu 6 Street
address:    Sector 2, Bucharest
address:    Romania
phone:     +40-21-2022020
fax-no:     +40-21-2022020
nic-hdl:    DD2270-RIPE
created:    2006-02-27T18:36:59Z
last-modified: 2016-04-07T07:42:49Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE

person:     Gabriel Claudiu Corcodel
address:    Gabriel Solutii IT SRL
address:    Camil Ressu 1
address:    Sector 3, Bucharest
address:    Romania
phone:     +40-723596806
fax-no:     +40-21-4112727
nic-hdl:    GCC1-RIPE
mnt-by:     ALSYS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-03-25T14:07:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     George Emanuel Butnaru
address:    Alsys Data SRL
address:    Drumul Sarii 146 Street
address:    Sector 6, Bucharest
address:    Romania
phone:     +40-21-4112626
fax-no:     +40-21-4112727
nic-hdl:    GEB1-RIPE
mnt-by:     ALSYS-MNT
created:    2002-01-15T11:57:19Z
last-modified: 2008-05-20T10:58:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]