| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-WINDTRE AS1267

as-block:    AS1267 - AS1275
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:10Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS1267
as-name:    ASN-WINDTRE
org:      ORG-IA36-RIPE
descr:     IUNET
remarks:    this object is managed by Flavio Palumbo
import:     from AS209368 action pref=100; accept ANY
import:     from AS204689 accept ANY
import:     from AS9035 action pref=100; accept ANY
import:     from AS-IT-SUPERNAP action pref=100; accept ANY
import:     from AS205385 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34691 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8217 action pref=100; accept AS8217
import:     from AS34691 action pref=100; accept AS34691 AS198349
import:     from AS34691 action pref=100; accept AS34691 AS198349 AS58316
import:     from AS49709 action pref=100; accept AS49709 AS204158 AS202896
import:     from AS202132 action pref=100; accept ANY
import:     from AS211257 action pref=100; accept ANY
descr:     from AS210280 action pref=100; accept ANY
import:     from AS208017 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31087 action pref=100; accept ANY
import:     from AS204694 action pref=100; accept ANY
import:     from AS206864 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29438 action pref=100; accept ANY
import:     from AS207623 action pref=100; accept ANY
import:     from AS207985 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2594 action pref=100; accept AS2594
import:     from AS52030 action pref=100; accept AS52030
import:     from AS197835 action pref=100; accept AS197835
import:     from AS39759 action pref=100; accept AS39759
import:     from AS202803 action pref=100; accept AS202803
import:     from AS206207 action pref=100; accept AS206207
import:     from AS206732 action pref=100; accept AS206732 AS202146
import:     from AS198380 action pref=100; accept AS203713 AS202761
import:     from AS203201 action pref=100; accept AS203201 AS197290
import:     from AS203201 action pref=100; accept AS203201 AS209418
import:     from AS203469 action pref=100; accept AS203469
import:     from AS206738 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197954 action pref=100;accept AS197954
import:     from AS8660 action pref=100; accept AS8660
import:     from AS31034 action pref=100;accept AS31034 AS202242
import:     from AS203201 action pref=100; accept AS203201 AS3242
import:     from AS34725 action pref=100; accept AS34725
import:     from AS3242 action pref=100; accept AS3242
import:     from AS3313 action pref=100; accept AS-INET
import:     from AS5396 action pref=100; accept AS5396
import:     from AS5442 action pref=100; accept AS-GARR
import:     from AS196880 action pref=100; accept AS196880
import:     from AS6734 action pref=100; accept AS6734 AS20637
import:     from AS29438 action pref=100; accept AS29438 AS20993
import:     from AS6737 action pref=100; accept AS6737
import:     from AS8234 action pref=100; accept AS8234
import:     from AS8293 action pref=100; accept AS8293 AS28929 OR AS5395
import:     from AS8329 action pref=100; accept AS8329 AS20604
import:     from AS21333 action pref=100; accept AS21333 AS29598
import:     from AS8463 action pref=100; accept AS8463
import:     from AS8583 action pref=100; accept AS8583
import:     from AS8815 action pref=100; accept AS8815
import:     from AS8855 action pref=100; accept AS8855
import:     from AS42176 action pref=100; accept AS42176
import:     from AS8911 action pref=100; accept AS8911
import:     from AS8978 action pref=100; accept AS8978
import:     from AS9037 action pref=100; accept AS9037
import:     from AS9076 action pref=100; accept AS9076
import:     from AS9093 action pref=100; accept AS9093
import:     from AS9104 action pref=100; accept AS9104
import:     from AS12445 action pref=100; accept AS12445
import:     from AS12465 action pref=100; accept AS12465
import:     from AS12468 action pref=100; accept AS12468
import:     from AS202132 action pref=100; accept AS202132
import:     from AS12474 action pref=100; accept AS12474
import:     from AS12498 action pref=100; accept AS12498
import:     from AS12514 action pref=100; accept AS12514
import:     from AS12515 action pref=100; accept AS12515
import:     from AS12551 action pref=100; accept AS12551
import:     from AS12761 action pref=100; accept AS-COLTIT
import:     from AS13018 action pref=100; accept AS13018
import:     from AS13145 action pref=100; accept AS13145
import:     from AS13182 action pref=100; accept AS13182
import:     from AS13286 action pref=100; accept AS13286
import:     from AS3242 action pref=100; accept AS3242 AS199042
import:     from AS15592 action pref=100; accept AS15592
import:     from AS15663 action pref=100; accept AS15663
import:     from AS15691 action pref=100; accept AS15691
import:     from AS15715 action pref=100; accept AS15715
import:     from AS15795 action pref=100; accept AS15795
import:     from AS15875 action pref=100; accept AS15875
import:     from AS15887 action pref=100; accept AS15887
import:     from AS15981 action pref=100; accept AS15981
import:     from AS16027 action pref=100; accept AS16027
import:     from AS16076 action pref=100; accept AS16076 AS34695 AS39739 AS21086 AS20992
import:     from AS16155 action pref=100; accept AS16155
import:     from AS16210 action pref=100; accept AS16210
import:     from AS16310 action pref=100; accept AS16310
import:     from AS20522 action pref=100; accept AS20522
import:     from AS20554 action pref=100; accept AS20554
import:     from AS196865 action pref=100;accept AS196865 AS202761
import:     from AS21014 action pref=100; accept AS21014
import:     from AS21036 action pref=100; accept AS21036
import:     from AS21176 action pref=100; accept AS21176
import:     from AS21451 action pref=100; accept AS21451
import:     from AS24805 action pref=100; accept AS24805
import:     from AS24817 action pref=100; accept AS24817
import:     from AS24821 action pref=100; accept AS24821
import:     from AS24994 action pref=100; accept AS24994
import:     from AS25044 action pref=100; accept AS25044
import:     from AS25350 action pref=100; accept AS25350
import:     from AS25472 action pref=100; accept AS25472 AS15544
import:     from AS25518 action pref=100; accept AS25518
import:     from AS25569 action pref=100; accept AS25569
import:     from AS28901 action pref=100; accept AS28901
import:     from AS28937 action pref=100; accept AS28937
import:     from AS28977 action pref=100; accept AS28977
import:     from AS29036 action pref=100; accept AS29036
import:     from AS29598 action pref=100; accept AS29598
import:     from AS31067 action pref=100; accept AS31067
import:     from AS21333 action pref=100; accept AS21333
import:     from AS29438 action pref=100; accept AS29438
import:     from AS31222 action pref=100; accept AS31222
import:     from AS31034 action pref=100; accept AS31034 AS31222 AS47178 AS197589 AS34405
import:     from AS6840 action pref=100; accept AS6840
import:     from AS34534 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51300 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34712 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12498 action pref=100; accept AS12498 AS12913
import:     from AS35011 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35836 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31086 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28856 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35617 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28856 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25156 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21164 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15852 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8313 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25472 action pref=100; accept AS25472 AS21291 OR AS15544 OR AS8313 OR AS42817 OR AS43834
import:     from AS39120 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39759 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41094 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8265 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15663 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41160 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24749 action pref=100; accept ANY
import:     from AS33874 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34695 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41734 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35131 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42180 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2594 action pref=100; accept AS2594 AS2595
import:     from AS35155 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31144 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21333 action pref=100; accept AS21333 AS31403
import:     from AS42515 action pref=100; accept AS42515 AS8626
import:     from AS43312 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42818 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42658 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25472 action pref=100; accept AS25472 AS43834
import:     from AS39739 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31222 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44701 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44767 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42650 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20697 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34759 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47408 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48135 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20745 action pref=100; accept ANY
import:     from AS45015 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39423 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196652 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49073 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196751 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31945 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12709 action pref=100; accept AS12709 AS12046 AS20521 AS16306 AS51166 AS57150
import:     from AS12709 action pref=100; accept AS12709 AS35134
import:     from AS12709 action pref=100; accept AS200127
import:     from AS12709 action pref=100; accept AS201821
import:     from AS49355 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16295 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24749 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41849 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21569 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196654 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15605 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41773 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196753 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50934 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24780 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49360 action pref=100; accept AS49360 AS45015 AS50627
import:     from AS41849 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2594 action pref=100; accept AS2594 AS2595 AS31516 AS31684
import:     from AS49976 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51139 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6882 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196956 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196983 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41836 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12709 action pref=100; accept AS12709 AS34558 AS57150
import:     from AS42015 action pref=100; accept AS42015 AS34382 AS12340 AS31686
import:     from AS21199 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44513 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196784 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198898 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16161 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198721 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49215 action pref=100; accept ANY
import:     from AS58177 action pref=100; accept ANY
import:     from AS60756 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39719 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198380 action pref=100; accept AS203713
import:     from AS56641 action pref=100; accept ANY
import:     from AS202017 action pref=100; accept ANY
import:     from AS60049 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198387 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3242 action pref=100; accept AS3242 AS8660
import:     from AS200873 action pref=100; accept AS200873 AS204107
import:     from AS12709 action pref=100; accept AS200805
import:     from AS200630 action pref=100; accept ANY
import:     from AS200818 action pref=100; accept ANY
import:     from AS61955 accept AS-COLOCATIONIX
import:     from AS200616 action pref=100; accept ANY
import:     from AS203201 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
import:     from AS199039 accept ANY
import:     from AS202074 accept ANY
import:     from AS203462 accept ANY
import:     from AS198090 accept ANY
import:     from AS202903 accept ANY
import:     from AS202675 accept ANY
import:     from AS206821 accept ANY
import:     from AS198349 accept ANY
import:     from AS205925 accept ANY
import:     from AS205493 accept ANY
import:     from AS20094 accept ANY
import:     from AS202803 accept ANY
import:     from AS8884 accept ANY
import:     from AS206035 accept ANY
import:     from AS204958 accept ANY
import:     from AS208862 accept ANY
import:     from AS200944 accept ANY
import:     from AS203201 accept AS39825
import:     from AS203201 accept AS208808
import:     from AS203201 accept AS60965
import:     from AS203201 accept AS209634
import:     from AS203201 accept AS204760
import:     from AS203201 accept AS20658
import:     from AS203201 accept AS41606
import:     from AS200767 accept ANY
import:     from AS202803 accept ANY
import:     from AS207739 accept ANY
import:     from AS204605 accept ANY
import:     from AS47178 accept ANY
import:     from AS199237 accept ANY
import:     from AS211257 accept ANY
import:     from AS21014 accept ANY
import:     from AS213096 accept ANY
import:     from AS35485 accept ANY
import:     from AS60559 accept ANY
import:     from AS208011 accept ANY
export:     to AS3313 announce AS-INFOSTRADA
export:     to AS209368 announce ANY
export:     to AS31087 announce ANY
export:     to AS204689 announce ANY
export:     to AS34691 announce ANY
export:     to AS206738 announce ANY
export:     to AS205385 announce ANY
export:     to AS206864 announce ANY
export:     to AS5442 announce AS-INFOSTRADA
export:     to AS9035 announce AS-INFOSTRADA
export:     to AS2594 announce ANY
export:     to AS52030 announce ANY
export:     to AS3242 announce ANY
export:     to AS210280 announce ANY
export:     to AS5396 announce ANY
export:     to AS6734 announce ANY
export:     to AS39759 announce ANY
export:     to AS197835 announce ANY
export:     to AS202132 announce ANY
export:     to AS6737 announce ANY
export:     to AS8234 announce ANY
export:     to AS204694 announce ANY
export:     to AS8293 announce ANY
export:     to AS8329 announce ANY
export:     to AS8463 announce ANY
export:     to AS8583 announce ANY
export:     to AS8815 announce ANY
export:     to AS8855 announce ANY
export:     to AS8911 announce ANY
export:     to AS8978 announce ANY
export:     to AS211257 announce ANY
export:     to AS9037 announce ANY
export:     to AS9076 announce ANY
export:     to AS203201 announce ANY
export:     to AS9093 announce ANY
export:     to AS9104 announce ANY
export:     to AS197954 announce ANY
export:     to AS12465 announce AS-INFOSTRADA
export:     to AS12468 announce ANY
export:     to AS12474 announce AS-INFOSTRADA
export:     to AS12445 announce ANY
export:     to AS206732 announce ANY
export:     to AS12498 announce ANY
export:     to AS12514 announce ANY
export:     to AS12515 announce ANY
export:     to AS12551 announce ANY
export:     to AS12761 announce AS-INFOSTRADA
export:     to AS13018 announce ANY
export:     to AS13145 announce ANY
export:     to AS207985 announce ANY
export:     to AS13182 announce ANY
export:     to AS13286 announce ANY
export:     to AS196880 announce ANY
export:     to AS15592 announce ANY
export:     to AS51300 announce ANY
export:     to AS15663 announce ANY
export:     to AS15691 announce ANY
export:     to AS15715 announce ANY
export:     to AS15795 announce ANY
export:     to AS15875 announce ANY
export:     to AS15887 announce ANY
export:     to AS15981 announce ANY
export:     to AS16027 announce ANY
export:     to AS16076 announce ANY
export:     to AS16155 announce ANY
export:     to AS16210 announce ANY
export:     to AS21569 announce ANY
export:     to AS16310 announce ANY
export:     to AS20522 announce ANY
export:     to AS20554 announce ANY
export:     to AS206207 announce ANY
export:     to AS21014 announce ANY
export:     to AS21036 announce ANY
export:     to AS21176 announce ANY
export:     to AS21451 announce ANY
export:     to AS24805 announce ANY
export:     to AS24817 announce ANY
export:     to AS24821 announce ANY
export:     to AS24994 announce ANY
export:     to AS8660 announce ANY
export:     to AS203201 announce ANY
export:     to AS25044 announce ANY
export:     to AS25350 announce ANY
export:     to AS25472 announce ANY
export:     to AS25518 announce ANY
export:     to AS25569 announce ANY
export:     to AS28901 announce ANY
export:     to AS28937 announce ANY
export:     to AS28977 announce ANY
export:     to AS29036 announce ANY
export:     to AS29598 announce ANY
export:     to AS200944 announce ANY
export:     to AS205493 announce ANY
export:     to AS205925 announce ANY
export:     to AS198349 announce ANY
export:     to AS206821 announce ANY
export:     to AS31067 announce ANY
export:     to AS31034 announce ANY
export:     to AS21333 announce ANY
export:     to AS29438 announce ANY
export:     to AS31222 announce ANY
export:     to AS6840 announce ANY
export:     to AS34534 announce ANY
export:     to AS34712 announce ANY
export:     to AS35011 announce ANY
export:     to AS35836 announce ANY
export:     to AS31086 announce ANY
export:     to AS28856 announce ANY
export:     to AS35617 announce ANY
export:     to AS28856 announce ANY
export:     to AS25156 announce ANY
export:     to AS21164 announce ANY
export:     to AS15852 announce ANY
export:     to AS21291 announce ANY
export:     to AS15544 announce ANY
export:     to AS8313 announce ANY
export:     to AS39120 announce ANY
export:     to AS8265 announce ANY
export:     to AS39759 announce ANY
export:     to AS15663 announce ANY
export:     to AS34725 announce ANY
export:     to AS41094 announce ANY
export:     to AS41160 announce ANY
export:     to AS33874 announce ANY
export:     to AS199042 announce ANY
export:     to AS24749 announce ANY
export:     to AS34695 announce ANY
export:     to AS41734 announce ANY
export:     to AS35131 announce ANY
export:     to AS33874 announce ANY
export:     to AS42180 announce ANY
export:     to AS35155 announce ANY
export:     to AS31144 announce ANY
export:     to AS42515 announce ANY
export:     to AS43312 announce ANY
export:     to AS42818 announce ANY
export:     to AS42658 announce ANY
export:     to AS43834 announce ANY
export:     to AS39739 announce ANY
export:     to AS21056 announce ANY
export:     to AS21086 announce ANY
export:     to AS31222 announce ANY
export:     to AS44701 announce ANY
export:     to AS44767 announce ANY
export:     to AS42650 announce ANY
export:     to AS44059 announce ANY
export:     to AS20697 announce ANY
export:     to AS34759 announce ANY
export:     to AS31309 announce ANY
export:     to AS47408 announce ANY
export:     to AS48135 announce ANY
export:     to AS20745 announce ANY
export:     to AS21058 announce ANY
export:     to AS45015 announce ANY
export:     to AS39423 announce ANY
export:     to AS196652 announce ANY
export:     to AS12719 announce ANY
export:     to AS49073 announce ANY
export:     to AS196751 announce ANY
export:     to AS196753 announce ANY
export:     to AS12709 announce ANY
export:     to AS49355 announce ANY
export:     to AS24749 announce ANY
export:     to AS41849 announce ANY
export:     to AS196654 announce ANY
export:     to AS15605 announce ANY
export:     to AS12046 announce ANY
export:     to AS41773 announce ANY
export:     to AS50394 announce ANY
export:     to AS20521 announce ANY
export:     to AS24780 announce ANY
export:     to AS49360 announce ANY
export:     to AS45015 announce ANY
export:     to AS41849 announce ANY
export:     to AS49976 announce ANY
export:     to AS51139 announce ANY
export:     to AS6882 announce ANY
export:     to AS196956 announce ANY
export:     to AS196983 announce ANY
export:     to AS50891 announce ANY
export:     to AS41836 announce ANY
export:     to AS57150 announce ANY
export:     to AS42015 announce ANY
export:     to AS21199 announce ANY
export:     to AS44513 announce ANY
export:     to AS196784 announce ANY
export:     to AS198898 announce ANY
export:     to AS16161 announce ANY
export:     to AS198721 announce ANY
export:     to AS49215 announce ANY
export:     to AS58177 announce ANY
export:     to AS58177 announce ANY
export:     to AS60756 announce ANY
export:     to AS39719 announce ANY
export:     to AS198380 announce ANY
export:     to AS56641 announce ANY
export:     to AS202017 announce ANY
export:     to AS60049 announce ANY
export:     to AS198387 announce ANY
export:     to AS3242 announce ANY
export:     to AS200873 announce ANY
export:     to AS203469 announce ANY
export:     to AS200127 announce ANY
export:     to AS200630 announce ANY
export:     to AS200818 announce ANY
export:     to AS61955 announce AS-INFOSTRADA
export:     to AS200616 announce ANY
export:     to AS8928 announce AS-INFOSTRADA
export:     to AS199039 announce ANY
export:     to AS202074 announce ANY
export:     to AS203462 announce ANY
export:     to AS202903 announce ANY
export:     to AS29438 announce ANY
export:     to AS49709 announce ANY
export:     to AS202675 announce ANY
export:     to AS29598 announce ANY
export:     to AS202803 announce ANY
export:     to AS42176 announce ANY
export:     to AS8884 announce ANY
export:     to AS206035 announce ANY
export:     to AS204958 announce ANY
export:     to AS208862 announce ANY
export:     to AS206801 announce ANY
export:     to AS200767 announce ANY
export:     to AS207623 announce ANY
export:     to AS208017 announce ANY
export:     to AS202803 announce ANY
export:     to AS207739 announce ANY
export:     to AS204605 announce ANY
export:     to AS47178 announce ANY
export:     to AS202803 announce ANY
export:     to AS199237 announce ANY
export:     to AS211257 announce ANY
export:     to AS21014 announce ANY
export:     to AS213096 announce ANY
export:     to AS8217 announce ANY
export:     to AS35485 announce ANY
export:     to AS49709 announce ANY
export:     to AS60559 announce ANY
export:     to AS208011 announce ANY
admin-c:    FP453-RIPE
tech-c:     FP453-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:     AS1267-MNT
mnt-by:     MNT-IUNET
remarks:    Obj managed by Flavio Palumbo
created:    2002-09-19T13:11:07Z
last-modified: 2022-05-23T09:31:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IA36-RIPE
org-name:    WIND TRE S.P.A.
country:    IT
org-type:    LIR
descr:     IUNET
address:    Largo Metropolitana 5
address:    20017
address:    RHO (Milano)
address:    ITALY
phone:     +390230115015
admin-c:    FP453-RIPE
tech-c:     FP453-RIPE
abuse-c:    AR21142-RIPE
mnt-ref:    MNT-IUNET
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-IUNET
created:    2004-04-17T11:32:05Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     FLAVIO PALUMBO
org:      ORG-IA36-RIPE
org:      ORG-HA9-RIPE
remarks:    IP ENGINEERING
address:    WINDTRE s.p.a
address:    Largo Metropolitana 5
address:    20017 - RHO ( MILANO )
address:    ITALY
mnt-by:     MNT-IUNET
phone:     +39023011.1
nic-hdl:    FP453-RIPE
remarks:    For any abuse write to the mailboxes abuse@h3g.it and abuse@wind.it
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-02-23T13:36:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]