| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS12665

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12665
org:      ORG-MSH1-RIPE
as-name:    UNSPECIFIED
descr:     MSH Autonomous System
descr:     Medien System Haus (MSH)
import:     from AS8881 action pref=90; accept ANY
import:     from AS48918 action pref=80; accept ANY
export:     to AS8881 announce AS12665
export:     to AS48918 announce AS12665
default:    to AS8881 action pref=100; networks ANY
admin-c:    MSH22-RIPE
tech-c:     MSH22-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MSH-MNT
created:    2002-07-24T13:17:12Z
last-modified: 2020-12-03T12:19:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MSH1-RIPE
org-name:    MSH Medien System Haus GmbH & Co. KG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Plieninger Strasse 150
address:    70567
address:    Stuttgart
address:    GERMANY
phone:     +49711720074348
fax-no:     +49711720074091
admin-c:    MSH22-RIPE
mnt-ref:    MSH-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MSH-MNT
abuse-c:    MSH22-RIPE
created:    2004-04-17T11:10:19Z
last-modified: 2020-12-16T12:54:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MSH Hostmaster
address:    Plieninger Str. 150
address:    D-70567 Stuttgart
address:    Germany
admin-c:    JP12170-RIPE
tech-c:     MH17780-RIPE
mnt-by:     MSH-MNT
nic-hdl:    MSH22-RIPE
abuse-mailbox: abuse@msh.de
created:    2009-04-17T13:23:28Z
last-modified: 2022-03-04T09:01:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]