| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VODAFONE-GROUP AS12663

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12663
as-name:    VODAFONE-GROUP
org:      ORG-VON1-RIPE
import:     from AS3302 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3313 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12874 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3302 announce AS12663
export:     to AS3313 announce AS12663
export:     to AS12874 announce AS12663
default:    to AS3302 action pref=100; networks ANY
admin-c:    OPG2-RIPE
tech-c:     OPG2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VODAFONE-IT-MNT
mnt-by:     MNT-ON
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:13:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VON1-RIPE
org-name:    Vodafone Italia S.p.A.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Guglielmo Jervis nr.13
address:    10015
address:    Ivrea (Tourin)
address:    ITALY
phone:     +39 02 4143 1122
fax-no:     +39 0125 625747
admin-c:    VI745-RIPE
mnt-ref:    VODAFONE-IT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VODAFONE-IT-MNT
abuse-c:    VI745-RIPE
created:    2004-04-17T11:35:10Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Not needed
address:    Vodafone
address:    Newbury
address:    UK
phone:     +44
nic-hdl:    OPG2-RIPE
mnt-by:     AIRTELNET-MNT
mnt-by:     MNT-ON
created:    2005-08-01T10:33:10Z
last-modified: 2021-04-22T11:51:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]