| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TICINOCOM AS12620

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12620
as-name:    TICINOCOM
org:      ORG-IL3-RIPE
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    CONTACT DETAILS
remarks:    ====================================================
remarks:    Ticinocom SA
remarks:    Via Stazione 5
remarks:    CH-6600 Locarno-Muralto
remarks:    Switzerland
remarks:
remarks:    http://www.ticino.com
remarks:
remarks:    Abuse issues: abuse@ticino.com
remarks:    Network issues: noc@ticino.com
remarks:
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    IPv4/IPv6 TRANSIT
remarks:    ====================================================
remarks:    - IP-Plus
mp-import:   afi any from AS3303 accept ANY
mp-export:   afi any to AS3303 announce AS12620:AS-TICINOCOM
remarks:
remarks:    - H.E.
mp-import:   afi any from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi any to AS6939 announce AS12620:AS-TICINOCOM
remarks:
remarks:    - Cogent
mp-import:   afi any from AS174 accept ANY
mp-export:   afi any to AS174 announce AS12620:AS-TICINOCOM
remarks:
remarks:    - UPC
mp-import:   afi any from AS6830 accept ANY
mp-export:   afi any to AS6830 announce AS12620:AS-TICINOCOM
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    IPv4/IPv6 PRIVATE PEERS
remarks:    ====================================================
remarks:    - Netstream
mp-import:   afi ipv4 from AS15517 accept AS-NETSTREAM-CH
mp-export:   afi ipv4 to AS15517 announce AS12620:AS-TICINOCOM
remarks:
remarks:    - TV Factory
mp-import:   afi ipv4 from AS59622 accept AS59622
mp-export:   afi ipv4 to AS59622 announce AS12620:AS-TICINOCOM
remarks:
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    ADMIN-C, TECH-C and RIPE FOOTER
remarks:    ====================================================
admin-c:    TCOM-RIPE
tech-c:     TCOM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TICINOCOM-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-01-29T12:12:10Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IL3-RIPE
org-name:    Ticinocom SA
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Via Stazione 5
address:    6600
address:    Locarno-Muralto
address:    SWITZERLAND
phone:     +41912200000
fax-no:     +41912200010
admin-c:    KHF2-RIPE
tech-c:     TCOM-RIPE
abuse-c:    TCOM-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TICINOCOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TICINOCOM-MNT
created:    2004-04-17T11:02:32Z
last-modified: 2020-12-16T13:09:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Ticinocom SA
address:    Ticinocom SA
address:    Via Stazione 5
address:    CH-6600 Muralto
address:    Switzerland
org:      ORG-IL3-RIPE
phone:     +41 91 22 00 000
fax-no:     +41 91 22 00 010
abuse-mailbox: abuse@ticino.com
remarks:    ========================================================
remarks:    Spam and abuse issues : abuse@ticino.com
remarks:    ========================================================
admin-c:    KHF2-RIPE
tech-c:     KHF2-RIPE
nic-hdl:    TCOM-RIPE
mnt-by:     TICINOCOM-MNT
created:    2011-05-04T07:58:52Z
last-modified: 2014-02-24T09:14:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]