| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PL-BYDMAN-COM AS12618

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12618
org:      ORG-UoTa1-RIPE
as-name:    PL-BYDMAN-COM
descr:     Commercial Users
descr:     University of Technology&Life Sciences
descr:     Bydgoszcz,Poland
import:     from AS13293 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8326 action pref=100; accept AS-PLNET
import:     from AS35628 action pref=100; accept AS-TPNET
export:     to AS13293 announce AS12618
export:     to AS8326 announce AS12618
export:     to AS29455 announce ANY
export:     to AS35628 announce AS12618
export:     to AS42968 announce ANY
default:    to AS13293 action pref=100; networks ANY
admin-c:    JS238-RIPE
tech-c:     KS129-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PL-BYDMAN-MNT
created:    2001-11-08T18:31:15Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-UoTa1-RIPE
org-name:    Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
address:    85-796
address:    Bydgoszcz
address:    POLAND
phone:     +48 52 3749464
phone:     +48 609849864
phone:     +48 52 3408695
fax-no:     +48 52 3749486
fax-no:     +48 52 3408660
admin-c:    KS129-RIPE
admin-c:    JS238-RIPE
admin-c:    PJ171-RIPE
mnt-ref:    PL-BYDMAN-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PL-BYDMAN-MNT
abuse-c:    BYD-PL
created:    2004-04-17T11:46:43Z
last-modified: 2022-04-13T13:19:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Janusz Szykowny
address:    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
address:    ul. Kaliskiego 7
address:    85-796 Bydgoszcz
phone:     +48 52 3749464
fax-no:     +48 52 3408660
nic-hdl:    JS238-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2011-01-19T20:51:31Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     PL-BYDMAN-MNT

person:     Krzysztof Sobiecki
address:    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
address:    ul. Kaliskiego 7
address:    85-796 Bydgoszcz
phone:     +48 52 3408681
fax-no:     +48 52 3408660
nic-hdl:    KS129-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2011-01-19T20:48:48Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     PL-BYDMAN-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]