| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LIWEST-AT AS12605

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12605
org:      ORG-LKEu1-RIPE
as-name:    LIWEST-AT
descr:     Linz, Austria
remarks:    --------------------------------
remarks:    PEERINGS
remarks:    --------------------------------
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS8218 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8218 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS3356 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8218 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS174 announce AS-LIWESTAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8218 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-LIWESTAT-IPV6
remarks:    --------------------------------
remarks:    LIWEST CUSTOMERS
remarks:    --------------------------------
import:     from AS21013 accept AS-ITANDTEL
import:     from AS28760 accept AS-INFOTECH
import:     from AS30946 accept AS30946
import:     from AS31439 accept AS31439
import:     from AS31439 accept AS34318
export:     to AS21013 announce ANY
export:     to AS28760 announce ANY
export:     to AS30946 announce ANY
export:     to AS31439 announce ANY
export:     to AS34318 announce ANY
remarks:    --------------------------------
remarks:    PEERINGS LINZ
remarks:    --------------------------------
import:     from AS35369 accept AS-LAGIS
export:     to AS35369 announce AS-LIWESTAT
remarks:    --------------------------------
remarks:    PNIs
remarks:    --------------------------------
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept ANY
export:     to AS16509 announce AS-LIWESTAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-LIWESTAT-IPV6
import:     from AS46489 accept AS-TWITCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 accept ANY
export:     to AS46489 announce AS-LIWESTAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 announce AS-LIWESTAT-IPV6
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22822 accept ANY
export:     to AS22822 announce AS-LIWESTAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS22822 announce AS-LIWESTAT-IPV6
import:     from AS9002 accept AS-RETN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept AS-RETN6
export:     to AS9002 announce AS-LIWESTAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-LIWESTAT-IPV6
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-LIWESTAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-LIWESTAT-IPV6
remarks:    --------------------------------
remarks:    PEERINGS VIX
remarks:    --------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS1120 accept ANY
import:     from AS1764 accept ANY
import:     from AS1853 accept ANY
import:     from AS2686 accept ANY
import:     from AS3209 accept ANY
import:     from AS3212 accept ANY
import:     from AS3330 accept ANY
import:     from AS5385 accept ANY
import:     from AS5403 accept ANY
import:     from AS5588 accept ANY
import:     from AS6720 accept ANY
import:     from AS6730 accept ANY
import:     from AS6798 accept ANY
import:     from AS6830 accept ANY
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS8245 accept ANY
import:     from AS8339 accept ANY
import:     from AS8387 accept ANY
import:     from AS8422 accept ANY
import:     from AS8445 accept ANY
import:     from AS8447 accept ANY
import:     from AS8514 accept ANY
import:     from AS8559 accept ANY
import:     from AS8591 accept ANY
import:     from AS8596 accept ANY
import:     from AS8708 accept ANY
import:     from AS8992 accept ANY
import:     from AS9119 accept ANY
import:     from AS10282 accept ANY
import:     from AS12401 accept ANY
import:     from AS12558 accept ANY
import:     from AS12577 accept ANY
import:     from AS12635 accept ANY
import:     from AS12654 accept ANY
import:     from AS12667 accept ANY
import:     from AS12793 accept ANY
import:     from AS12895 accept ANY
import:     from AS12971 accept ANY
import:     from AS13030 accept ANY
import:     from AS13064 accept ANY
import:     from AS13101 accept ANY
import:     from AS13237 accept ANY
import:     from AS13265 accept ANY
import:     from AS13646 accept ANY
import:     from AS15498 accept ANY
import:     from AS15702 accept ANY
import:     from AS16195 accept ANY
import:     from AS16314 accept ANY
import:     from AS20704 accept ANY
import:     from AS20751 accept ANY
import:     from AS20920 accept ANY
import:     from AS21360 accept ANY
import:     from AS24953 accept ANY
import:     from AS24992 accept ANY
import:     from AS25255 accept ANY
import:     from AS25575 accept ANY
import:     from AS28889 accept ANY
import:     from AS29287 accept ANY
import:     from AS33890 accept ANY
import:     from AS34347 accept ANY
import:     from AS35107 accept ANY
import:     from AS35109 accept ANY
import:     from AS39478 accept ANY
import:     from AS39912 accept ANY
import:     from AS8412 accept ANY
import:     from AS29562 accept ANY
import:     from AS16265 accept ANY
import:     from AS34594 accept ANY
import:     from AS12399 accept ANY
import:     from AS28857 accept ANY
import:     from AS3303 accept ANY
import:     from AS29056 accept ANY
import:     from AS6461 accept ANY
import:     from AS21213 accept ANY
import:     from AS44765 accept ANY
import:     from AS25525 accept ANY
import:     from AS33891 accept ANY
import:     from AS3856 accept ANY
import:     from AS15598 accept ANY
import:     from AS31510 accept ANY
import:     from AS12301 accept ANY
import:     from AS24864 accept ANY
import:     from AS25467 accept ANY
import:     from AS20940 accept ANY
import:     from AS16276 accept ANY
import:     from AS1121 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS1120 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS1764 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS1853 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS2686 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS3209 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS3212 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS3330 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS5385 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS5403 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS5588 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS6720 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS6730 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS6798 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS6830 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8220 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8245 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8339 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8387 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8422 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8445 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8447 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8514 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8559 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8591 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8596 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8708 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8992 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS9119 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS10282 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS12401 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS12558 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS12577 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS12635 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS12654 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS12667 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS12793 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS12895 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS12971 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS13030 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS13064 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS13101 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS13237 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS13265 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS13646 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS15498 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS15702 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS16195 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS16314 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS20704 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS20751 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS20920 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS21360 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS24953 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS24992 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS25255 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS25575 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS28889 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS29287 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS33890 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS34347 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS35107 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS35109 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS39912 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS39478 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS8412 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS29562 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS16265 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS34594 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS12399 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS28857 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS3303 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS21213 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS29056 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS6461 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS44765 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS25525 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS33891 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS3856 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS15598 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS31510 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS12301 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS24864 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS25467 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS20940 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS16276 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS1121 announce AS-LIWESTAT
export:     to AS6939 announce AS-LIWESTAT
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv6 VIX PEERINGS
remarks:    ---------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8591 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15598 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20704 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21213 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30971 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5403 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8412 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8387 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1121 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5403 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8412 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8387 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8591 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15598 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20704 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21213 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30971 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 announce AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1121 announce AS-LIWESTAT-IPV6
admin-c:    LA6835-RIPE
tech-c:     AS3109-RIPE
tech-c:     RS21756-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS12605-MNT
created:    2002-08-05T10:04:55Z
last-modified: 2021-08-25T07:16:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LKEu1-RIPE
org-name:    LIWEST Kabelmedien GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Lindengasse 18
address:    A-4040
address:    Linz
address:    AUSTRIA
phone:     +43 732 919 919 0
fax-no:     +43 732 919 919 80
abuse-c:    AR14089-RIPE
mnt-ref:    AS12605-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS12605-MNT
created:    2004-04-17T10:59:00Z
last-modified: 2022-03-07T09:58:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Liwest Administrator
address:    LIWEST Kabelmedien GmbH
address:    Lindengasse 18
address:    A-4040 Linz
phone:     +43 732 942424
fax-no:     +43 732 919919-80
admin-c:    AS3109-RIPE
tech-c:     AS3109-RIPE
tech-c:     RS21756-RIPE
nic-hdl:    LA6835-RIPE
remarks:
abuse-mailbox: abuse@teamliwest.at
mnt-by:     AS12605-MNT
created:    2017-03-08T08:27:36Z
last-modified: 2022-03-07T09:56:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Seitz
address:    LIWEST Kabelmedien GmbH
address:    Lindengasse 18
address:    A-4040 Linz
phone:     +43 732 919919 251
fax-no:     +43 732 919919-80
nic-hdl:    AS3109-RIPE
mnt-by:     AS12605-MNT
created:    2010-01-21T07:44:15Z
last-modified: 2022-03-07T10:04:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Reinhard Steininger
address:    LIWEST Kabelmedien GmbH
address:    Lindengasse 18
address:    A-4040 Linz
phone:     +43 732 919919 157
fax-no:     +43 732 919919-80
nic-hdl:    RS21756-RIPE
mnt-by:     AS12605-MNT
created:    2017-03-08T08:21:04Z
last-modified: 2022-03-07T10:19:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]