| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.238.189.240 (lg) / ec2-34-238-189-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ee:bdf0::22ee:bdf0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  POSTA-HU-AS AS12589

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12589
as-name:    POSTA-HU-AS
org:      ORG-MPZ2-RIPE
import:     from AS5483
        accept ANY
import:     from AS12301
        action pref=100;
        accept ANY
export:     to AS5483
        announce AS12589
export:     to AS12301
        announce AS12589
default:    to AS12301
        action pref=100;
        networks ANY
admin-c:    PE1845-RIPE
admin-c:    MTRA-RIPE
tech-c:     PE1845-RIPE
tech-c:     MTNA-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     POSTA-HU-MNT
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-10-21T15:29:27Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-HTM1-RIPE

organisation:  ORG-MPZ2-RIPE
org-name:    Magyar Posta Zrt
country:    HU
org-type:    Other
address:    Dunavirag u. 2-6.
address:    H-1138 Budapest
address:    Hungary
phone:     +36 30 7711893
fax-no:     +36 1 2893904
abuse-c:    AR25863-RIPE
admin-c:    PE1845-RIPE
tech-c:     PE1845-RIPE
mnt-ref:    POSTA-HU-MNT
mnt-by:     POSTA-HU-MNT
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    2011-05-05T07:30:23Z
last-modified: 2022-12-01T17:19:56Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Magyar Telekom Network Administrator
address:    Budapest, Hungary
tech-c:     TIBA-RIPE
tech-c:     DB2380-RIPE
nic-hdl:    MTNA-RIPE
abuse-mailbox: abuse@telekom.hu
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    2013-10-13T20:08:36Z
last-modified: 2021-10-20T11:49:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Magyar Telekom RIPE Administrator
address:    Budapest, Hungary
admin-c:    DB2380-RIPE
admin-c:    MK1117-RIPE
admin-c:    TIBA-RIPE
nic-hdl:    MTRA-RIPE
abuse-mailbox: abuse@telekom.hu
mnt-by:     MTELEKOM-MNT
created:    2013-10-13T19:58:47Z
last-modified: 2021-10-20T11:49:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Peter Eck
address:    Magyar Posta Zrt
address:    Dunavirag u. 2-6.
address:    H-1038 Budapest
address:    Hungary
phone:     +36 30 7711893
fax-no:     +36 1 2893904
mnt-by:     AS3340-MNT
nic-hdl:    PE1845-RIPE
created:    2011-05-05T07:06:54Z
last-modified: 2011-05-05T07:06:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]