| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GoldenTelecom-Ukraine AS12530

as-block:    AS12456 - AS12555
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12530
org:      ORG-KG8-RIPE
as-name:    GoldenTelecom-Ukraine
descr:     "Kyivstar" PJSC
descr:     "SvitOnline" trade mark
descr:     Kiev, Ukraine
remarks:    --------------- peers and uplinks
import:     from AS15895 action pref=81; accept ANY
export:     to  AS15895 announce AS-SVITONLINE
remarks:    --------------- downlinks
import:     from AS49710 action pref=100; accept AS49710
export:     to  AS49710 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS196716 action pref=100; accept AS196716
export:     to  AS196716 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS43163 action pref=100; accept AS43163
export:     to  AS43163 announce { 0.0.0.0/0 } AND AS-SVITONLINE
export:     to  AS59489 announce {0.0.0.0/0} AND ANY
export:     to  AS60612 announce {0.0.0.0/0} AND ANY
import:     from AS25210 action pref=100; accept AS25210
export:     to  AS25210 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS42041 action pref=100; accept AS42041
export:     to  AS42041 announce AS-UAIX
import:     from AS30735 action pref=100; accept AS30735
export:     to  AS30735 announce {0.0.0.0/0} AND ANY
import:     from AS43078 action pref=100; accept AS43078
export:     to  AS43078 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
import:     from AS42112 action pref=100; accept AS42112
export:     to  AS42112 announce ANY
export:     to  AS197128 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
import:     from AS35781 action pref=100; accept AS35781
export:     to  AS35781 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS42052 action pref=100; accept AS42052
export:     to  AS42052 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS41328 action pref=100; accept AS41328
export:     to  AS41328 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS47919 action pref=100; accept AS47919
export:     to  AS47919 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
export:     to  AS43753 announce ANY
import:     from AS199263 action pref=100; accept AS199263
export:     to  AS199263 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS51851 action pref=100; accept AS51851
export:     to  AS51851 announce ANY
export:     to  AS50847 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to  AS1786 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS48656 action pref=100; accept AS48656
export:     to  AS48656 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS48759 action pref=100; accept AS48759
export:     to  AS48759 announce {0.0.0.0/0} AND ANY
import:     from AS41105 action pref=100; accept AS41105
export:     to  AS41105 announce { 0.0.0.0/0 } AND AS-UAIX
export:     to  AS29107 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS198306 action pref=100; accept AS198306
export:     to  AS198306 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
export:     to  AS41208 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS60488 action pref=100; accept AS60488
export:     to  AS60488 announce { 0.0.0.0/0 } AND AS-UAIX
import:     from AS47567 action pref=100; accept AS47567
export:     to  AS47567 announce { 0.0.0.0/0 } AND AS-UAIX
import:     from AS35050 action pref=100; accept AS35050
export:     to  AS35050 announce { 0.0.0.0/0 } AND AS-UAIX
import:     from AS62117 action pref=100; accept AS62117
export:     to  AS62117 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS13281 action pref=100; accept AS13281
export:     to  AS13281 announce { 0.0.0.0/0 } AND AS-UAIX
import:     from AS42292 action pref=100; accept AS42292
export:     to  AS42292 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS198109 action pref=100; accept AS198109
export:     to  AS198109 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS34608 action pref=100; accept AS34608
export:     to  AS34608 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
export:     to  AS35325 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS56756 action pref=100; accept AS56756
export:     to  AS56756 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS31035 action pref=100; accept AS31035
export:     to  AS31035 announce ANY
import:     from AS28790 action pref=100; accept AS28790
export:     to  AS28790 announce ANY
import:     from AS200712 action pref=100; accept AS200712
export:     to  AS200712 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
import:     from AS35513 action pref=100; accept AS35513
export:     to  AS35513 announce { 0.0.0.0/0 } AND AS-SVITONLINE
import:     from AS198464 action pref=100; accept AS198464
export:     to  AS198464 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS197751 action pref=100; accept AS197751
export:     to  AS197751 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS41987 action pref=100; accept AS41987
export:     to  AS41987 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to  AS47772 announce { 0.0.0.0/0 } AND AS-UAIX
export:     to  AS47795 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to  AS48377 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS29275 action pref=100; accept AS29275
export:     to  AS29275 announce ANY
export:     to  AS57031 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
import:     from AS29181 action pref=100; accept AS29181
export:     to  AS29181 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS35345 action pref=100; accept AS35345
export:     to  AS35345 announce { 0.0.0.0/0 } AND AS-UAIX
export:     to  AS44119 announce ANY
import:     from AS35497 action pref=100; accept AS35497
export:     to  AS35497 announce ANY
import:     from AS41350 action pref=100; accept AS41350
export:     to  AS41350 announce ANY
export:     to  AS29336 announce AS-UAIX
export:     to  AS34867 announce AS-SVITONLINE
import:     from AS49622 action pref=100; accept AS49622
export:     to  AS49622 announce ANY
import:     from AS196947 action pref=100; accept AS196947
export:     to  AS196947 announce ANY
import:     from AS50361 action pref=100; accept AS50361
export:     to  AS50361 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS43742 action pref=100; accept AS43742
export:     to  AS43742 announce { 0.0.0.0/0 } AND AS-UAIX
import:     from AS196934 action pref=100; accept AS196934
export:     to  AS196934 announce { 0.0.0.0/0 } AND AS-UAIX
import:     from AS60419 action pref=100; accept AS60419
export:     to  AS60419 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
import:     from AS44137 action pref=100; accept AS44137
export:     to  AS44137 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
import:     from AS41260 action pref=100; accept AS41260
export:     to  AS41260 announce AS-UAIX
import:     from AS50401 action pref=100; accept AS50401
export:     to  AS50401 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
import:     from AS48143 action pref=100; accept AS48143
export:     to  AS48143 announce ANY
export:     to  AS43837 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS202026 action pref=100; accept AS202026
export:     to  AS202026 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS60173 action pref=100; accept AS60173
export:     to  AS60173 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS34603 action pref=100; accept { 194.116.238.0/23 }
export:     to  AS34603 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
import:     from AS47940 action pref=100; accept AS47940
export:     to  AS47940 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
import:     from AS35081 action pref=100; accept AS35081
export:     to  AS35081 announce ANY
import:     from AS28724 action pref=100; accept AS28724
export:     to  AS28724 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS5531 action pref=100; accept AS-TEZTOUR
export:     to  AS5531 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS197477 action pref=100; accept AS197477
export:     to  AS197477 announce { 0.0.0.0/0 }
import:     from AS198665 action pref=100; accept AS198665
export:     to  AS198665 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
export:     to  AS12706 announce { 0.0.0.0/0 }
export:     to  AS203654 announce ANY
export:     to  AS42600 announce ANY
import:     from AS31468 action pref=100; accept AS31468
export:     to  AS31468 announce ANY
import:     from AS20790 action pref=100; accept AS20790
export:     to  AS20790 announce { 0.0.0.0/0 } AND AS-UAIX
import:     from AS50127 action pref=100; accept AS50127
export:     to  AS50127 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
import:     from AS34877 action pref=100; accept AS34877
export:     to  AS34877 announce ANY
import:     from AS42054 action pref=100; accept AS42054
export:     to  AS42054 announce { 0.0.0.0/0 } AND ANY
export:     to  AS48672 announce AS-UAIX
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    The following import actions are common to every
remarks:    Golden Telecom Ukraine (GTU) customer peering session:
remarks:
remarks:    - RFC1918 and other reserved networks and subnets are
remarks:    not permitted.
remarks:    - Advertisements with reserved ASes in the path
remarks:    (ie 64512 - 65535) are not permitted.
remarks:    - Prefixes longer than /27 and shorter than /4
remarks:    are not accepted
remarks:    - GTU internal communities (see below) are
remarks:    stripped from customer's advertisements at ingress
remarks:    - Prefixes not matching the per-peer import policy
remarks:    as documented above are not permitted.
remarks:    ------------------------------------------------------
admin-c:    KSUA-RIPE
tech-c:     KSUA-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     KYIVSTAR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-09-24T06:07:19Z
last-modified: 2021-04-06T05:46:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KG8-RIPE
org-name:    "Kyivstar" PJSC
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Degtyarevskaya 53
address:    03113
address:    Kiev
address:    UKRAINE
phone:     +380 67 2090070
fax-no:     +380 67 2219251
abuse-c:    AR17437-RIPE
admin-c:    AEL17-RIPE
admin-c:    KSUA-RIPE
admin-c:    NP1533-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KYIVSTAR-MNT
mnt-ref:    KYIVSTAR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2006-01-19T11:31:37Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Kyivstar PJSC
address:    Degtyarevskaya, 53
address:    Kiev, Ukraine
admin-c:    AEL17-RIPE
tech-c:     NP1533-RIPE
tech-c:     AEL17-RIPE
nic-hdl:    KSUA-RIPE
remarks:    Please send all abuse reports here:
abuse-mailbox: abuse@kyivstar.net
mnt-by:     KYIVSTAR-MNT
created:    2003-05-19T14:48:31Z
last-modified: 2022-06-17T12:23:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]