| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WEBORAMA AS12516

as-block:    AS12456 - AS12555
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12516
as-name:    WEBORAMA
descr:     Weborama provides Internet Services
descr:     Weborama is located in Paris, France
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS8218 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS12516
export:     to AS8218 announce AS12516
export:     to AS1299 announce AS12516
export:     to AS2914 announce AS12516
org:      ORG-WS251-RIPE
admin-c:    DD5811-RIPE
tech-c:     DD5811-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WEBORAMA-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-06-19T11:43:08Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WS251-RIPE
org-name:    WEBORAMA SA
country:    FR
org-type:    LIR
address:    15 rue Clavel
address:    75018
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33 153192140
admin-c:    SA40051-RIPE
tech-c:     SA40051-RIPE
abuse-c:    AR57443-RIPE
mnt-ref:    mnt-fr-webo-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-fr-webo-1
created:    2020-01-16T09:25:05Z
last-modified: 2020-12-16T12:19:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexis Lameire
address:    WEBORAMA
address:    15 rue clavel
address:    75019 PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33153192140
fax-no:     +33153192141
nic-hdl:    DD5811-RIPE
mnt-by:     WEBORAMA-MNT
created:    2013-01-24T10:25:26Z
last-modified: 2020-01-21T17:18:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]