| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ECLIPSE AS12513

as-block:    AS12456 - AS12555
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12513
as-name:    ECLIPSE
org:      ORG-EN5-RIPE
import:     from AS8897 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8897 announce AS-ECLIPSE
export:     to AS12390 announce AS-ECLIPSE
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------
remarks:    Kcom (AS8897) and Eclipse Internet (AS12513) are part of Kingston Communications, SPN (service provider network).
remarks:
remarks:    Peering requests to spnpeering@kcom.com
remarks:
remarks:    Abuse/UCE reports to abuse@eclipse.net.uk
remarks:    ----------------------------------------------------------
remarks:
remarks:
admin-c:    EIR3-RIPE
tech-c:     EIR3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ECLINET-NMC
created:    2002-09-25T13:16:10Z
last-modified: 2017-11-15T09:16:13Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-EN5-RIPE
org-name:    KCOM GROUP LIMITED
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Osprey House, Osprey Road
address:    EX2 7WN
address:    Exeter
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1392333333
fax-no:     +44 1392333334
admin-c:    EIR3-RIPE
admin-c:    MA15819-RIPE
admin-c:    AR20994-RIPE
admin-c:    JT5873-RIPE
admin-c:    ECHM1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ECHM1-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ECHM1-RIPE-MNT
abuse-c:    EIR3-RIPE
created:    2004-04-17T12:13:57Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Eclipse Internet - Ripe Admin
address:    Eclipse Internet,
address:    Osprey House, Osprey Road,
address:    Exeter, Devon EX2 7JG
address:    GB
phone:     +44 1392 333333
fax-no:     +44 1392 333310
remarks:    spam and abuse complaints = mailto:abuse@eclipse.net.uk
admin-c:    JT5873-RIPE
admin-c:    AR20994-RIPE
tech-c:     ECHM1-RIPE
tech-c:     JT5873-RIPE
nic-hdl:    EIR3-RIPE
remarks:    Eclipse Internet
mnt-by:     ECLINET-NMC
created:    2002-08-19T14:56:52Z
last-modified: 2020-08-04T11:09:58Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@eclipse.net.uk
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]