| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CH-POSTNETZ AS12511

as-block:    AS12456 - AS12555
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12511
as-name:    CH-POSTNETZ
descr:     Post CH AG
org:      ORG-DSP1-RIPE
import:     from AS3303 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6830 action pref=200; accept ANY
export:     to AS3303 announce AS12511
export:     to AS6830 announce AS12511
admin-c:    MH1723-RIPE
tech-c:     DE1397-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     POST-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-04-09T09:38:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DSP1-RIPE
org-name:    Die Schweizerische Post AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Webergutstrasse 12
address:    3030
address:    Bern (Zollikofen)
address:    SWITZERLAND
phone:     +41583410492
fax-no:     +41586675822
admin-c:    MH1723-RIPE
admin-c:    DE1397-RIPE
abuse-c:    PCAA1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    POST-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     POST-MNT
created:    2004-10-12T10:31:01Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daniel Eyholzer
address:    Post CH AG
address:    Informatik
address:    Transition & Operations
address:    Network Operations
address:    Webergutstrasse 12
address:    3030 Bern (Zollikofen)
address:    Switzerland
phone:     +41 79 636 89 66
fax-no:     +41 58 667 30 01
org:      ORG-DSP1-RIPE
nic-hdl:    DE1397-RIPE
mnt-by:     POST-MNT
created:    2011-10-26T15:02:25Z
last-modified: 2020-04-07T10:08:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martin Haussener
address:    Post CH AG
address:    Informatik
address:    Transition & Operations
address:    Network Operations
address:    Webergutstrasse 12
address:    3030 Bern (Zollikofen)
address:    Switzerland
phone:     +41 58 338 66 56
fax-no:     +41 58 667 58 22
org:      ORG-DSP1-RIPE
nic-hdl:    MH1723-RIPE
created:    2004-10-29T05:02:53Z
last-modified: 2020-04-07T10:10:30Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     POST-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]