| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-POSTLTD AS12494

as-block:    AS12456 - AS12555
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12494
as-name:    ASN-POSTLTD
status:     ASSIGNED
mnt-by:     POSTLTD-MNT
org:      ORG-Ol3-RIPE
remarks:
remarks:    UPSTREAMS
remarks:
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-POSTLTD
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS-POSTLTD
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-POSTLTD
default:    to AS20485 action pref=100; networks ANY
default:    to AS31133 action pref=200; networks ANY
default:    to AS8631 action pref=204; networks ANY
remarks:
remarks:    DIRECT PEERS
remarks:
import:     from AS50712 accept AS50712
export:     to AS50712 announce AS-POSTLTD-PEERS
import:     from AS51880 accept AS51880
export:     to AS51880 announce AS-POSTLTD-PEERS
import:     from AS41837 accept AS41837
export:     to AS41837 announce AS-POSTLTD-PEERS
import:     from AS57363 accept AS57363
export:     to AS57363 announce AS-POSTLTD
remarks:
remarks:    CUSTOMERS
remarks:
import:     from AS12484 accept AS12484
export:     to AS12484 announce ANY
import:     from AS41816 accept AS41816
export:     to AS41816 announce ANY
import:     from AS50727 accept AS50727
export:     to AS50727 announce ANY
import:     from AS48530 accept AS48530
export:     to AS48530 announce ANY
import:     from AS57683 accept AS57683
export:     to AS57683 announce ANY
remarks:
remarks:    Blackhole community 12494:6666
remarks:
admin-c:    POST1-RIPE
tech-c:     POST1-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-11-04T11:13:17Z
last-modified: 2023-07-19T12:14:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Ol3-RIPE
org-name:    OOO "Post ltd"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    118A, Pyatigorskaya str.
address:    367600
address:    Essentuky, Stavropol region
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78793389494
fax-no:     +78793448888
admin-c:    DES2016-RIPE
admin-c:    POST1-RIPE
admin-c:    SAB5-RIPE
admin-c:    SS2324-RIPE
abuse-c:    POST1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-ref:    POSTLTD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     POSTLTD-MNT
created:    2004-04-17T11:56:42Z
last-modified: 2024-01-16T15:45:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      System Administrator Role-Account
address:    118a, Pyatigorskaya st., apt. 117
address:    357600, Essentuky, Russia
phone:     +78793467937
fax-no:     +78793422985
abuse-mailbox: abuse@kmv.ru
org:      ORG-Ol3-RIPE
admin-c:    BLNY-RIPE
admin-c:    TRV6-RIPE
tech-c:     BLNY-RIPE
tech-c:     TRV6-RIPE
nic-hdl:    POST1-RIPE
mnt-by:     POSTLTD-MNT
created:    2002-10-30T17:02:51Z
last-modified: 2013-09-09T07:58:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]