| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.215.79.116 (lg) / ec2-3-215-79-116.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d7:4f74::3d7:4f74 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BORISLTD-AS AS12484

as-block:    AS12456 - AS12555
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12484
as-name:    BORISLTD-AS
org:      ORG-BORI3-RIPE
import:     from AS12494 accept ANY
import:     from AS12683 accept ANY
export:     to AS12494 announce AS12484
export:     to AS12683 announce AS12484
admin-c:    RAC-RIPE
tech-c:     RAC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BORISLTD-MNT
created:    2011-03-23T08:44:21Z
last-modified: 2018-09-04T11:00:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-BORI3-RIPE
org-name:    Boris Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Russia, Lermontov, Pervomayskaya str, 1A
abuse-c:    AR30422-RIPE
mnt-ref:    BORISLTD-MNT
mnt-by:     BORISLTD-MNT
created:    2010-05-27T13:49:06Z
last-modified: 2014-11-17T22:47:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rostislav A Chemerigin
address:    1a, Pervomayskaya str., Lermontov, 357340, RU
phone:     +7 87935 37520
fax-no:     +7 87935 37520
nic-hdl:    RAC-RIPE
mnt-by:     BORISLTD-MNT
created:    2008-08-05T16:11:52Z
last-modified: 2010-05-27T13:50:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]