| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNI2-AS AS12479

as-block:    AS12456 - AS12555
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12479
as-name:    UNI2-AS
org:      ORG-ULt1-RIPE
admin-c:    HAF10-RIPE
tech-c:     HAF10-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UNI2-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    --------------------------------------
remarks:    << TRANSIT PROVIDERS >>
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS5511 accept ANY
export:     to AS5511 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
remarks:    << PEERS >>
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS16371 accept AS16371
export:     to AS16371 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS15699 accept AS15699
export:     to AS15699 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS35699 accept AS35699
export:     to AS35699 announce AS12479
remarks:    -------- CSUC ---------
import:     from AS13041 accept AS13041
import:     from AS13041 accept AS49638
import:     from AS13041 accept AS33072
export:     to AS13041 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS20718 accept AS20718
export:     to AS20718 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS2686 accept AS2686
export:     to AS2686 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS8903 accept AS8903
export:     to AS8903 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS8220 accept AS8220
export:     to AS8220 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS174 accept AS174
export:     to AS174 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS12357 accept AS12357
export:     to AS12357 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS39020 accept AS39020
export:     to AS39020 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS4589 accept AS4589
export:     to AS4589 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS6895 accept AS6895
export:     to AS6895 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS12338 accept AS12338
export:     to AS12338 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS31653 accept AS31653
export:     to AS31653 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS3324 accept AS3324
export:     to AS3324 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS16168 accept AS16168
export:     to AS16168 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS45037 accept AS45037
export:     to AS45037 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS15732 accept AS15732
export:     to AS15732 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS15915 accept AS15915
export:     to AS15915 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS13030 accept AS13030
export:     to AS13030 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS8928 accept AS8928
export:     to AS8928 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS12715 accept AS12715
export:     to AS12715 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS12386 accept AS12386
export:     to AS12386 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS6739 accept AS6739
export:     to AS6739 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS16338 accept AS16338
export:     to AS16338 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS766 accept AS766
export:     to AS766 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS3262 accept AS3262
export:     to AS3262 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS9165 accept AS9165
export:     to AS9165 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
remarks:    << CUSTOMERS >>
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS20921 accept AS20921
export:     to AS20921 announce ANY
remarks:    -------------- BOE -------------------
import:     from AS25285 accept AS25285
export:     to AS25285 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS16289 accept AS16289
export:     to AS16289 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS49576 accept AS49576
export:     to AS49576 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS35116 accept AS35116
export:     to AS35116 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS42992 accept AS42992
export:     to AS42992 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS44652 accept AS44652
export:     to AS44652 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS39780 accept AS39780
export:     to AS39780 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS20838 accept AS20838
export:     to AS20838 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS35171 accept AS35171
export:     to AS35171 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS2114 accept AS2114
export:     to AS2114 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS24592 accept AS24592
export:     to AS24592 announce AS12479
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS8311 accept AS8311
export:     to AS8311 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS12386 accept AS12386
import:     from AS12386 accept AS-OCATCUSTOM
export:     to AS12386 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
import:     from AS15450 accept AS15450
import:     from AS15450 accept AS198963
export:     to AS15450 announce ANY
remarks:    --------------------------------------
remarks:    -------- CARRIER ENABLER -----
import:     from AS51681 accept AS51681
export:     to AS51681 announce ANY
remarks:    -------- TELITEC ---------
import:     from AS199652 accept AS199652
export:     to AS199652 announce ANY
remarks:    -------- SOFTWARE HOSTING---------
import:     from AS41074 accept AS41074
export:     to AS41074 announce ANY
remarks:    -------- CODINET---------
import:     from AS202766 accept AS202766
import:     from AS202766 accept AS207058
import:     from AS202766 accept AS206930
import:     from AS202766 accept AS206853
import:     from AS202766 accept AS56822
import:     from AS202766 accept AS206430
import:     from AS202766 accept AS206431
import:     from AS202766 accept AS202676
import:     from AS202766 accept AS207099
import:     from AS202766 accept AS206657
import:     from AS202766 accept AS206195
import:     from AS202766 accept AS202825
import:     from AS202766 accept AS202724
import:     from AS202766 accept AS206833
import:     from AS202766 accept AS201234
export:     to AS202766 announce ANY
remarks:    -------- CANAL DON BENITO---------
import:     from AS197752 accept AS197752
export:     to AS197752 announce ANY
remarks:    -------- GRANACABLE ---------
import:     from AS44278 accept AS44278
export:     to AS44278 announce ANY
remarks:    -------- TELPLAY ---------
import:     from AS62332 accept AS62332
export:     to AS62332 announce ANY
remarks:    -------- CABLEX ---------
import:     from AS56571 accept AS56571
import:     from AS56571 accept AS203534
export:     to AS56571 announce ANY
remarks:    -------- WIVA ---------
import:     from AS199738 accept AS199738
export:     to AS199738 announce ANY
remarks:    -------- NOSTRAVANT ---------
import:     from AS202227 accept AS202227
export:     to AS202227 announce ANY
import:     from AS207702 accept AS207702
export:     to AS207702 announce ANY
import:     from AS204175 accept AS204175
export:     to AS204175 announce ANY
import:     from AS213399 accept AS213399
export:     to AS213399 announce ANY
import:     from AS212988 accept AS212988
export:     to AS212988 announce ANY
remarks:    -------- ARCONET ---------
import:     from AS199589 accept AS199589
export:     to AS199589 announce ANY
remarks:    -------- CANAL DON BENITO---------
import:     from AS197752 accept AS197752
export:     to AS197752 announce ANY
remarks:    -------- EVEREX ---------
import:     from AS49650 accept AS49650
export:     to AS49650 announce ANY
remarks:    -------- TECNITIA ---------
import:     from AS206230 accept AS206230
export:     to AS206230 announce ANY
remarks:    -------- WIFI INTERSUR ---------
import:     from AS201105 accept AS201105
export:     to AS201105 announce ANY
remarks:    -------- A2Z TELECOM ---------
import:     from AS199380 accept AS199380
export:     to AS199380 announce ANY
remarks:    -------- VOZPLUSTELECOM ---------
import:     from AS202147 accept AS202147
export:     to AS202147 announce ANY
remarks:    -------- LEBRIJA ---------
import:     from AS47507 accept AS47507
export:     to AS47507 announce ANY
remarks:    -------- GESTIONIZA ---------
import:     from AS200595 accept AS200595
export:     to AS200595 announce ANY
remarks:    -------- ALBACETE SISTEMAS ---------
import:     from AS62235 accept AS62235
import:     from AS62235 accept AS3348
export:     to AS62235 announce ANY
remarks:    -------- EUROMADI ---------
import:     from AS64397 accept AS64397
export:     to AS64397 announce ANY
remarks:    -------- CAIXABANK ---------
import:     from AS16383 accept AS16383
export:     to AS16383 announce ANY
remarks:    -------- WAVECOMM---------
import:     from AS44055 accept AS44055
export:     to AS44055 announce ANY
remarks:    -------- NEXTRET---------
import:     from AS206954 accept AS206954
export:     to AS206954 announce ANY
remarks:    -------- APPLUS ---------
import:     from AS210009 accept AS210009
export:     to AS210009 announce ANY
remarks:    -------- INFORCELRA ---------
import:     from AS43618 accept AS43618
export:     to AS43618 announce ANY
remarks:    -------- LINEA DIRECTA ASEGURADORA---------
import:     from AS48884 accept AS48884
export:     to AS48884 announce ANY
remarks:    -------- ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMATICOS---------
import:     from AS49851 accept AS49851
export:     to AS49851 announce ANY
remarks:    -------- AVANCEM AMB VOSTE ---------
import:     from AS43388 accept AS43388
export:     to AS43388 announce ANY
remarks:    -------- INDITEX---------
import:     from AS204748 accept AS204748
export:     to AS204748 announce ANY
remarks:    -------- NETLLAR---------
import:     from AS62352 accept AS62352
export:     to AS62352 announce ANY
remarks:    -------- CONSORCIO ---------
import:     from AS199434 accept AS199434
import:     from AS199434 accept AS209803
import:     from AS199434 accept AS203991
export:     to AS199434 announce ANY
remarks:    -------- WIFINITY ---------
import:     from AS3348 accept AS3348
import:     from AS3348 accept AS207118
export:     to AS3348 announce ANY
remarks:    -------- IDGROUP ---------
import:     from AS209190 accept AS209190
export:     to AS209190 announce ANY
remarks:    -------- ACACIO ---------
import:     from AS202125 accept AS202125
export:     to AS202125 announce ANY
remarks:    -------- BDE ---------
import:     from AS20905 accept AS20905
export:     to AS20905 announce ANY
remarks:    -------- TETRATEL ---------
import:     from AS207405 accept AS207405
export:     to AS207405 announce ANY
remarks:    -------- ZONAMBER ---------
import:     from AS59403 accept AS59403
export:     to AS59403 announce ANY
remarks:    -------- WALHALLA DATA CENTER SERVICES ---------
import:     from AS30937 accept AS30937
export:     to AS30937 announce ANY
remarks:    -------- SERVICIO DE INFORMATICA LOCAL DE MENORCA ---------
import:     from AS208823 accept AS208823
export:     to AS208823 announce ANY
remarks:    -------- AENOR INTERNACIONAL ---------
import:     from AS209259 accept AS209259
export:     to AS209259 announce ANY
remarks:    -------- WIFIBER ES SL ---------
import:     from AS2606 accept AS2606
export:     to AS2606 announce ANY
remarks:    -------- AVANCEM AMB VOSTE ---------
import:     from AS43388 accept AS43388
export:     to AS43388 announce ANY
remarks:    -------- ADIF ---------
import:     from AS15937 accept AS15937
export:     to AS15937 announce ANY
remarks:    -------- AYUNTAMIENTO DE MALAGA ---------
import:     from AS48864 accept AS48864
export:     to AS48864 announce ANY
remarks:    -------- CUSTOS MESSIUM---------
import:     from AS202915 accept AS202915
import:     from AS202915 accept AS207122
export:     to AS202915 announce ANY
remarks:    -------- OESIA ---------
import:     from AS24624 accept AS24624
export:     to AS24624 announce ANY
remarks:    -------- GROUP_DSP ---------
import:     from AS60551 accept AS20815
import:     from AS60551 accept AS44280
export:     to AS60551 announce ANY
remarks:    -------- QUASAR ---------
import:     from AS206642 accept AS206642
export:     to AS206642 announce ANY
remarks:    -------- NORVOZ ---------
import:     from AS208569 accept AS208569
import:     from AS208569 accept AS211216
export:     to AS208569 announce ANY
remarks:    -------- HAPPYNET BE WIFI ---------
import:     from AS200336 accept AS200336
export:     to AS200336 announce ANY
remarks:    -------- ATOS SPAIN ---------
import:     from AS50429 accept AS50429
export:     to AS50429 announce ANY
remarks:    -------- GOBIERNO CANARIAS ---------
import:     from AS44998 accept AS44998
export:     to AS44998 announce ANY
remarks:    -------- LA VOZ DE GALICIA, S.A ---------
import:     from AS210944 accept AS210944
export:     to AS210944 announce ANY
remarks:    -------- ZITRO FACTORY ---------
import:     from AS211093 accept AS211093
export:     to AS211093 announce ANY
remarks:    -------- BAYMA ---------
import:     from AS209858 accept AS209858
export:     to AS209858 announce ANY
remarks:    -------- CTTI ---------
import:     from AS39551 accept AS39551
import:     from AS39551 accept AS21193
import:     from AS39551 accept AS16153
import:     from AS39551 accept AS25412
export:     to AS39551 announce ANY
remarks:    -------- APFUTURA ---------
import:     from AS60609 accept AS65530
export:     to AS60609 announce ANY
remarks:    -------- AGENCIA EFE ---------
import:     from AS13137 accept AS13137
export:     to AS13137 announce ANY
created:    2002-09-02T14:00:50Z
last-modified: 2022-03-29T10:11:13Z
source:     RIPE
remarks:    -------- T2O ADMEDIA SERVICES ---------
import:     from AS207191 accept AS207191
export:     to AS207191 announce ANY
remarks:    -------- ZIPPING CARE SL ---------
import:     from AS47312 accept AS47312
export:     to AS47312 announce ANY

organisation:  ORG-ULt1-RIPE
org-name:    Orange Espagne SA
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Paseo del Club Deportivo 1- Edificio 8. Planta 1 Parque Empresarial La Finca
address:    28223
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34912521200
fax-no:     +34656155743
admin-c:    HA1067-RIPE
admin-c:    HAF10-RIPE
admin-c:    HLF7-RIPE
tech-c:     MVM79-RIPE
tech-c:     NINO-RIPE
tech-c:     ALG7-RIPE
abuse-c:    AFH12-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    UNI2-MNT
mnt-by:     UNI2-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2004-04-17T11:18:28Z
last-modified: 2020-12-16T15:08:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hostmaster Administrator FTE
address:    Parque Empresarial La Finca
address:    Edificio 9
address:    Paseo del Club Deportivo, 1
address:    28223 Pozuelo de Alarcon
address:    Madrid, Spain
admin-c:    HA1066-RIPE
admin-c:    HA1067-RIPE
tech-c:     HA1066-RIPE
tech-c:     HA1067-RIPE
nic-hdl:    HAF10-RIPE
remarks:    spam, abuse reports....mailto:abuse@orange.es
abuse-mailbox: abuse@orange.es
mnt-by:     UNI2-MNT
created:    2005-08-19T10:24:55Z
last-modified: 2013-01-17T16:47:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]