| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PW-NET AS12464

as-block:    AS12456 - AS12555
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12464
as-name:    PW-NET
remarks:    Warsaw University of Technology
remarks:    WARSAW U-TECH Campus Network
import:     from AS1887 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8890 action pref=50; accept AS8890
export:     to AS1887 announce AS12464
export:     to AS8890 announce AS12464
default:    to AS1887 action pref=100; networks ANY
admin-c:    JSTA3-RIPE
tech-c:     PJ1343-RIPE
tech-c:     PWOJ1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
org:      ORG-PW9-RIPE
mnt-by:     AS12464-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2022-06-29T08:00:40Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-NRaA1-RIPE

organisation:  ORG-PW9-RIPE
org-name:    Politechnika Warszawska
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Plac Politecniki 1, 00-661 Warszawa
mnt-ref:    AS12464-MNT
mnt-by:     AS12464-MNT
abuse-c:    PW3686-RIPE
created:    2011-10-03T06:17:51Z
last-modified: 2022-12-01T16:44:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Janusz Stanczak
address:    Politechnika Warszawska
address:    Centrum Informatyzacji
address:    Plac Politechniki 1
address:    00-661 Warszawa
phone:     +48 22 234 5392
nic-hdl:    JSTA3-RIPE
mnt-by:     AS12464-MNT
mnt-by:     AS12464-MNT
created:    2021-08-24T20:18:07Z
last-modified: 2021-08-24T20:18:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Jankowski
address:    Politechnika Waszawska
address:    00-661 Warszawa
address:    Plac Politechniki 1
phone:     +48 22 2345388
fax-no:     +48 22 6218657
nic-hdl:    PJ1343-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-05-11T15:54:13Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     AS12464-MNT

person:     Piotr Wojcik
address:    Politechnika Warszawska
address:    Centrum Informatyzacji
address:    00-661 Warszawa
phone:     +48 22 234 5392
nic-hdl:    PWOJ1-RIPE
mnt-by:     AS12464-MNT
created:    2022-06-29T07:59:17Z
last-modified: 2022-06-29T08:03:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]