| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MANDALA-AS AS12460

as-block:    AS12456 - AS12555
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12460
as-name:    MANDALA-AS
org:      ORG-MIES1-RIPE
import:     from AS9066 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20676 action pref=90; accept ANY
import:     from AS8925 action pref=110; accept ANY
import:     from AS9145 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3320 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9066 announce AS-REGIOWAVE
export:     to AS20676 announce AS-REGIOWAVE
export:     to AS8925 announce AS-REGIOWAVE
export:     to AS9145 announce AS-REGIOWAVE
export:     to AS3320 announce AS-REGIOWAVE
admin-c:    FB78-RIPE
tech-c:     MB276-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MANDALA-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-03-13T13:49:15Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MIES1-RIPE
org-name:    Mandala Internet EDV Service GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Wendenring 1
address:    38114
address:    Braunschweig
address:    GERMANY
phone:     +4953134890
fax-no:     +495313489500
admin-c:    MB276-RIPE
admin-c:    FB78-RIPE
mnt-ref:    MANDALA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MANDALA-MNT
abuse-c:    MAR1027-RIPE
created:    2004-04-17T11:09:48Z
last-modified: 2020-12-16T12:56:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Frank Beckmann
address:    Mandala Internet GmbH
address:    Wendenring 1
address:    D-38114 Braunschweig
address:    DE
phone:     +49 531 34890
fax-no:     +49 531 3489500
nic-hdl:    FB78-RIPE
mnt-by:     MANDALA-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2004-08-05T15:30:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Manfred Blum
address:    Mandala Internet EDV-Service GmbH
address:    Wendenring 1
address:    D-38114 Braunschweig
address:    Germany
phone:     +49 531 34890
fax-no:     +49 531 3489500
nic-hdl:    MB276-RIPE
mnt-by:     MANDALA-MNT
created:    2001-11-27T11:50:40Z
last-modified: 2007-06-08T13:28:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]