| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS12443

as-block:    AS12288 - AS12454
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12443
as-name:    UNSPECIFIED
descr:     RCC-RIGA
remarks:    Riga City Council
org:      ORG-RDTC2-RIPE
import:     from AS8206
        action pref=10;
        accept ANY
import:     from AS5518
        action pref=10;
        accept ANY
export:     to AS8206
        announce AS12443
export:     to AS5518
        announce AS12443
default:    to AS8206
        action pref=10;
        networks ANY
default:    to AS12443
        action pref=10;
        networks ANY
admin-c:    PG283-RIPE
tech-c:     PG283-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RCC-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:14:02Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TA154-RIPE

organisation:  ORG-RDTC2-RIPE
org-name:    Riga Domes Technology Center
remarks:    Riga City Council
org-type:    OTHER
address:    Riga, LATVIA
abuse-c:    AR27772-RIPE
admin-c:    RI920-RIPE
mnt-by:     RCC-MNT
mnt-ref:    RCC-MNT
created:    2013-10-24T10:04:08Z
last-modified: 2014-11-17T22:32:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Berezhnoy
address:    1 Lomonosova st., Riga, LV-1019
phone:     +371 7100664
fax-no:     +371 7100535
nic-hdl:    PG283-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T17:33:13Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]