| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS12415

as-block:    AS12288 - AS12454
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12415
as-name:    UNSPECIFIED
descr:     Weblink Internet Solutions
org:      ORG-STL43-RIPE
import:     from AS2110 action pref=10; accept ANY
import:     from AS5534 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2110 announce AS12415
export:     to AS5534 announce AS12415
default:    to AS2110 action pref=10; networks ANY
admin-c:    DR1366-RIPE
tech-c:     DR1366-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     DR1366-RIPE
mnt-by:     AS12415-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-03-12T12:52:41Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-EL3-RIPE

organisation:  ORG-STL43-RIPE
org-name:    Weblink Telecom Ltd
org-type:    OTHER
address:    5 Fitzwilliam Place
address:    Dublin 2
address:    Ireland
abuse-c:    AC29380-RIPE
mnt-ref:    INTERFUSION-MNT
mnt-by:     INTERFUSION-MNT
created:    2012-07-23T19:08:08Z
last-modified: 2016-02-15T16:35:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dave Reddy
address:    Weblink Internet Solutions
address:    5 Fitzwilliam Place
address:    Dublin 2
phone:     +353 1 250 00 00
nic-hdl:    DR1366-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T17:13:20Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]