| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PARTNER-AS AS12400

as-block:    AS12288 - AS12454
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12400
as-name:    PARTNER-AS
org:      ORG-PCL2-RIPE
import:     from AS5486 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8551 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9116 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5486 announce AS12400
export:     to AS8551 announce AS12400
export:     to AS9116 announce AS12400
admin-c:    DR5299-RIPE
admin-c:    IR2517-RIPE
tech-c:     HAI18-RIPE
tech-c:     YL708-RIPE
tech-c:     IR2517-RIPE
tech-c:     GE1901-RIPE
tech-c:     ASH73-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS12400-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-11-10T17:21:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PCL2-RIPE
org-name:    Partner Communications Ltd.
country:    IL
org-type:    LIR
address:    8 Amal St.
address:    48103
address:    Rosh Ha'ayin,
address:    ISRAEL
phone:     +972 54 7812983
fax-no:     +972 54 7814515
abuse-c:    AR15575-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS9116-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS9116-MNT
admin-c:    IH1757-RIPE
admin-c:    GE1901-RIPE
admin-c:    IR2517-RIPE
created:    2004-04-17T11:27:53Z
last-modified: 2021-11-15T13:24:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DNS REG
remarks:    Hostmaster and LIR
remarks:    012 Smile Communications Ltd.
address:    Hasivim 25 Petach-Tikva,Israel
nic-hdl:    DR5299-RIPE
admin-c:    PT5956-RIPE
admin-c:    AT14340-RIPE
admin-c:    HAI18-RIPE
admin-c:    GE1901-RIPE
admin-c:    IK2932-RIPE
admin-c:    ENT11-RIPE
tech-c:     PT5956-RIPE
tech-c:     HAI18-RIPE
tech-c:     GE1901-RIPE
tech-c:     GMLT1-RIPE
tech-c:     IK2932-RIPE
tech-c:     ENT11-RIPE
mnt-by:     AS9116-MNT
mnt-by:     PARTNERCOM-MNT
created:    2002-09-19T08:35:05Z
last-modified: 2021-02-17T15:15:20Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@012.net.il

person:     Aharon Shapira
address:    Amal St. 48103 Rosh Ha'ayin
phone:     +972-54-4726199
nic-hdl:    ASH73-RIPE
mnt-by:     AS9116-MNT
created:    2013-07-22T13:46:33Z
last-modified: 2013-07-24T14:41:52Z
source:     RIPE

person:     Guy Eizenberg
address:    Amal St. 48103 Rosh Ha'ayin
phone:     +972 54 9000272
nic-hdl:    GE1901-RIPE
mnt-by:     AS9116-MNT
mnt-by:     AS5486-MNT
mnt-by:     AS12400-MNT
mnt-by:     PARTNERCOM-MNT
created:    2013-07-22T11:31:57Z
last-modified: 2018-11-21T04:43:27Z
source:     RIPE

person:     Hai Malichi
address:    Amal St. 48103 Rosh Ha'ayin
phone:     +972-54-9000294
fax-no:     +972-54-7815390
nic-hdl:    HAI18-RIPE
mnt-by:     AS9116-MNT
created:    2013-07-22T09:32:45Z
last-modified: 2013-07-24T14:41:33Z
source:     RIPE

person:     itay rozenberg
address:    Partner Communications Ltd.
address:    8 Amal Street
address:    Rosh Ha'ayin ,Israel 48103
phone:     +972544811111
nic-hdl:    IR2517-RIPE
mnt-by:     AS5486-MNT
mnt-by:     AS12400-MNT
mnt-by:     AS9116-MNT
mnt-by:     PARTNERCOM-MNT
created:    2018-09-13T16:50:17Z
last-modified: 2018-09-13T16:50:17Z
source:     RIPE

person:     Yaniv Levi
address:    Amal St. 48103 Rosh Ha'ayin
phone:     +972 54 9000289
nic-hdl:    YL708-RIPE
mnt-by:     AS9116-MNT
created:    2013-07-22T11:28:03Z
last-modified: 2013-07-24T14:41:19Z
source:     RIPE


mntner:     AS12400
admin-c:    AIP63-RIPE
auth:      SSO # Filtered
mnt-by:     AS12400
created:    2019-02-05T06:38:13Z
last-modified: 2019-02-05T06:38:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Abuse ISP Partner
remarks:    Network Abuse Investigation Department
address:    8 Amal Street Rosh Ha'ayin ,Israel 48103
phone:     +972 545942754
address:    Partner Communications Ltd.
fax-no:     +972 747392754
nic-hdl:    AIP63-RIPE
mnt-by:     AS12400
created:    2019-02-05T06:38:13Z
last-modified: 2019-05-23T06:15:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]