| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.26.176.182 (lg) / ec2-100-26-176-182.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641a:b0b6::641a:b0b6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASBRUTELE AS12392

as-block:    AS12288 - AS12454
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12392
org:      ORG-BS1-RIPE
as-name:    ASBRUTELE
descr:     VOO
remarks:    VOO
import:     from AS9208 action pref=200; accept AS-WIN
import:     from AS14381 action pref=200; accept AS14381
import:     from AS60650 action pref=200; accept AS60650
import:     from AS3304 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5511 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2611 action pref=200; accept AS-BELNET
import:     from AS6696 action pref=200; accept AS-ONLINE
import:     from AS8277 action pref=200; accept AS-EURONET
import:     from AS8332 action pref=200; accept AS8332
import:     from AS8733 action pref=200; accept AS-CHELLO
import:     from AS5594 action pref=200; accept AS-ISDNET
import:     from AS6774 action pref=200; accept AS-BELGACOM
import:     from AS5463 action pref=200; accept AS-PERCEVAL
import:     from AS12554 action pref=200; accept AS-EASYNET
import:     from AS8220 action pref=200; accept AS-COLT
import:     from AS5496 action pref=200; accept AS-WIREHUB
import:     from AS9193 action pref=200; accept AS9193
import:     from AS8986 action pref=200; accept AS8986
export:     to AS9208 announce AS-BRUTELE
export:     to AS14381 announce AS-BRUTELE
export:     to AS60650 announce AS-BRUTELE
export:     to AS3304 announce AS-BRUTELE
export:     to AS5511 announce AS-BRUTELE
export:     to AS2611 announce AS-BRUTELE
export:     to AS6696 announce AS-BRUTELE
export:     to AS8277 announce AS-BRUTELE
export:     to AS8332 announce AS-BRUTELE
export:     to AS8733 announce AS-BRUTELE
export:     to AS5594 announce AS-BRUTELE
export:     to AS6774 announce AS-BRUTELE
export:     to AS5463 announce AS-BRUTELE
export:     to AS12554 announce AS-BRUTELE
export:     to AS8220 announce AS-BRUTELE
export:     to AS5496 announce AS-BRUTELE
export:     to AS9193 announce AS-BRUTELE
export:     to AS8986 announce AS-BRUTELE
admin-c:    JMA50-RIPE
tech-c:     LD2581-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TAC-BRUTELE
created:    2002-04-02T10:10:21Z
last-modified: 2017-11-15T09:13:29Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BS1-RIPE
org-name:    Brutele SC
org-type:    LIR
address:    Napelsstraat 29-31
address:    B-1050
address:    Brussels
address:    BELGIUM
phone:     +32 71967060
fax-no:     +32 71967071
abuse-c:    AR14158-RIPE
admin-c:    LD2581-RIPE
mnt-ref:    TAC-BRUTELE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TAC-BRUTELE
created:    2004-04-17T11:00:07Z
last-modified: 2018-02-16T13:45:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jean-Michel Adant
address:    BRUTELE SC
address:    Napelsstraat 29-31
address:    B-1050 Elsene
address:    Belgium
phone:     +32 2 5009941
fax-no:     +32 2 5143267
nic-hdl:    JMA50-RIPE
mnt-by:     TAC-BRUTELE
created:    2001-09-27T14:21:41Z
last-modified: 2003-12-22T08:12:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Laurent DELBASCOUR
address:    BRUTELE SC
address:    Rue Turenne, 65
address:    6000 Charleroi
address:    Belgium
phone:     +32 25009911
fax-no:     +32 71277855
nic-hdl:    LD2581-RIPE
mnt-by:     TAC-BRUTELE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2010-03-24T11:08:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]