| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SARKOR-AS AS12365

as-block:    AS12288 - AS12454
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12365
org:      ORG-SA72-RIPE
as-name:    SARKOR-AS
descr:     Sarkor Telecom - Uztelecom, Upstream
import:     from AS28910 accept ANY AND NOT AS-SARKOR
import:     from AS30865 accept AS-TASIX AND NOT AS-SARKOR
mp-import:   afi ipv6 from AS28910 accept ANY AND NOT AS-SARKOR
export:     to AS28910 announce AS-SARKOR
export:     to AS30865 announce AS-SARKOR
mp-export:   afi ipv6 to AS28910 announce AS-SARKOR
admin-c:    ISN23-RIPE
tech-c:     MG27619-RIPE
tech-c:     NOC146-RIPE
tech-c:     ISN23-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SARKOR-MNT
created:    2002-10-21T08:16:58Z
last-modified: 2020-09-17T10:52:32Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SA72-RIPE
org-name:    JC LLC Sarkor-Telecom
country:    UZ
org-type:    LIR
address:    7, Shakhrizabskaya Str
address:    100000
address:    Tashkent
address:    UZBEKISTAN
phone:     +99878 1220000
fax-no:     +99878 1220140
admin-c:    ISN23-RIPE
tech-c:     ISN23-RIPE
tech-c:     MG27619-RIPE
abuse-c:    AR18039-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-ref:    SARKOR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SARKOR-MNT
created:    2004-04-17T12:24:34Z
last-modified: 2021-01-22T15:45:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Shukhrat Ishmamatov
address:    Sarkor-Telecom Company
address:    7 Shakhrisabzskaya Str.,
address:    Tashkent 100000,
address:    Uzbekistan
phone:     +998 78 1220000
nic-hdl:    ISN23-RIPE
mnt-by:     SARKOR-MNT
created:    2015-05-20T08:58:34Z
last-modified: 2018-09-19T05:08:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marat Gazizov
org:      ORG-SA72-RIPE
address:    g.marat@sarkor.uz
phone:     +998781220104
nic-hdl:    MG27619-RIPE
mnt-by:     SARKOR-MNT
created:    2020-09-17T10:50:01Z
last-modified: 2020-11-11T17:06:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Network Operations Center
address:    Sarkor-Telecom Company
address:    7 Shakhrisabzskaya str., Tashkent, Uzbekistan
phone:     +99878 1220000
nic-hdl:    NOC146-RIPE
mnt-by:     SARKOR-MNT
created:    2011-11-30T10:18:50Z
last-modified: 2018-09-19T05:12:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]