| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TRANSKOM AS12292

as-block:    AS12288 - AS12454
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12292
org:      ORG-TG6-RIPE
as-name:    TRANSKOM
descr:     P 3, 7
descr:     D-68161 Mannheim
descr:     GERMANY
import:     from AS8928 action pref=10; accept ANY
import:     from AS174 action pref=10; accept ANY
import:     from AS9063 action pref=10; accept ANY
import:     from AS15945 action pref=10; accept ANY
import:     from AS21473 action pref=10; accept ANY
import:     from AS3320 action pref=10; accept ANY
import:     from AS702 action pref=10; accept ANY
import:     from AS1270 action pref=10; accept ANY
import:     from AS1275 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9020 action pref=100; accept AS9020
import:     from AS8450 action pref=100; accept AS8450
export:     to AS8928 announce AS-TRANSKOM
export:     to AS174 announce AS-TRANSKOM
export:     to AS9063 announce AS-TRANSKOM
export:     to AS15945 announce AS-TRANSKOM
export:     to AS21473 announce AS-TRANSKOM
export:     to AS3320 announce AS-TRANSKOM
export:     to AS702 announce AS-TRANSKOM
export:     to AS1270 announce AS-TRANSKOM
export:     to AS1275 announce AS-TRANSKOM
export:     to AS9020 announce ANY
export:     to AS8450 announce ANY
admin-c:    TNP1-RIPE
tech-c:     SR17-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    removed cross-mnt: TRANSKOM-MNT
mnt-by:     TRANSKOM-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2022-08-21T00:25:14Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TG6-RIPE
org-name:    Transkom GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    P 3, 7
address:    68161
address:    Mannheim
address:    GERMANY
phone:     +49 631 3507311
fax-no:     +49 631 3507312
abuse-c:    AR14759-RIPE
admin-c:    TNP1-RIPE
admin-c:    SR17-RIPE
mnt-ref:    TRANSKOM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TRANSKOM-MNT
created:    2004-04-17T11:13:08Z
last-modified: 2020-12-16T12:29:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Steffen Reithermann
address:    Pfalzring 169
address:    D-67112 Mutterstadt
address:    GERMANY
phone:     +49 631 3605078
fax-no:     +49 631 3507312
nic-hdl:    SR17-RIPE
mnt-by:     TRANSKOM-MNT
created:    2002-06-12T22:41:29Z
last-modified: 2002-06-12T22:41:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ton Nu Phu
address:    Transkom Kommunikationsnetzwerke GmbH
address:    Karl-Marx-Str. 22
address:    D-67655 Kaiserslautern
address:    GERMANY
phone:     +49 631 3507311
fax-no:     +49 631 3507312
nic-hdl:    TNP1-RIPE
mnt-by:     TRANSKOM-MNT
created:    2002-02-12T11:54:25Z
last-modified: 2005-06-14T17:09:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]