| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TUDELFT-NL AS1128

as-block:    AS1101 - AS1200
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:09Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:09Z
source:     RIPE


aut-num:    AS1128
as-name:    TUDELFT-NL
descr:     DTO TUDELFT, The Netherlands - AS
admin-c:    HTN3-RIPE
tech-c:     HTN3-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     AS1103-MNT
created:    2002-09-20T11:12:04Z
last-modified: 2021-01-22T14:57:00Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
org:      ORG-Sb3-RIPE

organisation:  ORG-Sb3-RIPE
org-name:    SURF B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    P.O. Box 19035
address:    3501 DA
address:    Utrecht
address:    NETHERLANDS
phone:     +31887873000
admin-c:    HT3384-RIPE
admin-c:    MK512-RIPE
admin-c:    SNS1-RIPE
admin-c:    WB311-RIPE
admin-c:    NO17-RIPE
admin-c:    RS957-RIPE
admin-c:    SM12780-RIPE
abuse-c:    SNS1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SN-LIR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SN-LIR-MNT
created:    2004-04-17T11:43:29Z
last-modified: 2021-08-27T14:14:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hostmaster TUDELFT Nederland
address:    Delft
phone:     +31 15 2782000
fax-no:     +31 15 2783787
nic-hdl:    HTN3-RIPE
admin-c:    MdG39-RIPE
admin-c:    LB326-RIPE
admin-c:    GJvd5-RIPE
admin-c:    FR392-RIPE
tech-c:     MdG39-RIPE
tech-c:     LB326-RIPE
tech-c:     GJvd5-RIPE
tech-c:     FR392-RIPE
remarks:
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    * Please report Internet Abuse to: abuse@tudelft.nl *
remarks:    * ************************************************* *
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:
abuse-mailbox: abuse@tudelft.nl
mnt-by:     SN-LIR-MNT
created:    2003-06-10T13:41:24Z
last-modified: 2013-04-26T12:07:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]