| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.252.109 (lg) / ec2-3-234-252-109.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:fc6d::3ea:fc6d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS1118

as-block:    AS1101 - AS1200
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:09Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:09Z
source:     RIPE


aut-num:    AS1118
as-name:    UNSPECIFIED
descr:     ASN-Graz
descr:     Austrian School Network
descr:     POP Graz
import:     from AS1853        action pref=100;        accept ANY
import:     from AS1113        action pref=100;        accept AS1113
import:     from AS1114        action pref=100;        accept AS1114
import:     from AS2036        action pref=100;        accept AS2036
import:     from AS2604        action pref=100;        accept AS2604
export:     to AS1853        announce AS1118
export:     to AS1113        announce AS1118
export:     to AS1114        announce AS1118
export:     to AS2036        announce AS1118
export:     to AS2604        announce AS1118
default:    to AS1853        action pref=100;        networks ANY
admin-c:    HA64-RIPE
tech-c:     WK22-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     AS1118-MNT
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-04-05T09:05:58Z
source:     RIPE

person:     Hans Adam
address:    Bundes-Oberstufen-Realgymnasium
address:    Monsbergergasse 16
address:    A-8010 Graz
address:    Austria
phone:     +43 316 463501
fax-no:     +43 316 463501 33
nic-hdl:    HA64-RIPE
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2004-05-26T13:15:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wolfgang Krapf
address:    Zentraler Informatikdienst der TU-Graz
address:    Steyrergasse 30
address:    A-8010 Graz
address:    AUSTRIA
phone:     +43 316 873 6392
fax-no:     +43 316 873 7699
nic-hdl:    WK22-RIPE
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T07:47:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]