| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TUGNET AS1113

as-block:    AS1101 - AS1200
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:09Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:09Z
source:     RIPE


aut-num:    AS1113
as-name:    TUGNET
org:      ORG-TUG1-RIPE
descr:     Technische Universitaet Graz, AT
descr:     (Graz University of Technology, Austria)
import:     from AS1853 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1853 announce AS1113
import:     from AS1114 action pref=100; accept AS1114
export:     to AS1114 announce AS1113
import:     from AS2036 action pref=100; accept AS2036
export:     to AS2036 announce AS1113
import:     from AS2604 action pref=100; accept AS2604
export:     to AS2604 announce AS1113
default:    to AS1853 action pref=100; networks ANY
admin-c:    RP922637-RIPE
tech-c:     WK22-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     AS1113-MNT
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-04-05T09:02:57Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TUG1-RIPE
org-name:    Technische Universitaet Graz
org-type:    OTHER
address:    Zentraler Informatikdienst
address:    Steyrergasse 30
address:    A-8010 Graz
address:    Austria
abuse-c:    TGAR1-RIPE
admin-c:    DC329-RIPE
mnt-ref:    ACONET-LIR-MNT
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
created:    2014-08-07T12:04:48Z
last-modified: 2014-08-07T12:04:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Reinfried Peter
address:    Zentraler Informatikdienst der TU-Graz
address:    Steyrergasse 30
address:    A-8010 Graz
address:    Austria
phone:     +43 316 873 6390
fax-no:     +43 316 873 7699
nic-hdl:    RP922637-RIPE
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T09:03:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wolfgang Krapf
address:    Zentraler Informatikdienst der TU-Graz
address:    Steyrergasse 30
address:    A-8010 Graz
address:    AUSTRIA
phone:     +43 316 873 6392
fax-no:     +43 316 873 7699
nic-hdl:    WK22-RIPE
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T07:47:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]