| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS1110

as-block:    AS1101 - AS1200
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:09Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:09Z
source:     RIPE


aut-num:    AS1110
as-name:    UNSPECIFIED
descr:     University of Innsbruck
descr:     AT
remarks:    =======================================================
remarks:    Use AS1853 as upstream
import:     from AS1853 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1853 announce AS1110
remarks:    =======================================================
import:     from AS-ACO-IX action pref=100; accept AS-ACO-IX
export:     to AS-ACO-IX announce AS1110
default:    to AS1853 action pref=100; networks ANY
admin-c:    UIDA1-RIPE
tech-c:     UINA1-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     ACONET-LIR-MNT
created:    2002-08-21T16:42:02Z
last-modified: 2019-03-01T06:42:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Uni Innsbruck Domain Admin
address:    University of Innsbruck ZID
address:    Technikerstr.13
address:    A-6020 Innsbruck
address:    Austria
phone:     +43 512 507 23999
fax-no:     +43 512 507 23901
abuse-mailbox: abuse@uibk.ac.at
admin-c:    UIDA1-RIPE
tech-c:     UINA1-RIPE
nic-hdl:    UIDA1-RIPE
mnt-by:     UIBK-MNT
created:    2005-06-07T14:30:36Z
last-modified: 2012-01-10T16:32:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Uni Innsbruck Net Admin
address:    University of Innsbruck ZID
address:    Technikerstr.13
address:    A-6020 Innsbruck
address:    Austria
phone:     +43 512 507 23999
fax-no:     +43 512 507 23901
abuse-mailbox: abuse@uibk.ac.at
admin-c:    UIDA1-RIPE
tech-c:     UINA1-RIPE
nic-hdl:    UINA1-RIPE
mnt-by:     UIBK-MNT
created:    2005-06-08T08:23:22Z
last-modified: 2012-01-10T16:08:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]