| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.80.85.76 (lg) / ec2-3-80-85-76.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:350:554c::350:554c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS6830 LGI-UPC
PREFIKSY:   LGI-UPC AS6830
TRACEROUTE:  93.119.137.0 93.119.137.0
LOOKING GLASS: 93.119.137.0 93.119.137.0
IPv6 in 6to4: 2002:5d77:8900::5d77:8900

RO
inetnum:    93.119.137.0 - 93.119.139.255
netname:    RO-DNT-20071221
org:      ORG-ATS4-RIPE
country:    RO
admin-c:    UPC1-RIPE
tech-c:     UPC1-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASTRALTELECOM-MNT
mnt-routes:   ASTRALTELECOM-MNT
mnt-domains:  ASTRALTELECOM-MNT
created:    2016-01-25T15:27:35Z
last-modified: 2017-06-09T11:26:25Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ATS4-RIPE
org-name:    UPC Romania SRL
org-type:    LIR
address:    Strada Nordului nr. 62 D Sector 1
address:    014104
address:    Bucuresti
address:    ROMANIA
phone:     +40311018100
fax-no:     +40311018101
admin-c:    LPT7-RIPE
admin-c:    ACD35-RIPE
admin-c:    JK8125-RIPE
admin-c:    SB666-RIPE
admin-c:    LGI-RIPE
mnt-ref:    ASTRALTELECOM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASTRALTELECOM-MNT
abuse-c:    UPC1-RIPE
created:    2004-04-17T11:49:43Z
last-modified: 2017-10-30T14:50:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      UPC Romania LIR
address:    62D, Nordului St.
address:    District 1, 014104
address:    Bucharest
phone:     +40-31-1018100
fax-no:     +40-31-1018101
org:      ORG-ATS4-RIPE
admin-c:    HMCB1-RIPE
admin-c:    SB666-RIPE
admin-c:    LPT7-RIPE
admin-c:    ACD35-RIPE
tech-c:     LPT7-RIPE
tech-c:     ACD35-RIPE
nic-hdl:    UPC1-RIPE
abuse-mailbox: abuse@upc.ro
mnt-by:     ASTRALTELECOM-MNT
created:    2007-03-21T11:28:17Z
last-modified: 2013-12-06T08:16:50Z
source:     RIPE # Filtered


route:     93.119.137.0/24
descr:     UPC Romania
origin:     AS6830
mnt-by:     ASTRALTELECOM-MNT
created:    2014-09-09T09:49:43Z
last-modified: 2014-09-09T09:49:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka