| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.205.211.87 (lg) / ec2-54-205-211-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36cd:d357::36cd:d357 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS35258 ITOSS
PREFIKSY:   ITOSS AS35258
TRACEROUTE:  2a03:8fa0:: 2a03:8fa0::
LOOKING GLASS: 2a03:8fa0:: 2a03:8fa0::

inet6num:    2a03:8fa0::/32
netname:    DE-MARSOFT-20150324
country:    DE
org:      ORG-GMSG1-RIPE
admin-c:    IO938-RIPE
tech-c:     IO938-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     de-marsoft-1-mnt
mnt-routes:   de-marsoft-1-mnt
created:    2015-03-24T13:59:18Z
last-modified: 2017-02-22T11:18:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GMSG1-RIPE
org-name:    GL Maritime Software GmbH
org-type:    LIR
address:    Kurt-Dunkelmann-Str. 5
address:    18057
address:    Rostock
address:    GERMANY
admin-c:    IO938-RIPE
tech-c:     IO938-RIPE
abuse-c:    AR31646-RIPE
mnt-ref:    de-marsoft-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     de-marsoft-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2015-03-23T08:59:48Z
last-modified: 2017-02-22T11:18:49Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +493816731139

person:     IT Operations
address:    Kurt-Dunkelmann-Str. 5
address:    18057
address:    Rostock
address:    GERMANY
phone:     +493816731139
nic-hdl:    IO938-RIPE
mnt-by:     de-marsoft-1-mnt
created:    2015-03-23T08:59:47Z
last-modified: 2015-03-23T08:59:48Z
source:     RIPE


route6:     2a03:8fa0::/36
descr:     ======================================
descr:     DC Hamburg
descr:     ======================================
origin:     AS35258
mnt-by:     MNT-MARSOFT
created:    2015-04-09T10:37:45Z
last-modified: 2015-04-09T10:37:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka