| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.186.122 (lg) / ec2-3-84-186-122.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:ba7a::354:ba7a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS50533 ITENOS-IPBACKBONE
PREFIKSY:   ITENOS-IPBACKBONE AS50533
TRACEROUTE:  2a00:17f1:: 2a00:17f1::
LOOKING GLASS: 2a00:17f1:: 2a00:17f1::

inet6num:    2a00:17f0::/29
netname:    DE-ITENOS-20091204
country:    de
org:      ORG-IG43-RIPE
admin-c:    IN290-RIPE
tech-c:     IN290-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ITENOS-MNT
created:    2016-07-26T11:59:02Z
last-modified: 2016-07-26T11:59:02Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IG43-RIPE
org-name:    I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH
org-type:    LIR
address:    Lievelingsweg 125
address:    53119
address:    Bonn
address:    GERMANY
phone:     +49 228 7293340
fax-no:     +49 228 7293345
admin-c:    IN290-RIPE
abuse-c:    IN290-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ITENOS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ITENOS-MNT
created:    2006-06-14T06:19:31Z
last-modified: 2017-10-30T14:37:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Itenos Netmaster
address:    I.T.E.N.O.S. GmbH
address:    Lievelingsweg 125
address:    D-53119 Bonn
address:    Germany
phone:     +49 228 7293 340
fax-no:     +49 228 7293 175
remarks:    trouble: netmaster@itenos.de
admin-c:    HH6460-RIPE
admin-c:    MB45875-RIPE
tech-c:     HH6460-RIPE
tech-c:     MB45875-RIPE
nic-hdl:    IN290-RIPE
remarks:    role account for the netmaster at itenos.de
remarks:    Please use abuse@itenos.de for complaints and
remarks:    notifications about SPAM, DoS etc. Such messages will
remarks:    be ignored when sent to normal accounts.
mnt-by:     ITENOS-MNT
created:    2004-08-02T11:58:20Z
last-modified: 2018-03-28T10:46:40Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@itenos.de


route6:     2a00:17f1::/32
origin:     AS50533
mnt-by:     ITENOS-MNT
created:    2016-10-11T14:50:44Z
last-modified: 2017-12-12T08:23:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka