| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.224.2.123 (lg) / ec2-54-224-2-123.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e0:27b::36e0:27b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS31229 PL-BEYOND-AS
PREFIKSY:   PL-BEYOND-AS AS31229
TRACEROUTE:  2001:67c:6c8:: 2001:67c:6c8::
LOOKING GLASS: 2001:67c:6c8:: 2001:67c:6c8::

inet6num:    2001:67c:6c8::/48
netname:    E24-NET
country:    PL
org:      ORG-ESzo22-RIPE
admin-c:    BNA17-RIPE
tech-c:     BNA17-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS31229-MNT
mnt-routes:   AS31229-MNT
mnt-domains:  AS31229-MNT
created:    2014-08-12T12:17:44Z
last-modified: 2016-04-14T08:42:19Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-BSZO4-RIPE

organisation:  ORG-ESzo22-RIPE
org-name:    E24 Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    Dziadoszanska 9, 61-248 Poznan
mnt-ref:    AS31229-MNT
abuse-c:    eart1-ripe
mnt-by:     AS31229-MNT
created:    2011-07-28T09:32:32Z
last-modified: 2018-06-07T11:03:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Beyond Network Administrators
address:    ul. Dziadoszanska 9
address:    61-248 Poznan, Poland
phone:     +48 61 667 11 00
admin-c:    GDZI-RIPE
tech-c:     GDZI-RIPE
nic-hdl:    BNA17-RIPE
created:    2008-08-11T12:04:24Z
last-modified: 2018-06-07T11:05:51Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     AS31229-MNT


route6:     2001:67c:6c8::/48
descr:     BEYOND SP. Z O.O.
origin:     AS31229
mnt-by:     AS31229-MNT
created:    2014-08-25T07:53:13Z
last-modified: 2014-08-25T07:53:13Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka