| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.203.28.212 (lg) / ec2-34-203-28-212.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cb:1cd4::22cb:1cd4 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS13189 LIDERO
PREFIKSY:   LIDERO AS13189
TRACEROUTE:  2001:67c:2c54:: 2001:67c:2c54::
LOOKING GLASS: 2001:67c:2c54:: 2001:67c:2c54::

inet6num:    2001:67c:2c54::/48
netname:    MORAv6
country:    SE
org:      ORG-ABUS1323-RIPE
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE
admin-c:    MORO3-RIPE
tech-c:     MORO3-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-by:     MORA-MNT
mnt-by:     TE53347-MNT
mnt-routes:   LIDNET-LIR
mnt-domains:  RESILANS-MNT
created:    2014-11-13T12:55:17Z
last-modified: 2016-04-14T10:52:38Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ABUS1323-RIPE
org-name:    Mora kommun
org-type:    OTHER
address:    SE-792 80 Mora
address:    Sweden
abuse-c:    ABUS2824-RIPE
mnt-ref:    RESILANS-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2013-03-14T13:51:14Z
last-modified: 2016-08-12T11:03:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Mora Role
address:    Mora kommun
nic-hdl:    MORO3-RIPE
admin-c:    mitt1-ripe
admin-c:    BJEL2-RIPE
admin-c:    MAGR6-RIPE
tech-c:     mitt1-ripe
tech-c:     BJEL2-RIPE
tech-c:     MAGR6-RIPE
mnt-by:     MORA-MNT
created:    2014-10-31T13:38:20Z
last-modified: 2014-10-31T13:40:32Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:2c54::/48
descr:     MORA KOMMUN
origin:     AS13189
mnt-by:     LIDNET-LIR
created:    2014-11-25T06:46:21Z
last-modified: 2014-11-25T06:46:21Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka