| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.234.76.59 (lg) / ec2-34-234-76-59.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ea:4c3b::22ea:4c3b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS15694 ATMAN-ISP-AS
PREFIKSY:   ATMAN-ISP-AS AS15694
TRACEROUTE:  2001:1a68:: 2001:1a68::
LOOKING GLASS: 2001:1a68:: 2001:1a68::

inet6num:    2001:1a68::/32
netname:    PL-ATMAN-20040220
descr:     Provider Local Registry
country:    PL
org:      ORG-AS25-RIPE
admin-c:    ATMA2-RIPE
tech-c:     ATMA2-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
mnt-lower:   ATMAN-MNT
mnt-routes:   ATMAN-MNT
created:    2004-02-20T11:37:16Z
last-modified: 2016-07-19T13:29:35Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AS25-RIPE
org-name:    ATM S.A.
org-type:    LIR
address:    Ul. Grochowska 21a
address:    04-186
address:    Warsaw
address:    POLAND
phone:     +48225156100
phone:     +48225156160
fax-no:     +48225156166
fax-no:     +48225156777
admin-c:    AW1695-RIPE
admin-c:    MW2381-RIPE
admin-c:    ATMA1-RIPE
admin-c:    SO1041-RIPE
admin-c:    ATMA2-RIPE
abuse-c:    AA26248-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ATMAN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2004-04-17T11:46:37Z
last-modified: 2019-01-07T08:51:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ATMAN RIPE Administrators
address:    ATM S.A.
address:    ul. Grochowska 21a
address:    04-186 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48-22-5156160
fax-no:     +48-22-5156777
admin-c:    AW1695-RIPE
admin-c:    SO1041-RIPE
admin-c:    MW2381-RIPE
admin-c:    AB26186-RIPE
admin-c:    MW8754-RIPE
tech-c:     AW1695-RIPE
tech-c:     SO1041-RIPE
tech-c:     MW2381-RIPE
tech-c:     AB26186-RIPE
tech-c:     LP11986-RIPE
tech-c:     AP29256-RIPE
tech-c:     MW8754-RIPE
nic-hdl:    ATMA2-RIPE
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2002-08-04T14:06:36Z
last-modified: 2019-01-14T11:40:18Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@atman.pl


route6:     2001:1a68::/32
descr:     ATMAN (PL)
descr:     Provider Local Registry
origin:     AS15694
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2005-08-25T19:31:46Z
last-modified: 2005-08-25T19:31:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka