| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.196.38.114 (lg) / ec2-54-196-38-114.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36c4:2672::36c4:2672 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FDX-AS AS34416

aut-num:    AS34416
as-name:    FDX-AS
descr:     Bucharest Bdl Lacul Tei 79 Sector 2., 72301, Romania, RO
import:     from AS8751 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43890 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31551 accept AS31551
export:     to AS8751 announce AS34416
export:     to AS43890 announce AS34416
export:     to AS31551 announce ANY
admin-c:    CGC6-RIPE
tech-c:     CGC6-RIPE
org:      ORG-SFDS2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    mnt-routes:   FDX-MNT
remarks:    mnt-by:     FDX-MNT
created:    2005-01-13T15:45:16Z
last-modified: 2016-08-23T12:53:05Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-PVS1-RIPE

organisation:  ORG-SFDS2-RIPE
org-name:    Full Duplex SRL
org-type:    OTHER
address:    Bucharest Bdl Lacul Tei 79
address:    Sector 2., 72301, Romania, RO
phone:     +40-21-6876350
abuse-c:    AR26204-RIPE
admin-c:    CGC6-RIPE
tech-c:     CGC6-RIPE
mnt-by:     FDX-MNT
mnt-ref:    FDX-MNT
created:    2005-01-13T09:28:12Z
last-modified: 2014-11-17T21:47:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Calusaru Gabriel Constantin
address:    Full Duplex s.r.l.
address:    B-dul Lacul Tei nr. 79, bloc
address:    15A, scara A, etaj 7, ap. 32,
address:    sector 2, Bucuresti,
address:    Romania
phone:     +40-21-6876350
fax-no:     +40-21-6876350
nic-hdl:    CGC6-RIPE
mnt-by:     FDX-MNT
created:    2004-01-07T12:42:45Z
last-modified: 2005-01-13T09:28:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2018 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka